Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Burg Are.

Tot in de late Middeleeuwen liepen de hoofdwegen voornamelijk over de hoogtes, de waterscheidingen waren meestal de plek voor een weg. Uitzonderingen hierop vormden grote rivierdalen zoals het Rijndal. In het dal van de Ahr voerde de oude weg door het dal tot Ahrweiler. Daarna verliep de weg over de hoogte aan de Altenwegshof („Alter weg“) tot Dernau, omdat op de plek van de Bunte Kuh het Ahrdal zo smal was dat er geen plaats was voor een weg. Tussen Dernau en Rech was een dalweg mogelijk. Na het oversteken van de Ahr voerde de weg over een heuvel langs de Saffenburg. Alternahr was over een hoog gelegen weg vanuit Dernau te bereiken of over een voetpad van Reimerzhoven langs het Weiße Kreuz. De doorgaande weg door het Ahrdal werd pas in 1830 gebouwd.
Deze route werd vroeger bewaakt door Burg Are die nog steeds het aanzien van het plaatsje beheerst. Burg Are was ooit in het bezit van de Keulse aartsbisschop. In het begin van de 18e eeuw werd Burg Are verwoest. Van bovenaf is het uitzicht op Altenahr schitterend. Burg Are ontstond rond 1121 en was de zetel van de Grafen von Are. In 1246 schonken deze haar aan de Keulse aartsbisschop. Deze gebruikten de in rotsen uitgehakte kelder direct als gevreesde kerker voor Keulse patriciërs. In de loop der eeuwen werd de burcht tot een sterek vesting uitgebouwd. In 1690 werd de burcht na een negen maanden lange beschieting en belegering door de Fransen veroverd en tot 1706 door hun bezet. Daarna zette het Keulse Domkapittel een bezetting op de burcht die een dusdanige plaag voor de omgeving werd dat Keurvorst Joseph Clemens in 1714 de burcht veroveren liet en haar daarop opblies. Burg Are bestond vroeger uit een onregelmatige rechthoek. Van de burcht zijn nog hoektorens en poorttorens behouden. Ook resten van de ommuring en van de palas uit de 12e tot 15e eeuw zijn nog behouden. De burchtkapel van omstreeks 1200 telde vroeger twee verdiepingen, waarbij de onderste verdieping voor de gewone mensen bedoeld was. Resten van de kruisgewelven van de kapel zijn nog herkenbaar.