Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Ruhezone Broichbachtal.
    

            Blauwe reiger (Ardea cinerea).                                  Manderijneend (Aix galericulata).

In het dal van de Broicher Bach, ietwat stroomopwaarts van de Alsdorfer Weiher ligt de "Ruhezone Broichbachtal". Dit rustgebied voor vogels werd in 1982 ingericht en was de eerste poging om vrijetijdsbesteding en natuurbescherming te verbinden. Het gebied is een soort compensatie voor de diverse ingrepen in het beekdal bij de aanleg van het recreatiegebied Alsdorf. Het ontwerp kwam van de Akense landschapsarchitect Hans Willi Hallmann, die ook toen al de hulp van natuurbeschermers inriep bij het inrichten van het gebied. Zij konden meebeslissen welke bomen en struiken er werden geplant, maar ook dat er kunstmatige nestwanden voor Oeverzwaluwen (Riparia riparia) en amfibieënpoelen werden aangelegd. Er werden enkele schuilhutten neergezet zodat men in alle rust de vogels kon bestuderen. Al snel werd duidelijk dat het gebied een refugium voor planten en dieren was. De eerste hoogtepunten bestonden uit broedgeval van de Ijsvogel (Alcedo atthis), de Blauwe reiger (Ardea cinerea), de Tafeleend (Aythya ferina) en de Manderijneend (Aix galericulata), die ontsnapte uit het nabijgelegen dierenpark. Men moet hierbij bedenken dat de Blauwe reiger in die tijd nog niet zo massaal aanwezig was als tegenwoordig en dus een echte bijzonderheid vormde. In de nestkasten kwam het tot vele broedgevallen van de Holenduif (Columba oenas). Tegenwoordig zijn er allerlei soorten vogels te vinden, waaronder Meerkoeten (Fulica atra), Waterhoenders (Gallinula chloropus), Aalscholver (Phalacrocorax carbo) en Blauwe reigers (Ardea cinerea). Ook zijn er vele Roodwangschildpadden (Chrysmus scripta elegans) te zien, die van nature natuurlijk niet in dit gebied thuishoren.
Het gebied maakt deel uit van het natuurreservaat “NSG Mittleres Broichbachtal zwischen Broicher Siedlung und Ofden”.