Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Bernardshammer- Binsfeldhammer.

Het natuurreservaat Bernardshammer-Binsfeldhammer heeft een oppervlakte van 82 hectare en bestaat uit een voormalige groeve waar winning van kalksteen en ertsen heeft plaatsgevonden. Het gebied staat onder bescherming door de FFH-richtlijn (Habitatrichtlijn). Het bestaat uit tijdelijke en permanente poelen, pionierbossen, struikgewas met Sleedoorn (Prunus spinosa) en Meidoorn (Crataegus sp.), weilanden en bosjes. Deze rijke afwisseling leidde tot het voorkomen van diverse dieren- en plantensoorten. In de open en halfopen delen van het gebied kunnen onder meer Grauwe klauwier (Lanius collurio) en Boomleeuwerik (Lanius collurio) worden aangetroffen. Ook is het gebied geschikt voor amfibieën als de Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) en de Geelbuikvuurpad (Bombina variegata). Verder leven er diverse soorten sprinkhanen en dagvlinders. Bijzonder is natuurlijk ook het voorkomen van diverse bijzondere plantensoorten, waarvan het Zinkviooltje (Viola lutea ssp. calaminaria) het meest opvallend is.