Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Fauna van de Brunssummerheide.

De Brunssummerheide kent een aantal bijzondere soorten dieren. Deze worden hier per soortgroep besproken.

Vogels.

De vogelwereld van de Brunssummerheide wordt al lang onderzocht. In de eerste decennia van de 20e eeuw behoorden Korhoen (Tetrao tetrix) en Wulp (Numenius arquata) nog tot de regelmatige broedvogels. In de natte terrein bij de Zeekoelen leefde de Kwartelkoning (Crex crex)


Amfibieen.

De Vinpootsalamander is te vinden in het gebied Brunssummerheide-Schrieversheide, direct ten zuiden van de Nieuwenhagenerweg. De soort leeft hier in de uitgestrekte bossen en heidegebieden in diverse soorten wateren.