Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Les Roches Noires.

Ligging: Nabij Comblain-au-Pont.
Onder bescherming sinds: 14 april 1946.
Hoogteligging: 155 tot 200 meter.

Algemeen.


Het natuurreservaat de "Roches Noires" bestaat uit drie rotspartijen: “la Grande Roche”, “la Roche au Lion” oftewel “la Petite Roche” en “la Canon”. Zij vormen sinds 14 april 1946 een natuurreservaat van ongeveer 3 hectaren, officieel erkend door het Waals Gewest, eigendom van VZW "Ardenne et Gaume" en geklasseerd bij Koninklijk besluit van 18 juni 1946 en 26 juli 1977. Het was zelfs het eerste natuurreservaat van België.

Flora.

          

           Brilkruid                                        Bleek bosvogeltje                            Vliegenorchis
          (Biscutella laevigata ssp. varia).   (Cephalanthera damasonium)        (Ophrys insectifera).


Het is een belangrijk gebied op botanisch en entomologisch terrein, zo komen er allerlei bijzondere kalkminnende planten, waaronder Eenzijdig baardgras (Nardurus maritimus), Brilkruid (Biscutella laevigata ssp. varia) en Wilde dwergmistel (Cotoneaster integerrimus) voor en vliegt er een aantal bijzondere vlindersoorten, waaronder het Bleek blauwtje (Polyommatus coridon). In de bossen groeien allerlei orchideeën zoals Vliegenorchis (Ophrys insectifera) en het Bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium). Het gebied bestaat uit een kalkgrasland, drie dolomietrotsen en twee stukken bos.
De rotsen die op het zuiden gericht zijn, zijn begroeid met een droog kalkgrasland met zeldzame thermofiele (warmteminnende) planten en een thermofiel zomereikenbos (Quercus robur) met Boskortsteel (Brachyodium sylvaticum), Knikkend nagelkruid (Geum urbanum), Bosaardbei (Fragaria vesca), Vingerzegge (Carex digitata), Perzikbladig klokje (Campanula persicifolia), Stinkend nieskruid (Helleborus foetidus) en Valse salie (Teucrium scorodonia) in de ondergroei. Het onderste deel van de rotsen is begroeid met Klimop (Hedera helix).
Ten westen van de “Roche au Lion” ligt een helling, die tegenwoordig grotendeels met bos begroeid is. We vinden hier vooral elzen (Fraxinus excelsior), maar ook Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Trosvlier (Sambucus nigra), Hazelaar (Corylus avellana), Bosrank (Clematis vitalba) en braam (Rubus sp.). Op meer voedselrijke plekken vinden we nitrofiele soorten als Kruisbes (Ribes uva-crispa), Robertskruid (Geranium robertianum) en Hondsdraf (Glecoma hederacea).

Fauna.

     

In het struikgewas op de Roches Noires leeft een rotte Wilde zwijnen (Sus scrofa).