Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Het landschap in het Eupener Land.
     

In het landschap rondom Eupen, het zogenaamde Eupener Land, vallen drie zaken op die dit gebied tot een eenheid maken. Dit zijn de heggen, de weilanden en de grote huizen.
De heggen in het Eupener Land, en ook in het Land van Herve, bestaan vooral uit Meidoorn (Crataegus sp.). Het gebied kent een zogenaamd Bocagelandschap. Dit gebied met heggen verloopt van Denemarken via delen van noordwest-Duitsland, Nederland en Belgie via noordwest-Frankrijk naar Groot-Brittanië.
De heggen verschenen samen met de weilanden. Het omschakelen van veeteelt naar akkerbouw was een innovatie die toendertijd vanuit het westen in dit gebied kwam. Dit is goed te zien aan de hoeveelheden akkerland en weiland in het Eupener land, wanneer men 1816 en 1845 vergelijkt. Duidelijk is te zien dat het oppervlak akkerland met de helft is teruggelopen, terwijl de veeteelt tegelijkertijd een flinke stijging laat zien. Tegenwoordig is dit proces, dat dus rond 1840 al duidelijk herkenbaar was, helemaal uitgekristalliseerd en heeft geresulteerd in een monocultuur van grasland.
In de 19e eeuw was er een soort driedeling van het grondgebruik. Op de plateau’s lag permanent akkerland, op de vlakke hellingen werd grasland en akkerland afgewisseld en in de dalen lag permanent grasland.
Tot 1919 verzorgde het Eupener Land de melk en melkproducten in het gebied rondom Aken. Nadat het Eupener Land in 1919 was overgegaan in Belgische handen werd de melk in België afgezet. In 1933 werd in Walhorn een grote melkcoöperatie gesticht. In 1934 opende de melkfabriek en de productie groeide gestaag. Deze productiegroei is toe te schrijven aan de toenemende intensivering van de melkveehouderij enerzijds, maar anderzijds ook een gevolg van het steeds groter worden van het gebied dat onder invloed staat van de melkcoöperatie.
Met uitzondering van de oorlogsjaren 1939-1945, toen de melk naar Duitsland ging, werd vrijwel uitsluitend aan België geleverd.
De versterkte huizen in het gebied rondom Eupen zijn vaak waterburchten, die tijdens de Middeleeuwen ontstonden en toen zetel van diverse adelijke geslachten waren. Deze ontstonden in het grensgebied tussen Aken en het Hertogdom Limburg. Voorbeelden in het gebied rondom Walhorn zijn onder meer Kasteel Thor, Kasteel Mützhof en Kasteel Crapoel. Deze weerspiegelen het rijke verleden van Walhorn, dat de laatste eeuw steeds meer wegschemerde bij het nabijgelegen Eupen.