Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Deelgebieden:
-Eifel
-Limburg

Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw/ oude
industrie.
Paddenstoelen.
Heiligen.
Wildparken.
Feesten.
Excursies en lezingen.
Wandelroutes.

Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Imstenraderbos.

     

Ligging: Gemeente Heerlen.
Onder bescherming sinds:
Oppervlakte:
Hoogteligging:
130-190 meter boven N.A.P.

In beheer bij:
Vereniging Natuurmonumenten.

Algemeen.

Het Imstenraderbos ligt in de gemeente Heerlen. Het is een fraai boscomplex dat doorsneden wordt door inhammen waarin weilanden liggen. Aan de rand van het gebied ligt het kasteeltje Imstenrade, een voormalig klooster.

Geologie.

In het gebied dagzomen grindbanken die in het verleden hier zijn afgezet door de Maas.Het oosten van het bos is zuurder dan het westen van het bos, waar een kalkondergrond zit.

Mycologie.

In het gebied komen allerlei fraaie soorten paddenstoelen voor. Op de bosbodem groeit onder meer Kleine stinkzwam. Op de dode bomen komen Gewone tonderzwammen (Fomes fometarius) voor.

Flora.

Het gebied bestaat uit een afwisseling van loof- en naaldbomen. Een deel van het gebied is beplant met Fijnsparren (Picea abies). Elders groeien ook Grove dennen (Pinus sylvestris). Heel fraai is een sterk hellend gebied met dikke oude Beuken (Fagus sylvatica). In de ondergroei komen allerlei typische bosplanten voor zoals Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), Bosandoorn (Stachys sylvatica) en Valse salie (Teucrium scorodonium).In de samenstelling van de kruidlaag is de samenstelling van de bodem goed herkenbaar. 
In het oosten van het bos, waar de bodem kalkhoudend is, groeien voorjaarsbloeiers als Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Klimopereprijs (Veronica hederifolia), Speenkruid (Ranunculus ficaria), Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon) en Muskuskruid (Adoxa moschatellina). Ook groeit er Bosereprijs (Veronica montana) en Drienerfmuur (Moehringia trinervis). Op stikstofrijke plekken groeit Robertskruid (Geranium robertianum), Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Kleefkruid (Galium aparine), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) en Zevenblad (Aegopodium podagraria).

     

Fauna.

In het bos leven allerlei soorten zangvogels, waaronder Roodborst (Erithacus rubecula), Boomklever (Sitta europaea) en Boomkruiper (Certhia brachydactyla). Door de vele oude bomen met holtes leven er ook Holenduiven (Columba oenas). In het verleden is zelfs de bijzondere Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) hier waargenomen. In de naaldhoutpercelen leven Eekhoorns (Sciurus vulgaris). Onder de bomen liggen vaak afgeknaagde sparappels die de aanwezigheid van deze schattige dieren verraden.

Onderweg in het gebied.

Het gebied is ontsloten door een uitgebreid net van wandelpaden, waarbij u kunt starten van de Benzenraderhof in het gehuchtje Benzenrade of bij discotheek Dillegence aan de Zandweg in Heerlen. Hierbij kunt u ervoor kiezen om de bosrand te volgen, boven langs de plateaurand te lopen of om kriskras door het bos en af en toe door de weilanden te lopen.

Tijd.

Een bezoek aan het gebied is in elk seizoen lonend. In het voorjaar om te genieten van de vogelconcerten en de voorjaarsflora aan de oostkant van het gebied, in de zomer om de koelte onder de Beuken op te zoeken en in de herfst om te speuren naar paddenstoelen. Voor een bezoek aan het gebied kunt u rekenen op ongeveer 1-2 uur.