Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

NSG Indedal.

     

Het natuurreservaat Indedal is 145 hectare groot en bestaat uit weilanden, boomgaarden en vochtige graslanden langs de meanderende Inde. Het is een open landschap waar regelmatig allerlei soorten roofvogels zoals Torenvalk (Falco tinunculus) en Buizerd (Buteo buteo) kunnen worden gezien. Er wordt getracht het gebied een meer natuurlijk aanzien te geven door de landbouw terug te dringen en de graslanden te extensiveren. Men hoopt zo dat de typische borstelgraslanden met Borstelgras (Nardus stricta), diverse soorten zegges (Carex) en zeldzame havikskruiden (Hieracium) terugkeren. Nu al liggen er prachtige graslanden met veel Schapezuring (Rumex acetosella) en Muizenoortje (Hieracium pilosella). Ook heeft men een oude boomgaard hersteld en ook bestaat er een plan om de molengangen die door het dal lopen te herstellen.
Goed is nog te zien dat op de plekken waar nu prikkeldraad staat ooit heggen moeten hebben gestaan. Dit is af te leiden uit allerlei (bos-) planten die hier nog steeds groeien, zoals Bosanemoon (Anemone nemorosa), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum) en Voorjaarsganzerik (Potentilla sterilis).
De populieren op de dalbodem werden vanaf de winter van 2006-2007 gekapt om plaats te maken voor een meer natuurlijk bos op de dalbodem, dat grotendeels zal gaan bestaan uit Zwarte elzen (Alnus glutinosa) en Wilgen (Salix sp.). Op de dalbodem stroomopwaarts van de Komericher Mühle ligt een fraai gebied met plassen, moerassen en struikgewas. Dit is een gebied waar de natuur voorop staat en rust heerst zodat de IJsvogel (Alcedo atthis) en Blauwe reiger (Ardea cinerea) hier in alle rust voedsel kunnen zoeken. Men heeft ook plannen om de stuw langs de Grachtstraße te herstellen, in dat geval zou er ook een vistrap moeten worden gebouwd zodat de vissen de stuw zonder problemen kunnen passeren.
In het natuurreservaat is een wandelpad met informatiepanelen uitgezet, om de route te lopen moet u twee uur uittrekken. U kunt onder meer starten bij de Bilstermühle of de Komericher Mühle.
In het dal ligt ook een fraaie vochtige weide met diverse soorten zegges, waar onder meer Brede orchis (Dactylorhiza majalis), waar in 2007 ook de Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum) gevonden is.