Natuur tussen Maas en Rijn beleven! Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.

Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.

Archeologische plekken.

Historische plaatsen.
Water in de Eifel.

Geologie van de Eifel
.
Oude ambachten.

Mijnbouw & oude industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.

Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.
Activiteiten:

Wij organiseren wandelingen en excursies naar verschillende gebieden voor groepen van minstens tien personen. Hierbij kunt u kiezen uit wandelingen per gebied of per thema.

Indien u interesse heeft en een groep van minstens 10 personen bij elkaar heeft kunt u contact opnemen via info@eifelnatur.de of telefoonnummer 0031-6-22188175 om een afspraak te maken. Eventueel kunnen we voor grotere groepen (circa 30 personen) ook een busexcursie regelen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een geologisch getinte excursie naar de Vulkaaneifel of het Siebengebirge.

De wandelingen zullen in rustig wandeltempo worden gemaakt waarbij genoeg tijd is om planten, dieren en het landschap te bekijken en te fotograferen. De wandelingen zijn doorgaans niet langer dan circa 12 kilometer en nemen, afhankelijk van gebied, lengte van de wandeling en het interesse van de deelnemers vier tot acht uur in beslag.

Daarnaast bieden wij lezingen met dia- en beamerpresentatie aan over uiteenlopende onderwerpen, zoals planten, dieren en natuurgebieden aan. Natuurlijk over onderwerpen dichtbij huis, maar ook van heel ver weg. Veel gevraagd is de lezing over de Kerkraadse dierentuin GaiaZoo.
Verder bieden we determinatielessen voor veenmossen aan. Ook kunnen we inventarisaties uitvoeren op het gebied van flora en fauna.

Wanneer u interesse heeft om een wandeling of lezing, of misschien wel een combinatie van beide, te boeken kunt u hieronder verder klikken voor een overzicht van het aanbod:

Excursies voor groepen.
Lezingen voor uw vereniging.

Wandelingen en lezingen in 2024:

Zaterdag 13 januari: Watervogelexcursie naar Koningssteen en bezoek aan Thorn voor IVN Kerkrade en Kring Heerlen van het NHGL.
Tijdens deze excursie bezoeken we het natuurontwikkelingsterrein Koningssteen bij Thorn. Dit is een van de oudste natuurontwikkelingsprojecten die langs de Grensmaas werd uitgevoerd. De nabijheid van België is hier goed te merken aan de aanwezigheid van diverse grenspalen. Het gebied bestaat uit ruige graslanden, struwelen en een wilgenbos. Een kudde Gallowayrunderen en een groep Konikpaarden zorgen ervoor dat de vegetatie enigszins open blijft en zorgen zo voor leefgebied voor allerlei andere organismen. We wandelen over de landtong tussen de Maasplassen in de richting van de Maas en kijken uit naar watervogels. Tijdens de winter maken veel watervogels uit Noord-Europa gebruik van de Maasplassen om hier te overwinteren. Dit zijn onder meer grote groepen Kuif- en Tafeleenden, Brilduikers, Grote zaagbekken en Wintertalingen. In de graslanden lopen Grote zilverreigers en Blauwe reigers rond, op zoek naar een lekker hapje.
Na afloop van de wandeling brengen we een bezoek aan het witte stadje Thorn met zijn prachtige huizen en abdijkerk. Natuurlijk zoeken we ook een caféetje op om bij een dampende kop chocomelk na te praten over de excursie.

Denk aan een verrekijker, warme kleding en stevig schoeisel.
Vertrek: 8.30 uur achterzijde station Kerkrade aan de Hambosweg of om 9.15 uur vanaf de parkeerplaats nabij de Grote Hegge in Thorn.

Dinsdag 16 januari: Lezing
Tussen Waddenzee en Weser. Natuurgebieden rondom Oldenburg en Bremen voor IVN Kerkrade.
In de omgeving van Oldenburg, aan de Duitse Waddenkust, liggen prachtige oerbossen met geknotte Haagbeuken, oeroude eiken en veel Hulst. Het gaat om onder meer Urwald Hasbruch bij Hude, het Neuenburger Urwald bij Neuenburg en de Urwald Baumweg bij Ahlhorn. Ze vormen het biotoop voor bosvogels als Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart en allerlei soorten spechten. In het verleden werden ze gebruikt om vee te weiden, het waren zogenaamde Hudewälder. Bij Ahlhorn liggen daarnaast ook vele vijvers die gebruikt werden en worden voor het kweken van vissen. Deze lokken op hun beurt weer allerlei bijzondere watervogels als Brilduikers aan.
Langs de Jadebusen, een deel van de Waddenzee nabij Wilhelmshaven, liggen allerlei bijzondere kweldergebieden met planten als Engels gras, Melkkruid, Zee-aster en veel vogels, waaronder Tureluurs, Rotganzen en Drieteenstrandlopers. Een fraai gebied zijn de Langwarder Außengroden waar het wad door plankierenpaden begaan kan worden. Bij Sehestedt ligt zelfs een uniek buitendijks hoogveengebied met typische hoogveensoorten als Veenpluis en Kleine veenbes.
Het binnenland ligt op de overgang van veen naar zand. Hoogveenrelicten met Zonnedauw en libellen, wisselen af met heidevelden met Hunebedden. Langs de Weser liggen rietvelden, ooibossen met Spindotterbloemen en graslanden vol Kievitsbloemen. We maken ook enkele cultuurhistorische uitstapies, bijvoorbeeld naar de kunstenaarskolonie Worpswede, bekend door Otto Modersohn en Paula Modersohn-Becker, de oude Hanzestad Bremen en Oldenburg. In Oldenburg vinden we een prachtig Schlosspark en een mooie botanische tuin. In het Ammerland liggen diverse parken waar rododendrons te zien zijn, deze bestaan al tientallen jaren en de struiken zijn daardoor deels boomhoog uitgegroeid. Deze lezing is een voorbereiding op een reis naar Bremen en Oldenburg van 27 april tm 5 mei 2024 onder onze leiding.
Aanvang: 20.00 uur in het Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3 te Kerkrade-Chevremont.

Zondag 21 januari: Winterwandeling over de Meinweg voor het NHGL

Een 9 km lange wandeling over de winterse Meinweg. Hier maken we een wandeling door de uitgestrekte bossen en heidevelden. Ook komen we langs de broekbossen van de Roode Beek die we via het vlonderpad bewandelen. Verder zien we enkele van de bijzondere historische plekken in het gebied zoals het voormalig St. Ludwig College en de Dalheimer Mühle. Onderweg gebruiken we een kop soep.
Vertrek: 10.00 uur vanaf Hotel St. Ludwig, Vlodrop Station.

 

Maandag 29 januari: Lezing over de Wolf voor IVN Meerssen.
Tijdens deze avond gaat het over de Wolf, een dier dat veel mensen schrik aanjaagt en anderen ontzettend boeit. Wolven verdwenen aan het eind van de19e eeuw uit Nederland, maar zijn op allerlei plekken nog bewaard in toponiemen, denk aan Wolfshuis, Wolfhaag, Wolfheze en Wolfsburg. Op veel plekken werden Wolven bestreden met gif, klemmen en vangkuilen. Daardoor zijn de Wolven lange tijd teruggedrongen tot de periferie van Europa. De wolvenpopulatie in Europa groeit en rukt steeds verder naar Nederland op. Zo leven er in Duitsland op geringe afstand van Nederland al meerdere Wolven en werd in 2015 de eerste wilde Wolf in Nederland waargenomen. Inmiddels bezoeken Wolven regelmatig ons land en in 2018 waren er maar liefst 3 Wolven in Limburg te gast. Twee hiervan hebben zich inmiddels op korte afstand van de Nederlandse grens op een militair oefenterrein in Belgisch-Limburg gevestigd. In de Ardennen verscheen in 2011 de eerste Wolf en in 2018 werd een Wolf in de Hoge Venen gezien. In 2019 werden de eerste jonge Wolven in Nederland geboren en hetzelfde leek ook in Belgisch-Limburg te gaan gebeuren. Na het afschieten van het moederdier heeft het mannetje in 2020 een nieuw vrouwtje gevonden. Natuurlijk gaat het in de lezing over Roodkapje en over de Zeven geitjes, maar ook over de functie die de Wolf als toppredator in de natuur heeft. Wat staat er allemaal op het menu van de Wolf ? Hoe leeft de Wolf en wat betekent zijn komst voor ons en onze huisdieren? Hoe kunnen we met relatief eenvoudige middelen onze schaapskuddes beschermen tegen deze beschermde diersoort. Hoe gaat men in Oost-Duitsland om met de populatie Wolven die daar leven ? Ook op deze aspecten wordt getracht tijdens de lezing inzicht te verschaffen.
Aanvang: 19.30 uur in gemeenschapshuis de Stip te Meerssen.


Dinsdag 6 februari: Lezing de Swalm van bron tot monding voor Groei en Bloei Melick.
De Swalm ontspringt nabij het Duitse Wegberg en draagt daar de naam Schwalm. Tijdens haar 46 km lange tocht op weg naar de Maas doorsnijdt het heldere riviertje prachtige elzenbroekbossen en passeert tientallen watermolens. De lezing start bij de bronnen van de Swalm in de buurt van de Schloss Tüschenbroich. Deze worden deels kunstmatig gevoed aangezien veel water wegzijgt door de enorm diepe bruinkoolgroeves ten oosten van Wegberg.
Langs de Swalm liggen tientallen watermolens waaronder de oliemolen Tüschenbroich, de Schrofmühle, de Molzmühle, de Radermühle en de Brempter Mühle. In het verleden werd in deze regio veel vlas verbouwd. Dit gebeurde met name voor de vezels die gebruikt werden voor de productie van linnen. Uit de oliehoudende zaden werd in deze oliemolens door middel van een kollergang en een slagbank lijnolie geperst. Langs de Swalm liggen enkele kunstmatige plassen zoals de Hariksee, dit zijn relicten van de winning van turf, zand, grind en klei. In de buurt van Brüggen staan dan ook diverse steenfabrieken.
Brüggen, een voormalig vestingstadje op de grens van de hertogdommen Gelre en Gulik, heeft een mooie binnenstad met kasteel, kloosterkerk en watermolen. Vlak voor de Nederlandse grens passeert de Swalm het natuurreservaat Elmpter Schwalmbruch met een vegetatie van natte heide met zonnedauw, Wilde gagel en Gewone dophei en een droge heide met Jeneverbessen. Circa 12 km stroomt de Swalm over Nederlands grondgebied. Dit gebied bestaat uit prachtige broekbossen met markante bewoners als de Gaffellibel en de Bever. Ook de IJsvogel is hier te vinden. Stroomafwaarts van Swalmen met zijn papierfabriek stroomt het riviertje langs de ruïne van de Oudborg, de Genaenhof en het gehuchtje Wieler. Hier meandert de Swalm door extensieve weilanden die ‘s winters door grote aantallen ganzen worden gebruikt als overwinteringsgebied. Nabij Rijkel mondt de Swalm in de Maas.

Aanvang: 19.30 Aaj Kirch, Markt 70 in Melick.

Woensdag 7 februari: Historische rondleiding door Abdij Rolduc.
We bezoeken abdij Rolduc, het grootste monument van Zuid-Limburg. Hier brengen we een bezoek aan de historische abdijkerk met zijn prachtige fresco’s en vele altaren. In de crypte zien we de fraaie glas-in-lood-ramen en de grafkist van Ailbertus. Ook bezoeken we de historische rococo-bibliotheek in de Fabritiusvleugel. In de bisschopskamer kunnen we portretten van de bisschoppen van het bisdom Roermond bewonderen. Ook zien we de verschillende abten van Rolduc op eveneens fraaie schilderijen. Duur 2 uur, deelname : € 8,60 per persoon. Aanmelden via https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/activiteiten/detail/historische-rondleiding-abdij-rolduc-/385027/
Aanvang:
15.30 uur bij de rondleidersruimte op de binnenplaats van abdij Rolduc, let op de Limburgse vlag.

Vrijdag 16 februari: Lezing over de heidefamilie tijdens de varia-avond over de heidefamilie bij de Plantenstudiegroep.
Tot de heideachtigen behoren diverse soorten die bijna allemaal een mycorrhiza vormen met een lagere schimmel waardoor ze in staat zijn om voedsel uit de grond op te nemen. Daardoor kunnen ze ook op voedselarme standplaatsen, zoals schrale zandgronden overleven waar ze weinig concurrentie van andere plantensoorten te duchten hebben. Daardoor zijn ze wel gevoelig voor de atmosferische stikstofdepositie. Naast de bekende heide-achtigen als Struikhei, Gewone en Rode dophei, Kraaiheide en Lavendelheide, behoren tot deze familie ook soorten als diverse soorten Wintergroen en Stofzaad. Ook de rododendron, meer bekend als sierplant, behoort tot deze familie. Bosbesachtigen als Blauwe en Rode bosbes, maar ook de minder bekende Rijsbes zijn geliefd vanwege hun vruchten. Maurice Martens verzorgt een inleiding op de heidefamilie, Olaf Op den Kamp toont de verschillende soorten die behoren tot de heidefamilie, Tuinrododendrons worden voor het voetlicht gebracht door Cyriel Lendfers, Doreen Verhaegh gaat in op het gebruik van heideachtigen als voedsel en medicijn.
Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, Bosquetplein 6.


Zondag 18 februari : Winterwandeling voor de Plantenstudiegroep door natuurgebied De Kevie bij Tongeren (B).
Aan de rand van Tongeren ligt in het Jekerdal De Kevie, een natuurreservaat dat beheerd wordt door Natuurpunt. Het grote gebied bestaat uit een afwisseling van graslanden, hooilanden, rietlanden, elzenbroekbossen, populierenplantages en ruigtes. De graslanden worden ieder jaar gehooid om de soortenrijkdom in stand te houden. De weilanden worden extensief begraasd door Gallowayrunderen. In de percelen staan veel meidoorns die in de herfst prachtige rode bessen dragen. Daartussen stromen de Jeker, de Oude Jeker en de Flotsbeek. Langs de Jeker staan veel knotwilgen. Op de oever bloeien Watermunt, Gewone engelwortel, Koninginnekruid, Heelblaadjes en Moerasandoorn. Ook staat er veel Liesgras. In het water groeit nog steeds veel Vlottende waterranonkel. Op allerlei plekken zijn ook vraatsporen van Bevers te zien. In het gehucht Blaar staat onder enkele linden de Blaarkapel, een kapel uit 1867 die gewijd is aan Onze-Lieve-Vrouwe-der-Kranken en aan St. Genoveva. Ze wordt ook wel Voddekapel genoemd omdat er vaak kleren worden neergelegd van zieke kinderen die later door de voddeman weer werden meegenomen. Langs de Jeker staat hier de prachtige Blaarmolen, een prachtig gebouw met een imposant draaiend waterrad. Tegen de Jeker aan ligt het park van Kasteel Scherpenberg dat niet toegankelijk is. Het stamt al uit de middeleeuwen en bezit een romaanse toren. In 1577-1580 werd er een nieuw kasteel in renaissancestijl tegen het bestaande gebouw aan gebouwd. In het park staan veel Paardenkastanjes.

In Nerem zien we de voormalige art-deco-gebouwen van de chocoladefabriek met de fraaie directeursvilla. Hier proberen we ook een pauze in te lassen in een caféetje. Na afloop maken we een wandeling door het historische centrum van Tongeren en zien daarbij het Begijnhof en de Basiliek. Natuurlijk zoeken we in Tongeren ook een caféetje op voor een warme kop chocomelk om de wandeling af te sluiten. De vlakke wandeling heeft een lengte van circa 9 kilometer. Het is raadzaam om stevige schoenen of laarzen aan te trekken.
Leiding: Verplichte opgave bij Olaf Op den Kamp via
info@eifelnatur.de of tel. 06-22188175.
Vertrek: 9.30 uur achterzijde station Maastricht of om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats nabij de spoortunnel aan de Oude Blaarstraat te Tongeren.

 

Dinsdag 20 februari: Lezing de Geleenbeek van bron tot monding voor Heemkundevereniging Echter Land.
De Geleenbeek was een echte mijnbeek, ze ontspringt in de Oostelijke Mijnstreek en stroomt vervolgens via de Westelijke Mijnstreek naar de Maas. Decennialang werd het zwarte waswater van de steenkolenmijnen via de gekanaliseerde Geleenbeek zo snel mogelijk naar de Maas afgevoerd. Parallel aan de beek werd het mijnspoor aangelegd dat de verschillende locaties van de Staatsmijnen met elkaar verbond.
Nu, bijna 50 jaar na de mijnsluiting, is de Geleenbeek bezig aan een wederopstanding. Het rechte kanaal met zijn zwarte, stinkende water heeft plaatsgemaakt voor een meanderende kristalheldere waterloop, het mijnspoor is omgevormd tot een fietspad, boven het water fladderen libellen en er zwemmen weer vissen in de beek. Door wandelpaden worden de verschillende natuurgebieden langs de Geleenbeek met elkaar verbonden zodat het weer een aantrekkelijk recreatiegebied is geworden.
In feite werkt de Geleenbeek als een blauw lint dat groene parels als het Imstenraderbos, Landgoed Terworm, de Kathager Beemden, het Danikerbos, de Swienswei, het IJzerenbos en de Molenplas bij Stevensweert met elkaar verbindt. In deze gebieden is een grote diversiteit aan flora en fauna aanwezig, niet in de laatste plaats door de verbeterde waterkwaliteit van de beek zelf.
Ook de geschiedenis en cultuurhistorie van het dal komt ruimschoots aan bod. De Romeinse thermen in Heerlen, via eeuwenoude kastelen als Kasteel Hoensbroek, Kasteel Limbricht en ook diverse mottes, tientallen watermolens en fraai stedelijk schoon zoals de binnenstad van Sittard komen voorbij.
Dat alles staat ook beschreven in een prachtig nieuw boek “De Geleenbeek, beleef de natuur in verandering”, dat tijdens deze avond voor slecht € 15,00 te koop is.

Aanvang: 19.30 uur Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 38 te Echt.

Woensdag 21 februari: Lezing over de flora op en rondom de Natuurbegraafplaats Eygelshof.
De natuurbegraafplaats Eygelshof, ontstaan uit de voormalige bruinkoolgroeve Herman, is meer dan een begraafplaats. Door het natuurlijke beheer zijn er ook veel natuurwaarden te vinden. De bloemrijke graslanden lokken diverse soorten insecten en de plassen worden bezocht door libellen. Aan de voet van het gebied leeft een populatie Muurhagedissen en er zijn ook allerlei soorten vogels te zien.
Aanvang:
14.30 uur in bibliotheek Eygelshoven.

Donderdag 22 februari Vortrag: Zwischen Wattenmeer und Weser. 

Naturschutzgebiete rund um Oldenburg und Bremen voor NABU Düren.

In der Gegend um Oldenburg, an der deutschen Wattenküste, gibt es  Urwälder mit Kopfbuchen, uralten Eichen und viel Stechpalmen. Sie bilden den Lebensraum für Waldvögel wie Trauerschnäpper, Hausrotschwanz und alle Arten von Spechten. Früher wurden sie als Viehweide genutzt, es handelte sich um sogenannte Hudewälder. Entlang des Jadebusens, einem Teil des Wattenmeeres bei Wilhelmshaven, gibt es die besondere Salzwiesengebiete mit Pflanzen wie Grasnelke, Strand-Milchkraut, Seeaster und vielen Vögeln, darunter Rotschenkel, Ringelgänse und Sanderling. Das Inland liegt zwischen Moor und Geest. Hochmoorrelikte mit Sonnentau und Libellen wechseln sich mit Heidelandschaften mit Dolmen ab.  Dieser Vortrag ist eine Einführung auf eine Natur- und Gartenreise nach Bremen und Oldenburg die Olaf Op den Kamp vom 27. April bis zum 5. Mai 2024 anbietet.
Aanvang: 19.30 uur in Hotel-Restaurant Mariaweilerhof, An Gut Nazareth 45 te Düren-Mariaweiler.

 

Zondag 3 maart: Excursie naar de vloeiweiden bij Lommel (B).
In Lommel-Kolonie liggen de vloeiweiden van de Grote watering. Deze vloeiweiden werden in 1849 aangelegd nadat de Belgische staat had besloten om braakliggende heidegrond in de Kempen om te zetten in grasland. Aangezien de arme zandgrond weinig uitzicht bood op een goede hooioogst, werd de bodemvruchtbaarheid op een bijzondere manier verhoogd. Dit gebeurde door middel van kalkrijk water dat werd aangevoerd over het in 1845 aangelegd kanaal van Bocholt naar Herentals. Met het slib- en kalkrijke Maaswater werden de percelen bevloeid. Deze percelen werden tevoren geterrasseerd en daarna veranderd in golvende bedden met bevloeiingssloten met kleine aftakkingen. Natuurpunt heeft 15 hectare vloeiweide hersteld en inmiddels weer volgens het traditionele systeem in gebruik genomen. De blokken 3 tot en met 6 zijn in het verleden omgevormd tot populierenplantages nadat het bevloeien van graslanden minder in trek kwam. Populieren staan echter ook graag op vochtige grond en profiteerden eveneens van de bevloeiing. Door het kalkrijke water kunnen hier bijzondere planten groeien. Dat begint al in het vroege voorjaar met de bloei van Bonte krokus (Crocus vernus). Deze alpenplant is hier waarschijnlijk terecht gekomen uit zaad dat is meegevoerd uit zaaigoed voor het gras dat hier oorspronkelijk werd ingezaaid. Tijdens de 3 km lange wandeling zien we de bevloeiing van de graslanden en kunnen we bij zonnig weer genieten van de bloei van de krokussen. ’s Middags maken we een 7 km lange wandeling in het nabijgelegen natuurgebied de Plateaux waar eveneens vloeiweiden te vinden zijn.
Leiding: Verplichte opgave bij Olaf Op den Kamp via
info@eifelnatur.de of tel. 06-22188175.
Vertrek: 9.00 uur achterzijde station Maastricht aan de Meerssenerweg of om 10.15 uur vanaf het Wateringshuis, Wateringstraat 80 in Lommel-Kolonie.

 

Maandag 4 maart 2024: Lezing de Geleenbeek van bron tot monding voor IVN Elsloo.
De Geleenbeek was een echte mijnbeek, ze ontspringt in de Oostelijke Mijnstreek en stroomt vervolgens via de Westelijke Mijnstreek naar de Maas. Decennialang werd het waswater van de steenkolenmijnen via de gekanaliseerde Geleenbeek zo snel mogelijk naar de Maas afgevoerd. Parallel aan de beek werd het mijnspoor aangelegd. Nu, ruim 40 jaar na de mijnsluiting, is de Geleenbeek bezig aan een wederopstanding. Het rechte kanaal heeft plaatsgemaakt voor een meanderende loop, het mijnspoor is omgevormd tot een fietspad, boven het water fladderen libellen en er zwemmen weer vissen in de beek. Door wandelpaden worden de verschillende natuurgebieden langs de Geleenbeek met elkaar verbonden zodat het weer een aantrekkelijk recreatiegebied is geworden. Dat alles staat ook beschreven in een prachtig nieuw boek "De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering" dat deze avond ook tegen contante betaling van € 15,00 te koop zal zijn.
Aanvang: 20.00 uur in het Maaslandcentrum te Elsloo.

 

Dinsdag 5 maart: Lezing over Imstenraderbos en Putberg
Het Imstenraderbos is een hellingbos in de gemeente Heerlen. Het ligt net ten zuiden van het gehucht Benzenrade en de zuidgrens wordt gevormd door de weg van Kerkrade naar de Huls. Het is een gemengd bos, hoewel er ook kleine stukken met naaldhout voorkomen. Het Imstenraderbos is een smal, langgerekt boscomplex met vooruitstekende lobben waarin weilanden liggen. Het boscomplex ligt aan de bovenrand van het dal dat afwatert op de Geleenbeek, deze ontspringt aan de voet ervan bij de Benzenraderhof. De ondergrond bestaat in de ondiepe ondergrond uit grind dat in het Plioceen is afgezet door Maas en Rijn, bedekt door een laag löss.
De Putberg is een natuurreservaat in het droogdal tussen Ubachsberg en Welten.  Het bestaat uit een hellingbos op een kalkrijke bodem met een rijke voorjaarflora. In het gebied zijn enkele oude kalkovens en het restant van de bijbehorende kalkgroeve te vinden.
Aanvang: circa 21.00 uur in het Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3 te Kerkrade-Chevremont, na afloop van de jaarvergadering van IVN Kerkrade.

Woensdag 6 maart: Historische rondleiding door Abdij Rolduc.
We bezoeken abdij Rolduc, het grootste monument van Zuid-Limburg. Hier brengen we een bezoek aan de historische abdijkerk met zijn prachtige fresco’s en vele altaren. In de crypte zien we de fraaie glas-in-lood-ramen en de grafkist van Ailbertus. Ook bezoeken we de historische rococo-bibliotheek in de Fabritiusvleugel. In de bisschopskamer kunnen we portretten van de bisschoppen van het bisdom Roermond bewonderen. Ook zien we de verschillende abten van Rolduc op eveneens fraaie schilderijen. Duur 2 uur, deelname : € 8,60 per persoon. Aanmelden via https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/activiteiten/detail/historische-rondleiding-abdij-rolduc-/385027/
Aanvang:
15.30 uur bij de rondleidersruimte op de binnenplaats van abdij Rolduc, let op de Limburgse vlag.


Zondag 17 maart: Vogelexcursie Klauser Wäldchen (met NABU Aachen) en rondleiding door de historische kern van Kornelimünster (D)
voor IVN Kerkrade.
Het Klauser Wäldchen is een klein loofbos in het dal van de Inde vlakbij Kornelmünster. Dit bosje kent een rijke voorjaarsflora met bijzondere soorten als Bosgeelster, Bleke schubwortel en diverse soorten viooltjes. Langs de Inde leven vogels als IJsvogel en Grote gele kwikstaart. In het bos broeden holenbroeders als diverse soorten spechten, Holenduif en Kauwtje. Na afloop van de ochtendwandeling drinken we een kopje koffie op de Korneliusmarkt. Daarna verzorgt mevrouw Plum voor ons een rondleiding door de historische kern van Kornelimünster waarbij we ook de voormalige abdijkerk bezoeken.
Vertrek:
9.00 uur parkeerplaats Discovery Centrum.Dinsdag 19 maart: Lezing over de Geleenbeek van bron tot monding bij IVN Heerlen.
Als inleiding op de estafettewandeling van de diverse IVN-afdelingen een inleidende lezing over de Geleenbeek. De Geleenbeek was een echte mijnbeek, ze ontspringt in de Oostelijke Mijnstreek en stroomt vervolgens via de Westelijke Mijnstreek naar de Maas. Decennialang werd het waswater van de steenkolenmijnen via de gekanaliseerde Geleenbeek zo snel mogelijk naar de Maas afgevoerd. Parallel aan de beek werd het mijnspoor aangelegd. Nu, ruim 40 jaar na de mijnsluiting, is de Geleenbeek bezig aan een wederopstanding. Het rechte kanaal heeft plaatsgemaakt voor een meanderende loop, het mijnspoor is omgevormd tot een fietspad, boven het water fladderen libellen en er zwemmen weer vissen in de beek. Door wandelpaden worden de verschillende natuurgebieden langs de Geleenbeek met elkaar verbonden zodat het weer een aantrekkelijk recreatiegebied is geworden. Dat alles staat ook beschreven in een prachtig nieuw boek "De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering" dat deze avond ook tegen contante betaling van € 15,00 te koop zal zijn.

Aanvang: 19.30 uur IVN-home Gallusstraat 1 te Heerlen.

Maandag 15 april 2024: Lezing de Geleenbeek van bron tot monding bij Groei en Bloei Beek.
De Geleenbeek was een echte mijnbeek, ze ontspringt in de Oostelijke Mijnstreek en stroomt vervolgens via de Westelijke Mijnstreek naar de Maas. Decennialang werd het waswater van de steenkolenmijnen via de gekanaliseerde Geleenbeek zo snel mogelijk naar de Maas afgevoerd. Parallel aan de beek werd het mijnspoor aangelegd. Nu, ruim 40 jaar na de mijnsluiting, is de Geleenbeek bezig aan een wederopstanding. Het rechte kanaal heeft plaatsgemaakt voor een meanderende loop, het mijnspoor is omgevormd tot een fietspad, boven het water fladderen libellen en er zwemmen weer vissen in de beek. Door wandelpaden worden de verschillende natuurgebieden langs de Geleenbeek met elkaar verbonden zodat het weer een aantrekkelijk recreatiegebied is geworden. Dat alles staat ook beschreven in een prachtig nieuw boek "De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering" dat deze avond ook tegen contante betaling van € 15,00 te koop zal zijn.
Aanvang: 19.30 uur in De Stegen 35 te Beek.

Donderdag 18 april: Lezing de Wolf, een Limburgs zoogdier terug van weggeweest voor IVN de Maasduinen.
Tijdens deze avond gaat het over de Wolf, een dier dat veel mensen schrik aanjaagt en anderen ontzettend boeit. Wolven verdwenen aan het eind van de19e eeuw uit Nederland, maar zijn op allerlei plekken nog bewaard in toponiemen, denk aan Wolfshuis, Wolfhaag, Wolfheze en Wolfsburg. Op veel plekken werden Wolven bestreden met gif, klemmen en vangkuilen. Daardoor zijn de Wolven lange tijd teruggedrongen tot de periferie van Europa. De wolvenpopulatie in Europa groeit en rukt steeds verder naar Nederland op. Zo leven er in Duitsland op geringe afstand van Nederland al meerdere Wolven en werd in 2015 de eerste wilde Wolf in Nederland waargenomen. Inmiddels bezoeken Wolven regelmatig ons land en in 2018 waren er maar liefst 3 Wolven in Limburg te gast. Twee hiervan hebben zich inmiddels op korte afstand van de Nederlandse grens op een militair oefenterrein in Belgisch-Limburg gevestigd. In de Ardennen verscheen in 2011 de eerste Wolf en in 2018 werd een Wolf in de Hoge Venen gezien. In 2019 werden de eerste jonge Wolven in Nederland geboren en hetzelfde leek ook in Belgisch-Limburg te gaan gebeuren. Na het afschieten van het moederdier heeft het mannetje in 2020 een nieuw vrouwtje gevonden. Natuurlijk gaat het in de lezing over Roodkapje en over de Zeven geitjes, maar ook over de functie die de Wolf als toppredator in de natuur heeft. Wat staat er allemaal op het menu van de Wolf ? Hoe leeft de Wolf en wat betekent zijn komst voor ons en onze huisdieren? Hoe kunnen we met relatief eenvoudige middelen onze schaapskuddes beschermen tegen deze beschermde diersoort. Hoe gaat men in Oost-Duitsland om met de populatie Wolven die daar leven ? Ook op deze aspecten wordt getracht tijdens de lezing inzicht te verschaffen.
Aanvang: 19.30 uur Witte Kerkje, Agnes Huijnstraat 3 te Venlo.
 
Zaterdag 20 april: Narcissenwandeling en bezoek Monschau voor IVN Elsloo.
In de buurt van Monschau maken we een wandeling door de graslanden langs de Perlenbach waar op dat moment 10.000-en Wilde narcissen in volle bloei staan. De Wilde narcis is wat kleiner dan de tuinvorm. Ze bereikt hier de oostgrens van haar natuurlijke verspreidingsgebied. Naast narcissen is er echter nog veel meer te ontdekken, wat te denken van het Rood peperboompje, vogels als de Sijs of de Kruisbek en misschien al enkele dagvlinders? Rond het middaguur bezoeken we Haus Seebend in Höfen. Hier bezichtigen we de oude weverij met zijn lopende machines en kunnen we even bijkomen bij koffie en gebak. Na deze ruime middagpauze wandelen we langs de Roer die ter plaatse nog een woeste bergbeek is naar Monschau. De glibberige rotsen erlangs zijn begroeid met mossen en varens en langs de beek groeien Zwarte elzen en Gewone esdoorns. Dit is het leefgebied van zeldzame vogels als de Waterspreeuw en de Grote gele kwikstaart. We sluiten de dag af in het stadje Monschau waar we ook een korte stadswandeling maken. Beide wandelingen hebben een lengte van circa 5 km, plus nog een mooie stadswandeling door Monschau van circa 3 km. Goede wandelschoenen en wandelstokken zijn een must.
Vertrek: 8.30 uur Dorine Verschureplein, Elsloo. Opgave bij IVN Elsloo.Kosten: € 20,00 p.p.

Zondag 21 april: Voorjaarsexcursie in het Roerdal bij Barmen (D) voor IVN Kerkrade en NABU Düren.
Samen met de NABU Düren maken we een excursie rond de Barmener See, een grindgat waarop vaak allerlei watervogels te zien zijn. Naast diverse soorten eenden, waaronder Kuif- en Tafeleenden, leven hier Futen, Blauwe reigers en wellicht ook Grote zilverreigers. In de omliggende populierenplantages zijn soorten als Koekoek, Wielewaal en Nachtegaal te horen. Daarna wandelen we langs Schloss Kellersberg met de bijbehorende Kellersberger Mühle. In het Kellersberger Wald zien we allerlei soorten stinzenplanten als Wilde narcis, Ongevlekt longkruid en Boshyacinten. Via het ooibos aan de overkant van de Roer en langs akkers en weilanden keren we weer terug naar Barmen. Na afloop van de ochtendwandeling maken we een korte pauze en bezoeken in de middag een ander natuurgebied in de omgeving van Jülich. Denk aan uw verrekijker.
Vertrek: 8.45 uur parkeerplaats Discovery Centrum of om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de tennisbanen aan de Seestraße in Barmen bij Jülich.

 

Zaterdag 27 april tm zondag 5 mei: Natuur- en tuinenreis Oldenburger Land.

Van 27 april tot en met 5 mei organiseren Olaf en Lisa Op den Kamp weer een natuur- en tuinenreis. Ditmaal hebben we gekozen voor een negendaagse busreis naar de omgeving van Bremen en Oldenburg, in het noordwesten van Duitsland.

Tijdens deze reis maken we kennis met het Noordwest-Duitse Oldenburger Land. Oldenburg ligt op de overgang van de hoger gelegen zandgronden, de ‘Geest’, naar het laaggelegen zeekleigebied van de Wesermarsch aan de rand van de Waddenzee.

Rondom Oldenburg liggen prachtige oude bossen waaronder de Urwald Hasbruch en het Neuenburger Urwald met een rijke voorjaarsflora. De oude eiken en Haagbeuken zorgen voor een gevarieerde avifauna met diverse soorten spechten en holenbroeders.

Een bijzonder waterrijk gebied vormen de Ahlhorner Fischteiche aan de rand van een oeroud bosgebied, de Urwald Baumweg. Hier leven watervogels als ganzen, Brilduikers en Futen.

Nog meer watervogels, zoals Kluten, Bergeenden en Brandganzen, zijn te vinden langs de Jadebusen, een zeearm aan de Duitse Waddenkust. Hier ligt het zogenaamde Schwimmendes Moor, een buitendijks gelegen hoogveen. In de kwelders eromheen leven steltlopers als Grutto, Tureluur en Scholekster en groeit de typerende zoutvegetatie met Engels gras, Engels lepelblad en Lamsoor. Daarvan kunnen we ook genieten tijdens een wandeling door de Langwarder Außengroden aan de kop van Butjadingen. In de vissershaven van Fedderwardersiel bezoeken we de typische kroegjes en het informatiecentrum van het Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Bij voldoende interesse kunnen we hier wadlopen.

Een wandeling over de Juliusplate voert langs de bloeiende Kievitsbloemen. En wat is Ostfriesland zonder Ooievaars, een bezoek aan een theehuis of het bierstadje Jever?

In het hoogveen van het Goldenstedter Moor, in het kraanvogelgebied Diepholzer Moor, leidt het turftreintje ons langs Eenarig wollegras en Kleine veenbes.

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de musea in de oude Hanzestad Bremen en de kunstenaarsdorpen Worpswede en Fischerhude met schilderijen van Paula Modersohn-Beckers, Otto Modersohn en Heinrich Vogeler.

Prachtige parken zijn de Rhododendronparken Bruns en Hobbie in het Ammerland waar boomhoge rododendrons bloeien. In Rastede ligt de zomerresidentie van de hertogen van Oldenburg, omgeven door een uitgestrekt park. Ook de Lütelsburg bij Norden ligt in een Engels landschapspark. Oldenburg kent een prachtige Schlossgarten, een botanische tuin en diverse musea.

Dit is in grote lijnen het programma:

Dag 1: Heenreis, Ahlhorner Fischteiche & Schlossgarten Oldenburg.

Dag 2: Nationalpark Wattenmeer (kwelders) & Fedderwaddersiel.

Dag 3: Bezoek aan Bremen (Schnoor, Böttchergasse, Dom, Rathaus).

Dag 4: Rhododendronpark Bruns, Neuenburger Urwald & Jever.

Dag 5: Kievitsbloemenwandeling, Worpswede & Fischerhude.

Dag 6: Urwald Hasbruch, Kloster Hude & Rhododendronpark Hobbie.

Dag 7: Schlosspark Rastede & Oldenburg (musea, botanische tuin).

Dag 8: Schloss Lütelsburg.

Dag 9: Goldenstedter Moor & thuisreis.

De prijs voor deze negendaagse reis is € 892 p.p. op basis van halfpension in een tweepersoonskamer in Hotel Wieting in Oldenburg. De toeslag voor een eenpersoonskamer is € 22 per nacht. De prijs is exclusief enkele entreegelden (circa € 35).

Mocht u belangstelling hebben voor deze mooie reis, laat dit dan weten via info@eifelnatur.de of tel. 06-22188175.


Maandag 13 mei:
Avondexcursie langs de Worm voor IVN Kerkrade.
In het kader van de Nationale vogelweek maken we een avondwandeling door het Wormdal waarbij we op zoek gaan naar de vogelsoorten die hier leven, zoals de Grote gele kwikstaart, de IJsvogel en de Grauwe vliegenvanger. In de oude spechtengaten in de wilgen nestelen Spreeuwen en andere holenbroeders. Ook laat de Bever zich soms in de avondschemering bekijken. Neem uw verrekijker mee en ontdek de vogels van het Wormdal.
Vertrek:
18.30 uur Vincent van Goghplein te Haanrade.

 

Vrijdag 24 mei: Busexcursie Nationalpark Eifel en het Rurdal voor Van der Biesen Travel.
Op vrijdag 24 mei bezoeken we het Nationalpark Eifel. Hier wandelen we over de Dreiborner Hochfläche met zijn vele bloeiende bremstruwelen die hier als Eifelgold worden aangeduid. Onderweg genieten we van de vergezichten over de beboste hellingen van de Kermeter. Ook zien we Burg Vogelsang en het spookdorp Wollseifen. Vervolgens dalen we af naar de stuwdam van de Urft vanwaar we met de rondvaartboot naar Rurberg varen. ’s Middags wandelen we door de bossen in het Rurdal tussen Einruhr en Hammer waarbij we genieten van de prachtige vergezichten over het Rurdal. Beide wandelingen hebben een lengte van circa 6 km, goede wandelschoenen en wandelstokken zijn handig om mee te nemen. 
Kosten: € 49,00 per persoon, aanmelden bij Van der Biesen (info@biesen.nl).

Zaterdag 25 mei: Busexcursie Eifel met bezoek Alendorf en Nohner Waterval (D) voor IVN Kerkrade.
In de Kalkeifel nabij Blankenheim bestaat het landschap uit kalkgraslanden die begroeid zijn met jeneverbessen. We maken een tocht van circa 5 km, die eventueel halverwege onderbroken kan worden. Tussen deze ‘cipressen van het noorden’ bloeien de mooiste wilde orchideeën en weidebloemen en fladderen tientallen dagvlinders rond. Regelmatig cirkelt hier de Rode wouw aan de hemel. Vanaf de kalkheuvels hebben we uitzicht op de vulkanen als de Aremberg en de Nürnburg.
’s Middags wandelen (circa 6 km) we langs de Ahbach bij Niederehe. We beginnen bij de kalkgraslanden van de Hönselberg vanwaar we prachtige vergezichten over de Eifel hebben. Een tocht om te genieten van de fraaie bloemen en vlinders. Halverwege de tocht bereiken we de kloosterkerk van Niederehe. Deze wandeling is opgedeeld in twee stukken van 3 km, zodat ieder voor zich kan beslissen of hij de hele of slechts een halve wandeling mee loopt. Daarna wandelen we naar de Nohner Mühle met zijn terras en naar de prachtige Nohner Wasserfall die ieder jaar een beetje groter wordt. In de omliggende bossen zien we weer prachtige wilde planten als gele monnikskap en enkele soorten orchideeën. Langs de beek fladderen fraaie libellen en de Waterspreeuw.
Als afsluiting van de wandeling bezoeken we het mooie plaatsje Blankenheim waar we de bron van de Ahr, de mooie parochiekerk en de vele vakwerkhuizen kunnen bewonderen. Uiteraard is er tijd voor een drankje op een van de terrassen.
Vertrek: 8.00 uur parkeerplaats Discovery Centrum. Deelname voor leden IVN-Kerkrade € 20,00, introducées betalen € 25,00. Opgave voor 1 mei.

 

Maandag 17 juni: Avondwandeling Imstenrade voor Kring Heerlen van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Vanuit het fraaie gehucht Benzenrade met zijn mooie oude huizen verkennen we het brongebied van de Geleenbeek. We wandelen langs de Benzenraderhof en de bronvijver en lopen daarna door de hellingbossen van het Imstenraderbos. Onderweg hebben we steeds weer mooie vergezichten op de omgeving. Ook zullen we zien welke boomsoorten en planten in dit oude bos groeien. Na afloop zoeken we een terras op om na te praten over de mooie omgeving.

Vertrek: 18.30 uur vanaf de Kapel in Benzenrade.

 

Vrijdag 6 september: Busexcursie De Hoge Venen, veengebied op het dak van België voor Van der Biesen-Travel.
Op vrijdag 6 september wandelen we in de Hoge Venen. Hier beginnen we bij de beroemde Baraque Michel waar vroeger in de Fischbachkapel het klokje luidde om verdwaalde veengangers de weg te wijzen. Daarna bezoeken we het natuurreservaat Fagne de Polleur waar we de uitgestrekte pijpenstrootjevelden zien met daartussen de bijzondere veenplanten zoals het veenmos of de Kleine veenbes. Via het fraaie veengebied van Neur Lowé wandelen we naar de Botrange, vlakbij het hoogste punt van België. Na de welverdiende middagpauze maken we een wandeling langs het Fagne Wallonne waar we de bronnen van de Roer zien. Ook wandelen we door de uitgestrekte sparrenbossen waar we op zoek gaan naar de eerste paddenstoelen. Beide wandelingen hebben een lengte van 6 km. Goede, redelijk waterdichte wandelschoenen en stokken zijn handig om mee te nemen. Kosten: € 49,00 per persoon, aanmelden bij Van der Biesen (info@biesen.nl).

Zondag 8 september: Wandeling Hoge Venen (B) voor IVN Kerkrade.
Tijdens deze wandeling bezoeken we de Hoge Venen, het veengebied op het dak van België. We beginnen bij Baraque Michel en wandelen langs het beroemde Croix des Fiancées. Daarna lopen we naar de Polleur. Hier volgt een korte pittige klim, maar daarna kunnen we gemakkelijk verder lopen naar het Polleurveen en vanaf de knuppelpaadjes genieten van dit mooie veengebied. Na een pauze bij Mont Rigi wandelen we verder naar de Botrange waar we bij het Naturparkzentrum Botrange de wandeling afsluiten met een lekker drankje. De wandeling is 12,5 km lang en gaat over deels modderige en rotsige wegen. Een normale conditie, goede wandelschoenen en wandelstokken zijn belangrijk voor deze tocht.
Leiding: Olaf Op den Kamp.
Vertrek: 9.00 uur parkeerplaats Discovery Centrum.

 

Dinsdag 17 september: Lezing Stenen verbindingen. Gebruik en herkomst van bouwstenen in de Euregio in het kader van Monumentenmaand 2024 bij IVN Kerkrade.
Historische bouwwerken zijn vaak opgetrokken uit natuursteen. Welke bouwsteen gebruikt werd, is vaak regionaal zeer divers. Voor bouwwerken van de gewone bevolking werd doorgaans gekozen voor het gebruik van een bouwsteen uit de regio omdat het vervoer daarvan niet veel kostte. Bij de bouw van bijzondere openbare gebouwen was het gebruik van een natuursteen van verder weg juist een manier om de waarde ervan of de rijkdom van de bouwheer te tonen. Voorbeelden van het gebruik van natuursteen zijn er in onze omgeving te over. Denk bijvoorbeeld aan de uit Nivelsteiner zandsteen opgetrokken kerk van Abdij Rolduc, de natuurstenen omlijstingen van de ramen van diezelfde abdij die echter een heel andere herkomst en oorsprong hebben, de vele mergelstenen kerken, boerderijen en andere gebouwen in het Heuvelland of de uit natuursteen opgetrokken stadsmuren van Maastricht. In deze lezing wordt het gebruik en de herkomst van natuurstenen in onze omgeving nader belicht.

Aanvang: 20.00 uur in het Sjevemethoes, Sint-Pieterstraat 3 te Kerkrade-Chevremont.

 

Vrijdag 27 september: Lezing natuurgebieden rondom het Drielandenpunt voor Heemkundevereniging St. Tolbert.
Tijdens deze lezing staat de grensoverschrijdende natuur rondom het Drielandenpunt centraal. Aan bod komen onder meer het uitgestrekte Aachener Wald dat het Vaalser- en Vijlenerbos met de Eifel verbindt. Kenmerkend hier is het zure gesteente, het zogenaamde vuursteeneluvium. Hierop groeit een typische plantengroei met onder meer Fraai hertshooi, Vingerhoedskruid en Adelaarsvaren. Zeldzame soorten zijn Kranssalomonszegel, Wilde mispel en Zevenster. De uitgestrekte bossen vormen echter ook het leefgebied van zeldzame dieren als Zwarte specht, Middelste bonte specht, Hazelmuis, Wilde kat en Wild zwijn. In de bossen staan merkwaardige grensstenen waarvan velen het bestaan ervan niet kennen. Toch vormde dit uitgestrekte bosgebied vroeger een grensgebied van onder meer het Aachener Reich, Neutraal-Moresnet en tegenwoordig Nederland, Duitsland en België.
Ook de zinkterreinen in het Geuldal, zoals bij Plombières, komen aan bod. Hier heeft zich een zeer bijzondere flora gevestigd, de zogenaamde zinkflora. Het Zinkviooltje is hiervan de bekendste vertegenwoordiger, maar er zijn nog veel meer typische zinkplanten. En die bloemenpracht lokt op haar beurt weer allerlei fraaie insecten aan.

Aanvang: 20.00 uur Verenigingslokaal, Bloemendaalstraat 11a te Vaals.

Woensdag 6 november: Lezing Natuurgebieden in de Eifel.
Lezing over de natuurgebieden in de Noord- en Kalkeifel. We beginnen in de omgeving van de eeuwenoude stad Aken en bezoeken tijdens deze powerpoint-presentatie diverse natuurgebieden in de Eifel. Zoals het voorjaarsbos van het Klauser Wäldchen, de zinkterreinen rondom Stolberg, de narcissendalen bij Monschau, Nationalpark Eifel en de Hoge Venen. In de Kalkeifel kunnen we genieten van de orchideeën en vlinders in de kalkhellingen rondom Blankenheim en Bad Münstereifel.
Aanvang: 20.00 uur KAB Haus, Hochstraße 9 in 52078 Aachen-Brand.

Zondag 10 november: Rondleiding abdij Rolduc en rondwandeling door historische driehoek Rolduc-Burg Rode-Baalsbruggermolen
voor IVN Kerkrade.
We bezoeken abdij Rolduc, het grootste monument van Zuid-Limburg. Hier brengen we een bezoek aan de historische abdijkerk met zijn prachtige fresco’s en vele altaren. In de crypte zien we de fraaie glas-in-lood-ramen en de grafkist van Ailbertus. Ook bezoeken we de historische rococo-bibliotheek in de Fabritiusvleugel. In de bisschopskamer kunnen we portretten van de bisschoppen van het bisdom Roermond bewonderen. Ook zien we de verschillende abten van Rolduc op eveneens fraaie schilderijen. Na een historische rondleiding door abdij Rolduc van circa 2 uur (aanvang 9.00 uur), maken we een wandeling door de historische driehoek waarbij we langs Burg Rode, de Baalsbruggermolen en het bosquet van abdij Rolduc lopen. Hierbij ontdekken we de relaties in dit landschap. Zo zien we de wijngaarden die samenhingen met de graven van Saffenburg, de watermolen die al in 1108 bij de abdij hoorde en de visvijvers die eeuwenlang zorgden voor vis voor de Augustijner koorheren.
Aanmelden verplicht via
ivn.kerkrade@gmail.com, deelname € 10,00 per persoon.
Vertrek: 9.00 uur startpunt rondleidingen Abdij Rolduc, vleugel rechts van de kerk, let op de Limburgse vlag. Einde rond 15.00 uur.

 

Donderdag 14 november: Lezing flora, fauna en geologie van de Vulkaneifel en Südeifel voor NABU Düren.
Tijdens een eerdere lezing stonden de noordelijke Eifel en de Kalkeifel centraal. Ditmaal aandacht voor de Zuid-Eifel en de Vulkaan-Eifel, waarbij steeds weer bijzondere geologische fenomenen, prachtige landschappen en bijzondere planten en dieren worden getoond. Ook mooie stadjes als Monreal of bijzondere gebouwen als Burg Elzt worden niet overgeslagen. De Vulkaan-Eifel is natuurlijk bekend vanwege de vele Maare, zoals het Schalkenmehrer en het Weinfelder Maar, maar wat zijn Maare nu precies ? Naast Tertiaire vulkanen als de Nürburg en de Hohe Acht en Kwartaire vulkanen zoals de Bausenberg en de Mosenberg ligt er zelfs een heus kratermeer. In de Zuid-Eifel liggen de rotsen rondom het Ferschweiler Plateau in uitgestrekte beukenbossen. Luxemburg is hier ook niet ver weg.
Aanvang: 19.30 uur Restaurant Mariaweilerhof, An Gut Nazareth 45 te Düren-Mariaweiler.

Dinsdag 19 november: Lezing over de Eifel
voor IVN Kerkrade.
Tijdens een eerdere lezing stonden de noordelijke Eifel en de Kalkeifel centraal. Ditmaal aandacht voor de Zuid-Eifel en de Vulkaan-Eifel, waarbij steeds weer bijzondere geologische fenomenen, prachtige landschappen en bijzondere planten en dieren worden getoond. Ook mooie stadjes als Monreal of bijzondere gebouwen als Burg Elzt worden niet overgeslagen. De Vulkaan-Eifel is natuurlijk bekend vanwege de vele Maare, zoals het Schalkenmehrer en het Weinfelder Maar, maar wat zijn Maare nu precies ? Naast Tertiaire vulkanen als de Nürburg en de Hohe Acht en Kwartaire vulkanen zoals de Bausenberg en de Mosenberg ligt er zelfs een heus kratermeer. In de Zuid-Eifel liggen de rotsen rondom het Ferschweiler Plateau in uitgestrekte beukenbossen. Luxemburg is hier ook niet ver weg.
Aanvang: 20.00 uur in het Sjevemethoes.

Zondag 1 december: Stadswandeling door Luik met bezoek aan aquarium
voor IVN Kerkrade.
Luik, de vurige stede, was decennialang een belangrijke industriestad. Steenkool uit de omgeving vormde de basis voor de zware industrie die hier tot enkele jaren geleden nog bloeide. Dit trok vele arbeiders van heinde en verre naar Luik. Er werd gebouwd in allerlei bouwstijlen waardoor de historische binnenstad van Luik steeds meer in de knel kwam. Inmiddels zijn veel van de vervuilende industrieën in de “Vurige Stede” gesloten en poets Luik zijn imago en zijn gebouwen langzaam op. Oude bouwwerken, zoals het Prinsbisschoppelijk Paleis en de Sint-Bartolomeüskerk worden opgeknapt en glanzen in een vernieuwde kleur. De rijke industriëlen in Luik legden collecties aan van naturalia, cultuurhistorische voorwerpen en schilderijen die in de vele musea van Luik getoond worden. Beroemd is de Luikse Markt die nog steeds op het Bat gehouden wordt, al lijkt deze steeds meer op een normale weekmarkt. Maar de Waalse taal en de vele exotische producten verraden dat we in het buitenland zijn. Tijdens deze dag wandelen we door de bijzondere binnenstad van Luik, bekijken enkele monumenten en brengen een bezoek aan het Natuurhistorisch Museum met zijn aquarium. De entree op de eerste zondag van de maandag zou als vanouds gratis moeten zijn.
Vertrek: 9.00 uur parkeerplaats Discovery Centrum, einde rond 17.00 uur.

 

Informatie.
Alle hier genoemde activiteiten staan voor iedereen open, dus niet enkel voor leden van de organiserende verenigingen. De lezingen zijn doorgaans gratis toegankelijk, bij excursies moet gerekend worden met een kleine bijdrage in het carpoolen indien u niet beschikt over eigen vervoer. Meer informatie over lezingen en excursies bij Olaf Op den Kamp, Morsbach 52 in Schleiden (D). Telefoon 0031-(0)6-22188175 of via info@eifelnatur.de of www.eifelnatur.de.
Ik verzorg ook lezingen of excursies voor uw vereniging, ideeën vindt u op mijn website.

Bij excursies en wandelingen gaarne tevoren opgeven. Deelname aan excursies op eigen risico.

Bekijk ook eens onze website:  www.eifelnatur.de De natuur tussen Maas en Rijn beleven.

 

 

 

MIJN WANDELGIDSEN EN NATUURBOEKEN ZIJN BIJ MIJ TE KOOP:

 

Op zoek naar Das, Maretak  en Vliegenorchis
10 Natuurrondwandelingen in Zuid-Limburg
ISBN 978-90-78407-62-1 Uitverkocht


Langs mijnen en groeves.

10 natuurrondwandelingen door  Zuid-Limburgs mijnverleden

ISBN 978-90-78407-94-2 Prijs € 12,50


De Roer van bron tot monding
28 rondwandelingen tussen Hoge Venen, Eifel en Roermond. 
ISBN 978-94-91561-13-9. Prijs € 17,90

Auch auf Deutsch:  Die Rur von der Quelle bis zur Mündung.

Natuurparels in Midden-Limburg.
10 rondwandelingen door natuurgebieden tussen Susteren en De Peel

ISBN: 978-94-91561-41-2 Prijs € 10.90


De Worm van bron tot monding
11 routes langs het grensriviertje tussen het Aachener Wald en de Roer.
ISBN: 978-94-91561-97-9  Prijs € 10.90

 

De Geul van bron tot monding

10 routes langs de groene ader van het Zuid-Limburgse heuvelland

ISBN 978-94-9304-8058 Prijs € 12,50


Natuurlijk Kerkrade Beleef de groene gemeente Kerkrade.
ISBN 978-90-74508-25-4 Prijs € 15,00


Natuur voor elkaar in het Grenspark Maas-Swalm-Nette
ISBN 978-90-74508-28-5 Prijs € 15,00

 

De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering
ISBN 978-90-74508-32-2
Prijs € 15,00