Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Bossen rondom Baal en Doveren.

Ligging: Nabij Hückelhoven, tussen Baal en Doveren.

Algemeen.

In de omgeving van Baal en Doveren zijn bossen dun gezaaid en alleen te vinden op plekken waar de bodem voor akkerbouw minder geschikt is. De bossen liggen dan ook als kleine groene oases tussen grote akkercomplexen en vormen een refugium voor dieren en planten. De bossen bestaan grotendeels uit loofbossen. Dit zijn van nature Zomereikenbossen met Zomereik (Quercus robur), Haagbeuk (Carpinus betulus) en Zoete kers (Prunus avium). Vaak zijn deze bomen ook vervangen door exoten zoals Amerikaanse eik (Quercus rubra) of Robinia (Robinia pseudoacciacia).

Flora.

De bossen rondom Baal en Doveren zijn zuur. Dit is goed te merken aan de vegetatie. In de bossen bestaat de ondergroei uit Trosvlier (Sambuccus racemosa), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Valse salie (Teucrium scorodonium), Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Gewone brem (Cytisus scoparius), Klaverzuring (Oxalis acetosella) en Pilzegge (Carex pilulifera). Ook groeit er Lelietje van Dalen (Convallaria majalis), (Dryopteris dilatata), Gewone salemonszegel (Polygonatum multiflorum), Bosanemoon (Anemone nemorosa), Grote muur (Stellaria holostea), Paars vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) en Witsporig bosviooltje (Viola riviniana).

Wilde hyacinten.

In een bosje tussen Baal en Doveren is eind april tot begin mei een fantastisch schouwspel te bewonderen. Er bloeien enkele duizenden Wilde hyacinten (Scilla non-scripta) zodat de bosbodem blauw verkleurt. In de volksmond wordt het bosje dan ook „Wald der blauen Blumen“ genoemd. Het gebied waarop de planten groeien is circa 400 meter lang en circa 200 meter breed. Om de bloei wat te helpen wordt jaarlijks het struikgewas, met name bramen, die hier opkomen, verwijdert.
Wilde hyacint is een Atlantische soort die hier nog net in Duitsland voorkomt. Grote populaties zijn te vinden in België en Groot-Brittanië. In Duitsland is het dus ook een zeer zeldzame soort, net als de Wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus ssp. pseudonarcissus) die, als eveneens Atlantische soort, ook alleen in het westen van Duitsland voorkomt, namelijk in de Eifel en in de Hundsrück. Wilde hyacint is een soort die typisch is voor het eiken-haagbeukenbos, maar die hier in een aangeplant beukenbos groeit, waarin ook Amerikaanse eik (Quercus rubra) en Grove den (Pinus sylvestris) voorkomt. Ze is niet alleen in dit geïsoleerde bosje te vinden, maar ook in enkele andere bosjes in de buurt van Barmen en Rurich.

Fauna.

De bossen dienen als schuilplaats voor Reeën (Capreolus capreolus) en allerlei soorten vogels.

Mycologie.

In de bossen groeien vele Zoete kersen (Prunus avium). Hierop zijn in het voorjaar vaak Zwavelzwammen (Polyporus sulphureus) te vinden.