Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino)

Deze parelmoervlinder is genoemd naar de vage paarse band op de onderzijde en naar het feit dat de rupsen leven van Moerasspirea (Filipendula ulmaria). De vlinder leeft tussen Midden - Zweden en Midden- Finland tot Midden- Spanje en van Oost- Noorwegen, België en Zuid- West- Frankrijk tot Japan. De soort lijkt zich in Duitsland in allerlei beekdalen uit te breiden. Dit komt omdat het oorspronkelijke gebruik als hooiland opgegeven is en de dalen zijn verruigd. Dit heeft tot gevolg dat er een toename van Moerasspirea plaatsvindt, waardoor de beekdalen (tijdelijk) zeer geschikt worden voor deze soort. De Spireaparelmoervlinder leeft in moerassen langs beekjes. De rupsen leven op vaste plekken in de strooisellaag, vanwaar ze op zoek gaan naar jonge bladscheuten. Na een rupsstadium van 56 dagen verpoppen de dieren en na 15 dagen komen de vlinders uit. Dit is tussen eind juni en eind augustus. Deze dieren leven gemiddeld 16 (11-22) dagen en leven van de nectar van allerlei bloemen en kruiden.