Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Koffiepoel.

     

De Koffiepoel is een restant van bruinkoolgroeve Energie. Langs de randen lag vroeger een oligotroof kwelmilieu met veel Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), veenmossen (Sphagnum sp.), zeldzame zeggen (Carex sp), Dwergbies () en Moeraswespenorchis (Epipactis palustris). In 1980 werd ten behoeve van de hengelsport de waterstand verlaagd, waardoor het oligotrofe kwelmilieu opdroogde en de bijzondere vegetatie verdween. De veenmossen namen met 90% af. In de winter zitten er vaak behoorlijke aantallen Manderijneenden op de Koffiepoel.