Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Aremberg.

De Aremberg is een opvallende vulkaantop in de Ahreifel die met zijn 623 meter behoorlijk boven de omgeving uitsteekt. De Aremberg is ontstaan tijdens het vulkanisme in het Tertiair. De eruptie is door het Devonische gesteente dat in de ondergrond ligt gedrongen. Erbovenop heeft zich een basaltkegel gevormd. Vanuit het dal van de Ahr voert een weg met allerlei haarspeldbochten omhoog naar het gelijknamige dorpje. Hier moet de bezoeker te voet verder naar de eens zo machtige burcht. De ruïne die verborgen tussen de bomen op de bergtop staat was eens de trotse burcht van de Hertogen van Arenberg. Het werd in 1166 gebouwd. In 1720 werd op de fundamenten van de verwoeste burcht een omvangrijk slot gebouwd, dat in 1803 door de Fransen onteigend en verkocht werd. Niet veel later werd het afgebroken.
Koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen schonk de Aremberg samen met de ruïne aan Hertog Prosper Ludwig von Arenberg. De hertogen en koningen van Arenberg waren vermogend, ze bezaten ijzerertsmijnen in Lommersdorf en Freilingen en meerdere hoogovens, zoals bij Antweiler, Ahrhütte en de Stahlhütte nabij Dorsel, waar het ijzererts werd verwerkt. De haardplaten die hier gemaakt werden, zorgden voor veel inkomsten en werkgelegenheid. De hertogen van Arenberg leefden ook op goede voet met de Duitse keizers. Dit zorgde ervoor dat ze in 1549 konden toetreden tot de Reichsgrafschaft, in 1576 tot de vorstenstand en in 1644 tot hertogen. In de loop der eeuwen groeide ook de omvang van de burcht. In de zogenaamde Jülicher Fehde (1542-1543), ook bekend als de Gelderse erfopvolgingsstrijd, speelde de burcht een belangrijke rol.
In 1670 was de hele heuveltop voorzien van bastions met een spitse punt met een systeem van courtines (weermuren) ertussen, grachten met faussebrayes (onderwallen, die als een lage wal voor de hoofdwal lagen, ze waren bedoeld voor de nabijheidsverdediging van een vesting), kazematten en voorwerken. De Middeleeuwse burcht bleef als citadel ermiddenin staan. De reusachtige vesting boodt plaats aan honderden soldaten die zelfs de beschikking hadden over een excercitieplaats
Toen de Franse troepen tijdens de rooftochten van Lodewijk XIV de burcht passeerden konden ze haar niet innemen. Toen de hertog echter na de Vrede van Nijmegen in 1679 de dure garnizoenen naar huis stuurde, drongen de Fransen tijdens een koude februarinacht de onbewaakte vesting binnen, maakten 46 geschutten en ander oorlogsmaterieel buit en begonnen de burcht weer uit te bouwen tot een steunpunt voor 3000 soldaten. Door een ongelukkig toeval moesten ze de burcht echter al snel weer verlaten. Bij het vergroten van de put droogde de bron op en daarmee was de vesting onbruikbaar geworden. Al in 1783 dropen de Fransen weer af. Wel maakten ze tevoren de vesting met springstof onbruikbaar. Hiermee eindigt de militaire geschiedenis van de Aremberg. Uit de ruïnes bouwden de hertogen na hun terugkeer een prachtig slot. De bastions die onbeschadigd waren door de springstof werden omgevormd tot terrastuinen. Op 13 oktober 1794 verschenen de soldaten van het Franse revolutionaire leger op de Aremberg en namen het slot in beslag. In 1803 lieten ze het veilen en daarna afbreken. Hierdoor eindigte het verhaal van de burcht definitief en ook het bijbehorende dorp, dat immers voor de verzorging van de burcht diende, verloor aan belang.


Aremberg.
Aan de voet van de bergtop ligt het dorje Aremberg. Het dorpje Aremberg onstond in de 14e eeuw was vroeger samen met de burcht ommuurd en door torens versterkt. In Aremberg staat de uit 1783 stammende kerk. Drie altaren, de kansel, de biechtstoel en de communiebank stammen uit het voormalige klooster Marienthal in het Ahrdal, nadat dit opgeheven was in de Franse tijd. Helaas werd het hoofdaltaar hierbij beschadigd, omdat het niet in de kerk pastte, moest er een stuk afgezaagd worden.