Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Klingeleberg.

Ligging: Zuid-Limburg, gemeente Simpelveld.

Onder bescherming sinds: 1984.

Oppervlakte: 0,85 hectare.

Hoogteligging: 160-180 meter boven N.A.P.

Eigenaar: Gemeente Simpelveld (tot 1999), sinds 2000 Stichting Limburgs Landschap (pachter sinds 1984).

Algemeen.

De Klingeleberg is een klein, geïsoleerd kalkgrasland in de gemeente Simpelveld. Het terrein is op het zuiden- zuidwesten gericht en grens aan de bovenkant aan de tuinen van Huls. Het beheer bestaat uit begrazing met een kudde Mergellandschapen die in de nazomer korte tijd in het gebied rondlopen. Deze moeten onder meer de Glanshaver (Arrhenaterum elatius) onder controle houden.
Midden in het reservaat staat een klein kapelletje dat in de jaren 1950 werd gebouwd en gemaakt is uit lokale breuksteen, om precies te zijn Kunrader stehen.

Geologie.

Een deel van het gebied wordt gevormd door een oude kalkgroeve. Kalksteen ligt hier aan de oppervlakte. De kalk bestaat uit Kunrader Kalksteen en is gevormd in het Boven-Senoon.

Flora.

In totaal zijn in het gebied ongeveer 140 soorten hogere planten aangetroffen, hetgeen overeen komt met 10% van de Nederlandse flora (Willems, 2007). Daarbij komt dat er vele bedreigde soorten groeien welke typisch zijn voor kalkgraslanden in Zuid-Limburg. Dit is de belangrijkste waarde van het terrein. Daarnaast zou het gebied in de toekomst misschien kunnen dienen als zaadbron van zeldzame soorten voor omliggende gebieden. Een probleem vormt de aanwezigheid van Glanshaver (Arrhenaterum elatius) waardoor de kleinere typische kalkgraslandsoorten minder kans hebben. Zij groeien vaak op bulten in het terrein waar de vegetatie lager is (Willems, 2007).

Het reservaat bestaat uit een klein kalkgrasland waarin een aantal typerende plantensoorten behoort die in dit type vegetatie thuishoren. In het vroege voorjaar bloeit Voorjaarszegge (Carex caryophyllea) en Zeegroene zegge (Carex flacca). Rond mei-juni komen daar enkele andere typische kalksoorten bij waaronder Kleine pimpernel (Sanguisorba minor), Kalkwalstro (Galium pumilum), Duifkruid (Scabiosa columbaria) en Ruige weegbree (Plantago media). Opvallende grassen van kalkrijke bodems die hier groeien zijn Breed fakkelgras (Koeleria pyramidata), Smal fakkelgras (Koeleria macrantha) en Trilgras (Briza media). In de zomermaanden bloeit hier Ruige leeuwentand (Leontodon hispidus), Beemdkroon (Knautia arvensis) en Kattendoorn (Ononis spinosa).
Opvallend is het voorkomen van Aardkastanje (Bunium bulbocastaneum) in het gebied bij de ingang van het reservaat. In de nazomer en herfst zijn de bijzondere distels Driedistel (Carlina vulgaris) en Aarddistel (Cirsium acaule) hier aan te treffen. Dan bloeit ook Stijve ogentroost (Euphrasia stricta) en Borstelkrans (Satureja vulgaris).
Helaas bestaat niet het gehele reservaat uit een typische kalkgraslandvegetatie. Dit geldt eigenlijk alleen voor een bepaald gedeelte waar de kalk dicht aan de oppervlakte zit. Een groot deel van het reservaat wordt ingenomen door een nogal hoge vegetatie waarin Glanshaver (Arrhenatherum elatius) domineert.

Literatuur.

Willems, J., 2007, Klingeleberg, een klein, geïsoleerd en soortenrijk kalkgraslandreservaat, Natuurhistorisch Maandblad 96 (3) 93-95.