Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Deelgebieden.
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw/ oude
industrie.
Paddenstoelen.
Heiligen.
Wildparken.
Feesten.
Excursies en lezingen.
Wandelroutes.

Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotos.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Onkruidakker op de Kruisberg.

     

Op de Kruisberg beheert Staatsbosbeheer een kleine akker waarin akkeronkruiden nog een kans krijgen. Het is een graanakker waar Rogge (Secale cereale) is ingezaaid. De andere helft van het terrein ligt braak. De bodem van de akker is rijk aan kalk, hetgeen te zien is aan de grote brokken kalksteen die aan de oppervlakte liggen. Ook de planten in de omgeving duiden hierop, zo vinden we hier Wilde marjolein (Origanum vulgare), Gevinde kortsteel (Brachypodium pinatum) en Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria). Op de akker komen drie soorten klaprozen voor, de Grote klaproos (Papaver rhoeas), de Bleke klaproos (Papaver dubium) en de Ruige klaproos (Papaver argemone). Verder groeit er Echte kamille (Matricaria recutita), Korenbloem (Centaurea cyanus) en Valse kamille (Anthemis arvenis). Ook Herik (Sinapis arvensis) komt veel voor. De kleur van de akker varieert door het jaar en van jaar tot jaar, al naar gelang welke plantensoort net overheerst. De kamille kleurt de akker wit, de klaproos rood, Korenbloem (Centaurea cyanus) blauw en Herik (Sinapis arvensis) geel.Typische akkerplanten doen hun naam eer aan en hebben welluidende namen als: Akkerdistel (Cirsium arvensis), Akkerboterbloem (Ranunculus arvensis), Akkerklokje (Campanula rapunculoides), Akker-vergeet-me-nietje (Myosotis arvensis), Akkerviooltje (Viola arvensis) en Akkerwinde (Convolvulus arvensis). Verder vinden we er Getande veldsla (Valerianella dentata), Gewone veldsla (Valerianella locusta), Groot spiegelklokje (Legousia speculum-veneris), Naaldenkervel (Scandix pecten-veneris) en Naakte lathyrus (Lathyrus aphaca).
Deze laatste is een klimplant die langs de Rogge omhoog kruipt, net als een aantal wikkesoorten (o.a. Ringelwikke (Vicia hirsuta)).
In het braakliggende deel groeit veel Akkerboterbloem, Akkerklokje, Kleine ratelaar (Rhinanthus minor), Kruipend stalkruid (Ononis repens), Hopklaver (Medicago lupulina) en Rode ogentroost (Odontites vernus). Minder talrijk komen ook Blauw walstro (Sherardia arvensis), Kleine wolfsmelk (Euphorbia exigua) en Smalle raai (Galeopsis angustifolia) voor.

Kalkflora rondom de Kruisberg.

Rondom de Kruisberg liggen soortenrijke wegbermen met een keur aan bijzondere planten zoals Duifkruid (Scabiosa columbaria) waarop de bijzondere Beemdkroonbij (Andrena hattorfiana) voedsel zoekt, Geel walstro (Gallium verum), Borstelkrans (Clinopodium vulgare), Hokjespeul (Astragalus glycyphyllos) en Driedistel (Carlina vulgaris). Langs akkerranden vinden we ook de Knikkende distel (Carduus nutans).Op de kalkgraslanden groeit onder meer Aarddistel (Cirsium acaule), Bijenorchis (Ophrys apifera), Bevertjes (Briza media), Geelhartje (Linum catharticum), Grote centaurie (Centaurea scabiosa) en Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris).