Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Middenberg.

De Middenberg op de Brunssummerheide is ontstaan door het storten van basenrijke grond die overbleef na het wassen van de bruinkool uit de nabijgelegen groeves.
Het gebied is 1,5 hectare groot en omzoomd door naaldbossen. Het ligt op een gestoorde bodem met opslag van berken, Ratelpopulieren (Populus tremula) en Schietwilg (Salix alba). Tot 1976 lag in het midden een rietmoeras dat het hele jaar in het water stond. Daarna werd het gebied droger door mijnstoringen en meer verdamping door het groeien van het bos. In 1977 werd het bramenaandeel gehalveerd door gericht beheer ten behoeve van de Moeraswespenorchis (Epipactis palustris). In 1979 verschenden de eerste exemplaren van Addertong (Ophioglossum vulgare) en Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia). In 1980 verscheen ook Valeriaan (Valeriana repens). Verder groeien er veel Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythrea), Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) en Kale jonker (Cirsium palustre). In 1982 werden maar liefst 300 bloeiende Moeraswespenorchissen geteld. In 1981 verscheen Weidehavikskruid (Hieracium caespitosum). In 1980 werd ook Stofzaad (Monotropa hypopytis) ontdekt, maar dit had veel last van de vraat van Konijnen (Oryctolagus cuniculus) en verdween weer.