Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Heiligdomsvaart Aken.

In 799 zond de Patriarch van Jeruzalem een aantal bijzondere relikieken aan Karel de Grote. Deze schonk ze aan zijn net gereed gekomen Paltskapel. Onder deze relieken bevonden zich zeven bijzondere doeken, waaronder de luiers van Jezus, het lendendoek van Jezus, een jurk van Maria en het doek waarin het hoofd van Johannes de Doper na diens onthoofding had gezeten. Lodewijk de Vrome, zoon en opvolger van Karel de Grote, schonk drie van de zeven doeken aan het door hem gestichte klooster Ad Indam, het huidige Kornelimünster. In de begintijd werd geen bijzondere aandacht aan de doeken geschonken. Karel de Grote stierf in 814 en werd begraven in de Paltskapel. In 1165 werd hij op voorspraak van Frederik Barbarossa heilig verklaard en in 1215 werd zijn gebeente in de speciaal gemaakte Karlsschrein gelegd. Dit was ook de tijd dat de doekrelieken aan betekenis wonnen. Tussen 1220 en 1239 ontstond de Marienschrein, waarin sindsdien de vier in Aken overgebleven doeken werden bewaard. Vanaf toen begon ook de Akense Heiligdomsvaart. Eerst alleen onregelmatig, maar vanaf 1349 in een slechts zelden onderbroken zevenjarige cyclus. Iedereen wist dat iedere zeven jaar, in de zevende maand op de zevende dag de toning van de relieken in Aken plaatsvond. Van heinde en verre kwamen en komen sindsdien de pelgrims om de bijzondere doeken te zien. In de Late Middeleeuwen was Aken de belangrijkste bedevaartsplaats ten noorden van de Alpen. Alleen Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostella trokken destijds meer pelgrims. Aan het eind van de 15e eeuw, toen de stad circa 10.000 inwoners telde, telde men op een dag 142.000 pelgrims voor de stadspoorten. Het patroon is tegenwoordig echter doorbroken en de datum naar voren verschoven vanwege de vroegere zomervakantie.
Vroeger werden de doeken van een galerij bovenaan de Dom getoont. Tegenwoordig gebeurt dat op de Katschhof, tussen het raadhuis en de Dom van Aken. Daar vinden in de tijd van de Heiligdomsvaart dagelijks missen plaats en kan men de doeken vereren. Vervolgens worden ze in de Dom tentoongesteld. De eerste dag wordt het slot van de Marienschrein geopend en na zeven dagen wordt het weer voor zeven jaar gesloten.
De volgende Heiligdomsvaart in Aken vindt plaats in 2014.