Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Drachenfels.

Hoog op een van de rotsen boven het Rijndal nabij Königswinter ligt de ruïne van de Drachenfels. De Drachenfels wordt gezien als de meest beklommen berg van Duitsland. Omdat er, met name in de jaren 1950-1970 ook heel veel Nederlanders naartoe kwamen, wordt hij ook wel spottend de hoogste berg van Holland genoemd. Vanaf de top van de berg heeft men een prachtig zicht op het Siebengebirge, de Rijn en de Eifel. Al in de 19e eeuw trok dit vele reizigers. Romantici lieten hun indrukken achter in verhalen, gedichten, liederen en op schilderijen.

Geschiedenis van de Drachenfels.

Romeinse votief-altaren en gesteente in Romeinse gebouwen laten zien dat de Romeinen al trachiet van de Drachenfels wonnen. De trachietgroeve aan de voet van de Drachenfels werd ook in de Middeleeuwen verder geëxploiteerd. Dit gesteente werd met name gebruikt bij de bouw van de Dom in Xanten, Limburg en in Keulen, die grotendeels uit het trachiet van de Drachenfels zijn opgebouwd.
In 1773 stortte een deel van de ruïne van de Drachenfels in de steengroeve eronder. Dit kwam doordat de steengroeve veel meer gesteente uit de berg haalde dan verantwoord was. In 1823 werden de steengroeven op de Drachenfels voor reparatie en voltooiing van de Keulse Dom hernieuwd in gebruik genomen. Dit gebeurde toen op een dusdanige wijze dat de bergtop geheel dreigde te verdwijnen. Toch waren er nog maar enkelen die zich hier druk om maakten. Eén van hen was de Pruisische kroonprins Friedrich Wilhelm die in een persbericht tot het behoud van de ruïne opriep. In 1829 verbood de Pruisische regering het verder afgraven van gesteente om de romantische schoonheid van de berg en de ruïne te bewaren. Dit had succes want de Pruisische koning liet even later de steengroeven op de Drachenfels sluiten. Men besloot nu om de Keulse Dom met andere gesteenten verder te voltooien. Dit bleek niet eens een heel ongunstige beslissing, omdat het Drachenfels trachiet zeer ongelijk van samenstelling is. Dit had tot gevolg dat het snel verweerde. Aan de buitenkant van het Middeleeuwse koor moest het reeds door ander materiaal vervangen worden.
Als compensatie maakten de steenhouwers van hun nood een deugd door gebruik te maken van het toenemende toerisme. Ze vroegen nu entreegeld voor de top van de Drachenfels, hetgeen 5 Silbergroschen per persoon en 10 Silbergroschen per ezel was. Op 26 april 1836 werd het bovenste deel van de berg met de ruïne voor 10.000 Taler gekocht door de Duitse staat. Het was de eerste grote daad die de Duitse staat vervulde in de bescherming van natuur en landschap. Om te voorkomen dat de hele top van de Drachenfels naar onder zou storten, werd deze tussen 1971 en 1973 nog eens extra verstevigd. Hierdoor zitten er op allerlei plekken draad- en betonconstructies in de berg die er niet zo fraai uitzien.
De burcht op de Drachenfels werd in 1138 door de Keulse aartsbisschop Arnold gebouwd om de zuidgrens van zijn gebied te verdedigen. Daarnaast had hij al twintig jaar een burcht op de Wolkenburg. De donjon werd door de proosd van het Cassiusklooster in Bonn gebouwd. In 1634, dus tijdens de Dertigjarige oorlog werd de burcht verwoest en sinds 1642 is er alleen nog sprake van de ruïne Drachenfels. Helaas staat er tegenwoordig nog maar weinig van het eens zo machtige slot. Alleen de resten van een hoektoren zijn bewaard gebleven. De Drachenfels werd in de tijd van de Romantiek door velen bezocht en bezongen. Zo schreef Lord Byron in zijn boek „Junker Harold“ het volgende:

„Der burggekrönte Drachenfels
Ragt hoch am vielgewundnen Rheine,
Es spült die Flut des mächt´gen Quells
Um weinumrankte Felsgesteine;
Die Hügel all im Blütenglanz,
Die Felder reich an Korn und Weine,
Die Städte rings im bunten Kranz
Mit ihrer Mauern weißen Scheine...“


Geologie van de Drachenfels.

De Drachenfels bestaat uit trachietgesteente met een ouderdom van circa 22 miljoen jaar. Het is ontstaan in het Boven-Oligoceen, een periode van het Paleogeen. Dit gesteente is licht van kleur –variërend van blauwgrijs tot geelachtig lichtblauw- en fijnkorrelig van structuur. Trachiet komt in het Siebengebirge slechts in een smalle strook voor, die vanaf de Drachenfels in oostelijke richting loopt. Hiertoe behoren naast de Drachenfels ook de Schallenberg, de Geisberg, de Junfernhardt, Lohrberg en Perlenhardt. De huidige vorm van het Siebengebirge, dat 260 meter boven de omgeving uitsteekt, is ontstaan door de erosie van de Rijn. Dit gebeurde ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden bij het opheffen van het Rijnlandse leisteenplateau. Hierbij werd de trachietkern losgemaakt uit de mantel van tufsteen. In de rots bij de ruïne en in de muren ervan is het kwartstrachiet met de Sanidin-kristallen, die soms wel vier centimeter groot kunnen zijn, goed te herkennen.

Flora van de Drachenfels.

Op de Drachenfels is de Holwortel (Corydalis cava) te vinden. Deze vertegenwoordiger van de Duivekervelfamilie (Fumaracaea) komt in twee kleurvarianten voor. De meerderheid van de planten is paars-roze, maar er staan ook witte exemplaren. Het schutblad tussen de bloemen is gaafrandig en de knol is hol in tegenstelling tot het handvormige schutblad van de Vingerhelmbloem (Corydalis solida) met een gevulde knol.
Op de zonnige, droge hellingen van de Drachenfels groeien enkele van deze bijzondere soorten. De vegetatie vormt een afwisseling van droge, onbeboste rotshellingen en open droge en warme eikenbossen. De hierin voorkomende planten danken hun voorkomen aan het warme klimaat van het Rijndal. Hiertoe behoren onder meer schildzaad (Alyssum montanum), Europees krentenboompje (Amelanchier ovalis), Wilde dwergmispel (Cotoneaster integerrimus), Hemelsleutel (Sedum telephium), Duinsalemonszegel (Polygonatum odoratum), Grote graslelie (Anthericum liliago) en Nachtsilene (Silene nutans). Verder groeit er Wit vetkruid (Sedum album), Schapengras (Festuca ovina). Natuurlijk groeien er ook allerlei gewone soorten zoals Schaduwgras (Poa nemoralis), Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia), Slangenkruid (Echium vulgare), Kleine pimpernel (Sanguisorba minor), Valse salie (Teucrium scorodonium), Grote muur (Stellaria holostea), Bijvoet (Artemisia vulgaris), Kropaar (Dactylis glomerata), Echte guldenroede (Solidago virgaurea) en Margriet (Chrysanthemum leucanthemum).


Fauna.


In 2010 waren er 1 tot 2 territoria van de Grijze gors (Emberiza cia) bij de Drachenfels.