Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Knautiabij.

De Knautiabij (Andrena hattorfiana) is solitaire bij die behoort tot de familie van de Zandbijen (Andrenideae). Het is één van de grootste soorten uit deze familie met een lengte van 16 tot 18 millimeter. De voorste achterlijfsegmenten zijn opvallend rood gekleurd. De beharing is naar verhouding zwak. Opvallend is een geelrode haarbos aan de punt van het achterlijf. De Knautiabij vliegt van juni tot augustus langs bloemrijke bos- en wegkanten en op weiden.
De soort is in Midden-Europa wijd verspreid en in bepaalde gebieden niet zeldzaam. Wel is het aantal individuen per leefgebied altijd laag. De Knautiabij is een soort die redelijk typerend is voor Zuid-Limburg. Vroeger kwam de soort ook in Brabant voor. Nu komt ze met name in Zuid-Limburg, maar ook langs de Grensmaas voor. In Zuid-Limburg komt de Knautiabij voor op de Pietersberg, in de Hoge Fronten en rondom Eys en Wijlre. Vroeger leefde deze soort in hooilanden, maar aangezien deze zijn omgezet in intensiever grasland, is de Knautiabij achteruit gegaan. Tussen 1980 en 2006 waren 25 kilometerhokken bezet, in 2007 waren er nog 14 kilometerhokken over. Beemdkroon (Knautia arvensis) is ook vaak verdwenen, met name door de verrijking van de bermen van holle wegen. De Knautiabij heeft grote populaties van Beemdkroon met meer dan 500 planten nodig.
De soort bouwt haar nesten vaak verstopt aan de rand van weilanden en langs wegranden. Groepen van nesten worden slechts zelden aangetroffen.
Als nectarbronnen worden vrijwel uitsluitend planten uit de Kaardenbolfamilie (Dipsaceae) genomen. Hiertoe behoren onder meer Beemdkroon (Knautia arvenis) en Duifkruid (Scabiosa columbaria).
De Knautiabij is eenvoudig te vinden door gericht te zoeken op de nectarplanten..