Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Herkenbosch.

Herkenbosch werd in de 18e eeuw Herctenbusch genoemd, dit is af te leiden uit het boek „Des Kirspels Herkenbusch ahndeutend die tehend des Freijhernn van Dalhenbrock“ uit die periode, een bunderboek met de percelen land in het gebied.

Sint-Sebastianuskerk van Herkenbosch.

Herkenbosch heeft in de 20e eeuw drie kerken gekend. De oudste kerk stamde al uit de Middeleeuwen, maar werd in 1924 grotendeels gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kerk, welke in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. Daarna volgde de bouw van de huidige kerk.
Van de eerste kerk dateren nog overblijfselen van het vroeg-gotische koor met elementen die nog herinneren aan de romaanse bouwstijl. Het is gebouwd in de stijl van de 13e eeuwse Maaslandse gothiek. Het bouwmateriaal is kalksteen. De absis is vijfhoekig. De eerste vermelding van de kerk was in 1354. De kerk kende in 1533 drie altaren, onder andere een altaar dat aan Sint-Nicolaas gewijd was.
Na enkele restauraties in de 19e eeuw, onder ander een nieuw schip uit 1887, bleek rond 1910 dat de kerk veel te klein geworden was voor het snel groeidende dorp Herkenbosch. De oude kerk had slechts 150 zitplaatsen, terwijl het dorp rond 1920 1000 inwoners telde. Hoewel de plannen voor de vergroting van de kerk al uit 1914 dateerden, werd pas in 1924 begonnen met de afbraak van de oude en bouw van de nieuwe kerk. De plannen voor de bouw van deze kerk waren van de Roermondse architect C. Franssen. Wel bleef het oorspronkelijke koor behouden. Deze kerk was geen lang leven beschoren, de Duitsers bliezen eind februari 1945 de toren op. Hierbij stortten tevens een gedeelte van het dak en de gewelven in. Daarna werd gestart met de bouw van de huidige kerk waarbij het oude koor bewaard bleef. Bij de aardbeving van 13 april 1992 liep de kerk zeer zware schade op en storte de toren in. Na de restauratie heeft de kerk daarom een nieuwe toren.

Hammerstraat Herkenbosch

De Hammerstraat in Herkenbosch is een oeroude straat, die echter nog steeds haar vroegere karakter draagt. Rond 1700 was de Hammerstraat een van de hoofdstraten van het dorp. Ruim 60% van de dorpsbewoners woonde in de Hammerstraat en rond de kerk (Gootzen, 1989). Wel zijn inmiddels een aantal van de oude panden die er stonden gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Veel bewoners langs de Hammerstraat moesten tienden betalen aan de heer van Daelenbroeck.
Veel van de oude boerderijtjes langs de Hammerstraat dragen de status van gemeentelijk monument. Onder meer de L-vormige boerderij op nummer 23. Deze boerderij, waarvan de achterkant gedeeltelijk in vakwerk met leemvulling was opgetrokken, stamt uit circa 1760. Het gebouw werd rond 1960 gerestaureerd. Vanwege zijn aparte bouwvorm en ligging nabij andere monumentale panden op nummer 21 (Rijksmonument) en nummer 24, draagt het een monument-status.
De voormalige vakwerkboerderij op Hammerstraat 21 stamt uit het midden van de 18e eeuw. Het is een rijksmonument met een U-vormige plattegrond. Het woonhuis en de westgevel van de bedrijfsgebouwen zijn opgetrokken uit baksteen. De overige wanden zijn opgetrokken uit vakwerk. Tot 1978 fungeerde het gebouw ook als boerderij. In 1984-1985 werd het geheel gerestaureerd. Het nabijgelegen pad op Hammerstraat 24 is een eenvoudige boerderij van het langgeveltype. Opvallend is dat de nok van het dak evenwijdig loopt met de weg,in tegenstelling tot de meeste andere panden in de straat, waar de daknok haaks op de straat staat. Dit pand, dat in 1987 werd gerestaureerd, stamt uit het einde van de 18e eeuw.

Kasteel Daelenbroeck.

Kasteel Daelenbroeck is een jachtslot in Herkenbosch, een dorpje in Midden-Limburg. De geschiedenis ervan gaat terug tot 1311 toen Godfried von Heinsbergeen aantal landerijen kocht en besloot in het broekland langs de Roer een kasteel te bouwen. Van het 14e eeuwse jachtslot resteren niet meer dan de resten van de keldermuren. Het gebouw dat tegenwoordig als kasteel wordt aangeduid stamt uit de 18e eeuw. Het is de voorburcht, die uit drie gebouwen die rondom een binnenplaats liggen, bestaat. Via een poortgebouw kan deze binnenplaats worden betreden. Voor het poortgebouw ligt een gracht met een brug eroverheen. Het park rondom het kasteel is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Een fraai voorbeeld hiervan is de beplanting langs de slotgracht.