Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Château Neercanne.

     

Château Neercanne werd in 1698 gebouwd door Daniël Wolf, Baron von Dopff (1650-1718). Deze baron was afkomstig uit Hessen en had gediend in het leger van Kürfurst Friedrich III von Brandenburg. Nadat hij meegeholpen had om de Fransen uit Duitsland en de Turken uit Oostenrijk te verdrijven, werd hij als baron in de adelstand verheven. Toen hij werd aangesteld als militair gouverneur van Maastricht liet hij tussen 1701 en 1702 Fort Sint-Pieter aanleggen. In zijn Maastrichtse tijd liet hij ook een representatief woonhuis bouwen op de plek van de oude vesting Agimont die in 1465 verwoest was tijdens een belegering van Maastricht. Hierbij werden delen van het vorige kasteel gebruikt. Zo stamt dekapel aan de zuidkant uit 1611, althans dat vermelden de muurankers. Het oude kasteel van Rohant d´Aigmont stond er al in 1316.
Door aankoop van het kasteel werd Von Dopff tevens grootgrondbezitter en Heer van Kanne. Dit hield in dat hij een aantal rechten had die de bewoners van het dorp niet hadden. Het houden van duiven was een van die heerlijke rechten. Hiervan getuigen nog de in de kalksteen uitgekapte vierkante duivenhokken in de rotswand achter het kasteel.
Voor de bouw van het kasteel werd flink aan de berg geschaafd. De flank van de Cannerberg werd over een lengte van 100 meter afgegraven. Met de vrijgekomen kalksteen bouwde men de terrassen. Ook het kasteel zelf en de bijgebouwen zijn opgetrokken uit kalksteen. Deze werd uit de groeves in de Cannerberg gehaald. Kalksteen was toen al een achterhaalde bouwsteen. In die tijd was het gebruik van baksteen gebruikelijker. Om de goedkope kalksteen te verhullen werden de muren rood geverfd waardoor ze op zandsteen leken.
Vanaf het terras heeft u uitzicht op het Jekerdal en de Sint-Pietersberg met de Observant. Achter het kasteel ligt de ingang van de Cannerberg of Kasteelgroeve, een onderaards gangenstelsel in de Kalksteen van Nekum dat door het blokbreken is ontstaan. De formele barokke tuin aan de voet van het kasteel is ten dele weer hersteld. Enkele jaren geleden werden enkele buxushagen herplant en daartussen werden moderne kunstzinnige beelden geplaatst. Er bestaan ook plannen om het gedeelte van de tuin aan de overkant van de weg tussen Kanne en Maastricht te herstellen. Hier moet oorspronkelijk een grote waterpartij hebben gelegen. Een aantal kalkstenen fundamenten hiervan is nog te zien. Deze plannen worden om zowel financiële als om landschapsbeschermende maatregelen niet uitgevoerd.
Aan de zuidkant van het kasteel ligt een kleine wijngaard waar de rode wijnsoort Pinot Noir wordt aangeplant.
Op de muren van Château Neerkanne groeit een aantal bijzondere muurplanten waaronder Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea), Muurvaren (Asplenium ruta-muraria), Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes), Muursla (Mycelis muralis), Muurhavikskruid (Hieracium murorum) en Stengelomvattend havikskruid (Hieracium amplexicaule).
Het kasteel werd in 1947 door Stichting het Limburgs landschap aangekocht van Louise Euphrosine Marie Poswick. De eerste restauratie duurde 25 jaar en kwam in 1973 gereed. Tussen 1988 en 1998 was een volgende restauratie, met name van de muren, nodig.