Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Kruiswegpark Roermond.

Nabij de Kapel in het Zand ligt het Kruiswegpark van Roermond. Het Kruiswegpark in Roermond werd tussen 1919 en 1920 aangelegd op basis van een tekening van de Roermondse architect Pierre Cuypers. Daarvoor was een 1,7 hectare groot terrein beschikbaar waarover een kronkelend wandelpad langs 14 staties voert. Hiervan zijn er 13 in een kapelletje ondergebracht. De beelden, doorgaans ongeveer 1,30 meter hoog, zijn gemaakt door de Roermondse kunstenaar Karl Lücker, die buurtgenoten in de beelden vereeuwigde. Het park is verder beplant met allerlei fraaie bomen en struiken. In september wordt jaarlijks een fraai bloementapijt gelegd met steeds weer wisselende thema ´s.

De eerste kruiswegparken ontstonden in de 16e eeuw. Ze toonden aanschouwelijk het lijden van Christus in veertien staties. Te beginnen bij de ter dood veroordeling van Jezus en doorgaans eindigend bij het in het graf leggen van zijn lichaam. De Kruisiging van Jezus op de berg Golgotha is doorgaans de grootste scène. Hiervoor wordt ook vaak een hele berg opgeworpen met daarop enorme kruisen.

Kruiswegparken werden in Nederland aangelegd in de periode van het Rijke Roomse Leven, tussen 1900 en 1950. Dit hing samen met het processieverbod dat lange tijd in Nederland heerste In de besloten parken kon zonder problemen een processie gehouden worden. Daarom stond er vaak een hoge heg rondom de kruiswegparken. Gelovigen die de hele kruisweg aflegden en bij iedere statie knielden en baden en nadachten over de zware tocht van Jezus, konden per statie één aflaat verdienen.