Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

St. Clemenskerk.De parochie- en pelgrimskerk St. Clemens werd in 1725 gewijd. De slanke zaalkerk werd na de grote stadsbrand in 1687 gebouwd op de plek van zijn verwoeste voorganger. De westtoren, waarvan de eerste verdieping uit de 15e eeuw stamt, kreeg na een volgende brand in 1788 zijn huidige dakkoepel. Aan de voorkant staat naast de toren een kruisigingsgroep, waarbij de Crucifix wordt geflankeerd door de figuren van Maria en de apostel Johannes.
Het interieur stamt nog uit de bouwperiode. In het barokke hoogaltaar valt het schilderij met de Kruisafname van Christus op. Dit schilderij is geschilderd door Pieter Soutmann (1580- 1657), een leerling van Rubens. Het originele beeld hangt in de kathedraal van Antwerpen. Naast het altaarschilderij zijn de beelden van de heilige Scholastika en de heilige Benedictus te zien. Deze worden geflankeerd door rijk versierde Korintische zuilen. Op de zuilen en aan de voet van het beeld staan putti ‘s (engelen) met de “Arma Christi”, de martelwerktuigen van Christus. Bovenop het altaar omzoomt een stralenkrans het Christusmonogram. Lantaarndragende engelen uit de 15e eeuw flankeren het tabernakel, dat uit twee verdiepingen bestaat. Erbovenop zit een Pelikaan met opengereten borst als teken van de liefde van Christus.
De deuren die naar de voormalige sacristie voeren zijn met prachtig biechttraliewerk versierd. De bustes op de zijaltaren dragen medaillons met relikwieën. Op het rechter altaar zien we de Heilige Agnes en de heilige Thecla uit de 15e eeuw, op het linker altaar de heilige Daria en Chrysanthus uit het jaar 1500. Boven de bustes staat aan de linkerkant het laat- middeleeuwse beeld van St. Barbara en aan de rechterkant dat van St. Catherina.
Op de rijkversierde kansel uit de 18e eeuw zien we de verlosser met de aardbol in zijn hand.
Aan de pilaren staan de figuren van de heilige Clemens met de Tiara (de pauselijke kroon), van Matthias met zijn martelwerktuig, een bijl, de heilige Jozef en de heilige Antonius van Padua. Onder het orgel bevindt zich een doopvont uit de 17e eeuw die vergelijkingen met een romeinse zuil oproept. Aan de noordwand is het Heilige Graf te vinden, waarin een bijna levensgrote Christusfiguur ligt met ervoor de drie vrome maagden die erop uittrokken om het lichaam van Christus te zalven. Dit werk stamt uit het gebied van de Niederrhein en is vervaardigd omstreeks 1500.


Maria, Moeder der Smarten, Pieta uit 1470.

Naast de oude kerk ligt de moderne Salvatorkerk uit 1981 waarin zich het prachtige, begin 16e eeuwse Antwerpse passiealtaar bevindt. De altaarvleugels zijn geschilderd en in het midden staat het Vesperbeeld van Maria met haar gestorven zoon in de armen. Deze ”Moeder der Smarten”, een Pieta uit 1470, is al eeuwenlang doel van talloze processies, met name op Goede Vrijdag. Dan komen uit de verre omgeving door de stille bossen en de kale hoogvlaktes rondom Heimbach talloze gelovigen om hier boete te doen. In 1802 werd dit beeld hier geplaatst, nadat Klooster Mariawald vanwege de Franse inval was opgeheven. In de loop van de tijd steeg het aantal bedevaarten naar Heimbach aanzienlijk, rond 1900 waren er ongeveer 28 bedevaarten per jaar, terwijl het aantal rond de Eerste Wereldoorlog al ruim 60 bedroeg. De na de Tweede Wereldoorlog gebouwde bedevaartskapel was al snel te klein, zodat de grote Christus- Salvatorkerk werd bijgebouwd.