Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Beekmijtertje

     

Een zeer bijzondere soort in de broekbossen langs de Rode Beek in de Brunssummerheide is het Beekmijtertje (Mitrula paludosa). Beekmijtertje is een klein paddenstoeltje met een dun wit steeltje met daarbovenop een helder oranjegeel knotsvormig vruchtlichaam.

Biotoop.

De saprofitische soort is in april en mei te vinden op afgevallen bladeren en naalden die net in het water liggen. Ook groeit ze op plekken die permanent met water verzadigd zijn. Beekmijtertje groeit in Nederland met name in beschaduwde bron- en kwelgebieden waar zuurstofrijk, helder en voedselarm water naar boven komt. Op de vindplaatsen is de soort doorgaans massaal aanwezig en groeit dan in grote groepen langs de oever.


Verspreiding.

In Nederland is Beekmijtertje beperkt tot de pleistocene zandgronden op de Veluwe, de Maasterrassen in Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Deze soort staat op de Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008) als bedreigd en is in Nederland zeer zeldzaam. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw gaat de soort achteruit. Sinds 1990 is het aantal vindplaatsen echter stabiel. De achteruitgang is vooral te wijten aan het opdrogen van kwelstromen. In de Eifel komt de soort onder meer voor op de Breinigerberg.

Literatuur: 
ARNOLDS, E. & M. VEERKAMP, 2008. Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen, Nederlandse Mycologische Vereniging, Utrecht.