Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Dal van de Hoëgne.

Het dal van de Hoëgne nabij Sart is een paradijs voor wandelaars en liefhebbers van bijzondere varens. Vanaf de Pont de Belleheid start een prachtige wandelroute langs de woeste rivier. Langs het pad liggen kleine watervalletjes, rotsen en prachtige bossen.

De Hoëgne.

De Hoëgne is een echt veenriviertje. Ze ontstaat door samenvloeiing van twee veenbeekjes die allebei uit de Hoge Venen afkomstig zijn. De Ruisseau de Herbôfaye ontspringt nabij Baraque Michel en de Polleur ontspringt in het gelijknamige veengebied nabij Mont-Rigi. Gezamenlijk banen ze zich, dan Hoëgne genaamd, een weg door de uitgestrekte naaldbossen. Vanaf de Passerelle du Centenaire tot aan de Passerelle de Belle-Hé stroomt ze door een geliefd wandelgebied.

Flora.

De Hoëgne stroomt tussen de Passerelle du Centenaire tot aan de Passerelle de Belle-Hé door een bosgebied waarin zowel loof- als naaldbomen voorkomen. In het grootste gedeelte overheersen Fijnsparren (Picea abies). Alleen direct langs de rivier groeien loofbossen uit met name Zwarte elzen (Alnus glutinosa), maar ook enkele Zachte berken (Betula pubescens), Gewone esdoorns (Acer pseudoplatanus) en Lijsterbes (Sorbus aucuparia). In de ondergroei staat veel Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Witte veldbies (Luzula luzuloides), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), en veel varens. Er groeit veel Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) en Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). Maar ook zeldzaamheden als Dubbelloof (Blechnum spicant) en Stippelvaren (Oreopteris limbosperma). Op een rots groeit Smalle beukvaren (Phegopteris connectilis). In het voorjaar staat er Bosanemoon (Anemone nemorosa) en Witte klaverzuring (Oxalis acetosella). Iets later bloeien Dalkruid (Maianthemum bifolia) en Kranssalomonszegel (Polygonatum verticillatum). Op vochtige plekken groeit Pitrus (Juncus effusus), Mannagras (Glyceria fluitans), Dotterbloem (Caltha palustris), Adderwortel (Polygonum bistorta) en Rietgras (Phalaris arundinacea). Waar kwelwater naar onder sijpelt groeien diverse soorten veenmossen. Daar staat ook Sterzegge (Carex echinata), IJle zegge (Carex remota) en Tweerijige zegge (Carex binervis). Langs paden groeit Groot heksenkruid (Circea lutetiana), Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) en Muursla (Mycelis muralis).

Fauna.

Het riviertje de Hoëgne is een waar eldorado voor de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii). Bijna ieder stukje van de beek is bezet en de dieren patrouileren in hun territorium dat het een lieve lust is. Met veel geluk vind je een exuvium (larvenhuidje) op een steen. Daarnaast leeft ook de Bosbeekjuffer (Caleopteryx virgo) langs de beek.
Er komen, ondanks de bosachtige omgeving, ook enkele vlinders voor. De aanwezigheid van Gewone kamperfoelie (Lonicera periclymenum) is van belang voor de Kleine ijsvogelvlinder (Limentis camila). Af en toe laat de Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) zich op de grond zien om wat vocht op te nemen.