Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Fauna

Hieronder staan een aantal dieren, gerangschikt per soortgroep, die in de Eifel voorkomen.Soms gaat het om unieke soorten die alleen in de Eifel te vinden zijn. Ook andere soorten worden hier besproken. Door op de Nederlandse naam te klikken kun je meer informatie over de soort krijgen.

Sprinkhanen:
Steppesprinkhaan (Chortippus vagans).
Rosse sprinkhaan (Gomphocerippus rufus).

Vlinders:

Zilveren maan (Clossiana selene).
Blauwe vuurvlinder (Lycaena helle).
Kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae)
Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino).
Apollo (Parnassius apollo).
Ringoogparelmoervlinder (Proclossiana eunomia).

Libellen:

Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo).
Bruine winterjuffer.
Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica).
Rivierrombout (Gomphus pulchellus).
Libellen in Nederlands-Limburg.
Libellen in het Nederlandse Roerdal.


Overige insecten en ongewervelden:

Beemdkroonbij (Andrena hattorfiana).
Vliegend hert (Lucanus cervus).
Grotwielspin (Meta menardi).
Schorskevers.
Rivierkreeft (Astacus astacus).
Heidehaantje (Lochmaea saturalis)

Weekdieren:

Wijngaardslak (Helix pomatia).
Rivierparelmossel (Margerithifera margerithifera).
Geruite rondmondhoren (Pomatias elegans).
Zeggekorfslak (Vertigo moulisiana).


Vissen:

Beekprik (Lampetra planeri).

Amfibieen:

Twee bijzondere amfibieen in de Duitse Eifel.
Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans).
Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris).
Geelbuikvuurpad (
Bombina variegata).
Gewone pad (Bufo bufo).
Knoflookpad.
Rugstreeppad (Bufo calamita).
Boomkikker (Hyla arborea).
Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus)
Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris).
Heikikker (Rana arvalis).
Kamsalamander (Triturus cristatus).
Vuursalamander (Salamandra salamandra).

Reptielen:

Hazelworm (Anguis fragilis).
Gladde slang (Coronella austriaca).
Zandhagedis (Lacerta agilis).
Ringslang (Natrix natrix).
Muurhagedis (Podarcis muralis).
Adder (Vipera berus).
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara).

Vogels:

Ruigpootuil (Aegolius funereus).
IJsvogel (Alcedo atthis).
Wintertaling (Anas crecca).
Steenuil (Athena nocturna).
Oehoe (Bubo bubo).
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus europaeus)
Kortsnavelboomkruiper (Certhia familiaris macrodactyla).
Waterspreeuw (Cinclus cinclus).
Zwarte ooievaar (Cicconia nigra).
Raaf (Corvus corax).
Koekoek (Cuculus canere).
Middelste bonte specht (Dendrocopus medius).
Zwarte specht (Dryocopus martius).
Klapekster (Lanius excubitor).
Grauwe klauwier (Lanius collurio).
Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea).
Korhoen (Tetrao tetrix).
Hop (Upupa epops).

Zoogdieren:

Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii).
Bever (Castor fiber).
Bevers in de Eifel.
Bevers langs de Wehebach.
Bevers in Nederlands-Limburg.
Bevers in Nederland.
Wilde hamster (Critecus critecus).
Hazelmuis (Muscardinus avellanarius).
Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus).
Wilde kat (Felis sylvestris).
Wild zwijn (Sus scrofa).
Wolven in Limburg.
Zoogdieren in het Bunderbos.


Algemeen.

Amfibieen en reptielen in Limburg.
Bevers in de Ardennen.
Fauna in het Wormdal.
Fauna in het dal van de Ahr.
Fauna in Nationaalpark Eifel.
Kevers van oude bossen.


     
Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino).                     Vuursalamander (Salamandra salamandra).