Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Bechsteins vleermuis.

De Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) is een middelgrote vleermuis. heeft een zeer zachte sonar en daardoor heeft hij grote oren. Een onderscheid met de grootoorvleermuizen is dat de oren elkaar aan de basis niet raken. De sociale opbouw is een matriarchale structuur waarbij de dochters bij de vrouwtjes blijven. De dieren hebben een kleine home-range van circa 500 meter.

Biotoop.

De Bechsteins vleermuis is een echte bosbewoner waardoor het moeilijk is om hem te inventariseren. Het is een indicatorsoort voor oude loofbossen waar altijd bos is blijven staan. Hij blijft namelijk altijd op ongeveer dezelfde plek en zal nooit echt ver weg trekken. Het beste is een structuurrijk bos, met veel kruiden in de ondergroei. Geschikt is bijvoorbeeld een Parelgras-Beukenbos in een Middenbosstructuur met veel overstaanders. Ook oude boomgaarden zijn een goed jachtbiotoop.


Verspreiding.

Tot 1000 na Christus was de Bechsteins vleermuis een algemene soort.
Tegenwoordig lijkt het een zeldzame soort in Limburg. In de Zuid-Eifel lijken meer waarnemingen gedaan te worden. De wintertellingen in de kalksteengroeves in Zuid-Limburg leveren geen nauwkeurige aantallen op. Er worden zowel in het Nederlandse als in het Belgische gedeelte van de Sint-Pietersberg dieren gevonden. Ook komen ze voor in Zichen en Zussen ten westen van Riemst. In totaal worden er jaarlijks maximaal 20 tot 25 dieren geteld. Bij vangavonden in september bij de Jezuïten- en Boschberg worden gemiddeld per avond 2 mannetjes en 2 vrouwtjes gevonden. Door zenderonderzoek is in een Es (Fraxinus excelsior) in het Savelsbos, nabij de vuursteenmijn, op 10 meter hoogte een verblijfplaats van Bechsteins vleermuizen ontdekt. De kolonie waarin het dier woonde omvatte 30 dieren. Dit was de eerste waarneming van voortplanting in Nederland. Dit dier jaagde langs de bosrand van het Savelsbos, bij het kloosterpark in Ryckholt, in de hoogstamboomgaarden en in het Savelsbos zelf. Een andere voortplantingsboom is ontdekt bij Kasteel Ridderborn in Vliermaalroot in Belgisch-Limburg. Ook dit was een kolonie van 30 dieren.
De Bechsteins vleermuis trekt slechts over korte afstanden, van gemiddeld 20 tot 30 kilometer.