Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Monding van de Ahr.

De monding van de Ahr is een natuurreservaat. Het is de enige nog redelijk natuurlijke riviermonding in de Rijn tussen de Zwitserse en de Nederlandse grens. Bij de monding is vlak na de laatste ijstijd een dik pakket grind en ander sediment neergelegd. Hierop ligt ook het dorpje Kripp. In dit laagterras heeft de Ahr zich vijf meter ingesneden, mede omdat de Rijn zich ook steeds dieper insnijdt. Het Ahrdal wordt naar de monding toe steeds breder. Bij hoogwater van de Rijn overstroomt een groot deel hiervan.
De Ahr volgt een steeds weer meanderende loop en vormt daarbij nieuw grindbanken en breekt tegelijktijd oude grindbanken af. Ook ontstaan er steeds weer nieuwe afkalvende steile oevers. Alleen direct bij de monding is de loop van de Ahr ietwat vastgelegd om zo te voorkomen dat de brug en het fietspad langs de Rijn zouden eroderen. Direct langs de Ahr liggen bosjes met wilgen, met name Kraakwilg (Salix fragilis). Daarnaast staat er een ruige vegetatie met allerlei hoog opgaande kruiden. Ook neofieten als Aardpeer (Helianthus tuberosus) en Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) groeien er veel. In de bosjes en het struikgewas broeden allerlei vogels, waaronder Grasmus (Sylvia communis), Zwartkop (Sylvia atracapilla), Nachtegaal (Luscinia megarhynchos), Europese kanarie (Serinus serinus), Wielewaal (Oriolus oriolus) en Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus). Op de grindbanken broeden Kleine plevieren (Charardius dubius). Blauwe reigers (Ardea cinerea) komt er vaak om voedsel te zoeken. In de winter zoeken Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) en Grote zaagbekken (Mergus merganser) naar voedsel in het laatste deel van de Ahr.
De weilanden worden gebruikt als hooiland en er groeien hier en daar ook nog opvallend veel Pinksterbloemen (Cardamine pratensis). Een ander deel wordt gebruikt als boomgaard. Er staan zowel appels, kersen als pruimen.