Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Kikbeekbron

Algemeen.

De Kikbeekbron maakt deel uit van Nationaal Park Hoge Kempen in het oosten van Belgisch-Limburg. De Kikbeekbron ligt tussen Opgrimbie en Zutendaal. Het is een voormalige groeve waar zand voor de glasindustrie en grind werd gewonnen.

Geologie.

De Kikbeekbron is een voormalige groeve. Hier werd fijn zilverzand gewonnen ten behoeve van de glasindustrie. Dat het zand zo zuiver is, heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van bruinkoollagen in het zand. De zuren uit de bruinkool zuiverden het zand en er bleef zuiver kwartszand over. Ook werd in de groeve grind gewonnen. In de IJstijden stroomde de Maas over dit gebied en liet grind en grote stenen achter. In de groeve is op een plek een geologisch monument ingericht, waar conglomeraat, kwartsiet, bruine ijzersteen en zandsteen bij elkaar is gelegd. Ook ligt er grind in allerlei grootteklassen. Op enkele plaatsen kun je ook de bruinkoollagen die hier dagzomen nog zien. De groeve is nog steeds in beweging en het komt dus voor dat paden verdwijnen doordat de zandige oevers instorten.

Flora.


     

Een groot deel van de groeve wordt ingenomen door een heide-vegetatie. Bovenop ligt een wat oudere heide met veel Struikheide (Calluna vulgaris) waarin hier en daar enkele Zomereiken (Quercus robur), Lijsterbessen (Sorbus aucuparia) en Sporkehout (Frangula alnus) staan. Tussen de Struikheide staat Stekelbrem (Genista anglica), Gewone brem (Cytisus scoparius) en Kruipbrem (Genista pillosa). Een andere bijzondere soort uit deze familie is Gaspeldoorn (Ulex spartium). Ook groeit er veel Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en Pijpenstrootje (Molinia caerulea). In droogvallende plassen op de weg groeit Grondster (Illecebrum verticillatum). Rode schijnspurrie (Spergularia rubra) en Muizenoortje (Hieracium pilosella) zijn een gewone verschijning. Ook Moerasdroogbloem (Gnapalium uliginosum) is hier veel te vinden. In het water groeit ook vaak Waterpostelein (Peplis portula) en Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis). Verder is er veel Vogelpootje (Ornithopus perpusillus) te vinden. Aan de rand van het pad groeit Dwergviltkruid (Filago minima). Vaak samen met Zandblauwtje (Jassione montana) en Schapenzuring (Rumex acetosella). Open zandige plekken worden gekoloniseerd door Buntgras (Corynephorus canescens).
Omdat de Kikbeekbron vrij diep ligt, stroomt van alle kanten grondwater toe en treedt hier en daar als kwel aan de oppervlakte. Op dit soort plaatsen ontstaat een natte heide vegetatie met veel zeggen en russen. Hier staat onder meer Trekrus (Juncus squarossus), Pitrus (Juncus effusus), maar ook Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) en Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata). Ook Gewone dopheide (Erica tetralix) is hier een gewone soort. Zelfs Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum) is hier te vinden. Op andere plekken groeit in een vochtige stuk veel Gagel (Myrica gale). Daartussen is Melkeppe (Peucedanum palustre) te vinden. Langs de rand van het water groeit Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) en Waternavel (Hydrocotyle vulgare).
In de grotere en kleinere plassen in het gebied is veel Waterpostelein (Peplis portula) te vinden.
De bossen bestaan enerzijds uit naaldbossen met Grove den (Pinus sylvestris) waarin Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusianorum), Blauwe bosbes (Vaccinum myrtillus) en Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) groeit. Ook zijn er berkenbossen met Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en Gagel (Myrica gale) te vinden.

     


Fauna.

Het gebied wordt begraasd door Konikpaarden. Ook leven er Reeën (Capreolus capreolus). Op het meer zijn vaak groepen Grauwe ganzen (Anser anser) te vinden. Verder zitten hier Futen (Podiceps cristatus) en Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Langs de rand van het meer jagen IJsvogels (Alcedo atthis). Langs de oever van de plassen, met name in de ondiepe wateren, zetten Rugstreeppadden (Bufo calamita) hun eieren af.
In zo´n waterrijke omgeving leven natuurlijk ook allerlei libellen, waaronder Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) en Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens). In warme zomers kan de Vuurlibel (Crocothemis erythraea) hier worden gevonden. Ook de Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) is te vinden in de randzone van de vochtige heide. In de heide leven Icarusblauwtjes (Polyommatus icarus) en Kleine vuurvlinders (Lycaena phleas).

     

              Rugsteeppad (Bufo calamita).                                 Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens).

In het voorjaar en in de voorzomer is de Veldkrekel (Gryllus campestris) te horen. De mannetjes roepen vanaf een soort bordes voor hun holletje. In de droge heide leven Knopsprietjes (Myrmeleotettix maculatus). Ook de Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) is te vinden op open plaatsen.

Mycologie.

     

In het gebied is een aantal paddenstoelen te vinden dat typisch is voor heidegebieden. Zo groeit in de vochtige heide veel Koeienboleet (Suillus bovinus). Bij Ruwe berken (Betula pendula) groeit Berkenboleet (Leccinum scabrum). In het Groeve dennenbos groeit Geelwitte russula (Russula ochroleuca). Met wat geluk kan hier ook de Rupsendoder (Cordiceps militaris) worden gevonden. Dit is een bijzondere paddenstoel die parasiteert op de poppen van nachtvlinders. De vruchtlichamen staan op een dun oranje steeltje en vormen een soort oranje puntige knots. Op de berken groeit Berkenzwam (Piptoporus betulinus). Parelammaniet (Amanita rubescens), Panteramaniet (Amanita pantherina) en Gele knolamaniet (Amanita citrina) zijn ook veel te vinden in de bossen.

Onderweg in het gebied.

Het gebied is te bereiken vanaf de parkeerplaats langs de weg tussen Opgrimbie en Zutendaal. Hier is een parkeerplaats tegenover het racecircuit. Voor een wandeling door het gebied kunt u 3 tot 5 uur uittrekken. De paden in het gebied zijn grotendeels smal en zandig en niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.