Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Breinig.

     

Breinig is een dorpje in de Voreifel. Het gedeelte Alt-Breinig heeft een prachtig, monumentaal dorpsgezicht. Het merendeel van de panden stamt van na 1600. Bijna alle huizen in Breinig waren oorspronkelijk zeer klein met een rechthoekige plattegrond. Later werden ze door de aanbouw van een stal of schuur in de lengte-as of door de vorming van een hoekhuis, voor zover het grondstuk dat toeliet, vergroot. De oorspronkelijke gebouwen hadden dus vaak slechts zeer weinig ruimte die voor de landbouw gebruikt kon worden. Het waren daarom waarschijnlijk boerderijtjes waar landbouw als neveninkomst gezien werden. De mensen werkten grotendeels elders en deden op kleine schaal aan landbouw om in hun eigen behoefte te voorzien.
Breinig hoorde tot de secularisatie rond 1800 tot het zogenaamde Münsterländchen, het gebied dat tot de abdij Kornelimünster behoorde. Alt-Breinig is waarschijnlijk gesticht als arbeidersnederzetting voor de landbouw, ertsmijnen, steengroeves en kalkovens van het klooster. Pas vanaf de 17e eeuw, en vooral na de opheffing van de abdij na de Franse tijd, kwamen er grotere landbouwbedrijven waarin de landbouw de hoofdinkomstenbron was. Door de secularisatie werd het namelijk ook mogelijk dat de boeren de grond van het opgeheven klooster kochten. In de 20e eeuw trokken veel mensen uit Breinig naar de fabrieken in Stolberg en Aken en werd landbouw weer meer een neveninkomst.

Parochiekerk St. Barbara.

Midden in het dorp Breinig staat de parochiekerk die aan St. Barbara is toegewijd. Het is een drieschepige, neo-gotische kerk opgetrokken uit breuksteen. De vorige kerk was in het begin van de 19e eeuw erg bouwvallig geworden, maar door geldgebrek kon er niet gerestaureerd worden. De kerk was door de toegenomen bevolking van Breinig ook te klein geworden. Nadat het benodigde geld bijeen was gehaald, werd op 28 augustus 1852 de eerste steen voor de nieuwbouw gelegd. De nieuwe kerk was in november 1855 gereed.