Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Cantharel.

      

De Cantharel of Hanenkam (Cantharellus cibarius) is een bijzondere paddenstoel. Ze leeft in een mycorrhiza met eiken (Quercus sp.) of berken (Betula sp.). De soort groeit vooral op zandbodems en verschijnt halverwege de zomer.
Hoewel de soort in de vorige eeuw in ons land nog met emmers vol werd geplukt, is ze inmiddels zeer zeldzaam geworden. In de eerste helft van de 20e eeuw was het een zeer algemene paddenstoelen die in de loof- en naaldbossen op de zandgronden in grote hoeveelheden te vinden was. De plaatselijke bevolking verzamelde in allerlei gebieden emmers vol Cantharellen voor eigen gebruik of voor de verkoop aan de horeca en delicatessezaken. Het plukken duurde van de voorzomer tot de herfst. Dit duurde tot ongeveer 1970. In eerste instantie werd de achteruitgang geweten aan de massale pluk, maar de soort heeft zich na het stoppen hiervan niet echt kunnen herstellen. Uit nader onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de achteruitgang de toenemende verzuring en stikstofdepositie van de bossen is. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Hanenkam vrijwel uit de Nederlandse bossen verdwenen. Nu is de soort weer plaatselijk te vinden op schrale plekken in loofbossen, onder meer langs de randen van paden.

Verspreiding.

In Europa is de soort nog wijd verbreid en in veel gebieden algemeen. In Polen, Scandinavie en de Baltische staten wordt de soort nog massaal geplukt voor de export naar West-Europese delicatessezaken en zelfs supermarkten als Aldi en Lidl bieden hem in Duitsland regelmatig te koop aan. Dze enigszins gedroogde exemplaren smaken echter beduidend minder lekker dan vers geplukte.