Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Kluckensteine.

Een rotsformatie nabij het dorpje Vicht draagt de naam Kluckensteine. Deze stenen bestaan uit het zogenaamde Vichter conglomeraat, een hard gesteente uit het Midden-Devoon, preciezer gezegd uit de Eifel-periode hiervan en zijn circa 370 miljoen jaar oud. De naam Vichter conglomeraat werd in 1910 door de geoloog Holzappel aan deze laag toegekend (Richter, 1985). Het Vichter conglomeraat is te vinden tussen Vicht en Remouchamps. De dikte neemt van zuidwest naar noordoost behoorlijk toe. Bij Fraipont is de laag slechts zes meter dik, bij Remouchamps al 35 meter, bij de Gileppe 40 meter en bij Vicht zelfs 80 meter. Tussen de conglomeraatbanken, welke ongeveer 30-40% van de laag vormen, liggen rode zandsteenbanken.
Dit conglomeraat of puddingsteen is ontstaan uit een voormalige rivierbedding. De rolstenen uit de rivier zijn samengekit door dunne ijzerlaagjes met grote, rode zandkorrels en slib. Het gesteente in de laag is zeer slecht gesorteerd. Bij Remouchamps zijn de stenen gemiddeld 8,5 centimeter in doorsnede, bij Eupen 13 centimeter en bij Vicht 5 centimeter. De rolstenen bestaan uit Revinkwartsiet, zandstenen, kwartsitische zandstenen en gangkwartsiet (Richter, 1985). De rivier die het materiaal aanvoerde stroomde in noordelijke richting en mondde in deze omgeving met een brede, waaiervormige delta uit in de zee. De bronnen van de rivier lagen op het Old Red Continent. Het gesteente werd in het verleden horizontaal afgezet, maar is in de loop der eeuwen rechtop gezet en vormt nu een soort muur midden in het bos.


Omgeving.

De omgeving van de Kluckensteine bestaat uit een open eiken-haagbeukenbos met eiken en Haagbeuken (Carpinus betulus) en in de ondergroei Grote veldbies (Luzula sylvatica), Witte veldbies (Luzula luzuloides), Valse salie (Teucrium scorodonium), Hengel (Melampyrum pratense), Gewone brem (Cytisus scoparius), Struikheide (Calluna vulgaris), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus). Dit type bos is kenmerkend voor de droge, stenige hellingen met een dunne humuslaag zoals ook hier te vinden is.


Naam.

Hun naam danken de Kluckensteinen aan het feit dat het gesteente vroeger gebruikt werd voor de bouw van klokvormige smeltovens die in de ijzer- en messingindustrie tussen Stolberg en Zweifall. Uit Glocke (klok) werd in de loop der tijd Klucke (Vigener, 2003).

Literatuur:

Richter, Dieter, 1985. Sammlung Geologischer Führer 48. Aachen und Umgebung. Nordeifel und Nordardennen mit Vorland, Gebr. Bornträger, Berlin/ Stuttgart.
Vigener, Manfred, 2003. Schneeberg und Zyklopensteine, ein Geologischer Reiseführer, eine Reise durch den Aachener Raum und die Eifel, Grenz Echo Verlag,Eupen.