Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

NSG Sistigerheide.Ligging: Kreis Euskirchen, Gemeente Kall, nabij het dorpje Krekel.

Onder bescherming sinds: 1987.

Oppervlakte: 100 hectare.

Hoogteligging: tussen 590 en 605 meter boven N.N.

Algemeen.

De Sistigerheide is een complex van uitgestrekte graslanden met daartussen bossen. De graslanden zijn borstelgraslanden met een fraaie flora. Ook liggen er kleine stukje met vochtige heidevegetatie. Het gebied laat goed zijn hoe grote delen van de Eifel er enkele honderden jaren geleden moeten hebben uitgezien.

Geologie.

De ondergrond van het gebied wordt gevormd door kwartsieten uit de Emsperiode (lagen van Clervaux) van het Onder- Devoon. Verder liggen er Onderdevonische leisteen en grauwacke- banken. De bodems in het gebied zijn zure Braunerden en verder komen er Pseudogleybodems voor.

Flora.

Het gebied bestaat uit borstelgraslanden, vochtige heidevegetaties met struik- en dopheide, pijpenstrootjesweiden en verbossende gebieden met verschillende boomsoorten zoals Wilg (Salix sp.), Ratelpopulier (Populus tremula), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Meidoorn (Crataegus sp.). De bossen worden gevormd door gemengde berkenbossen waarin ook eiken (Quercus sp.), Grove dennen (Pinus sylvestris) en Fijnspar (Picea abies) voorkomen. Ook ligt er een berkenbroekbos en enkele dennen- en sparrenbosjes.
In het gebied komt een aantal bijzondere planten voor, onder meer enkele soorten orchideeën. Zo vinden we er een grote populatie van de Groene nachtorchis (Coeloglossum viride) (circa 2.200 exemplaren in 2004). Verder groeien er vele Welriekende en Bergnachtorchis (Platanthera chloranta (circa 28.000 bloeiende en 6.000 vegetatieve exemplaren in 2004) en Platanthera bifolia (circa 25.000 bloeiende en 6.000 vegetatieve exemplaren in 2004)). Ook Brede orchis (Dactylorhiza majalis) is hier vertegenwoordigd. Van Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) vinden we hier circa 90.000 bloeiende en 35.000 vegetatieve exemplaren.
Op de schrale borstelgraslanden bloeit Wolverlei (Arnica montana) en Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica). Deze laatste telt hier circa 7.000 planten.


           

          Wolverlei                                        Bleek bosvogeltje                              Knollathyrus                                                                 (
          (Arnica montana)                          (Cephelanthera damasomium)         (Lathyrus linifolius)

Eind juli tot midden augustus is het gebied fraai vanwege de bloei van 60.0000 Klokjesgentianen (Gentiana pneumonanthe). Deze groeien in een veenachtig stukje met enkele soorten veenmossen waaronder Sphagnum auriculatum en Sphagnum papilosum. Verder groeit hier Struikheide (Calluna vulgaris), Gewone dopheide (Erica tetralix), Tormentil (Potentilla erecta), Stekelbrem (Genista anglica), Kruipwilg (Salix repens), Blauwe knoop (Succisa pratensis), Borstelgras (Narduus stricta) en Pijpenstrootje (Molinia caerulea). De meeste andere graslanden zijn dan al gemaaid. Waar nog niet gemaaid is groeit een bonte mix van Knoopkruid (Centaurea jacea agg.), Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), Wilde bertram (Achillea ptarmica), Trilgras (Briza media) en Egelboterbloem (Ranunculus flamula).
Uit de varenfamilie is de Maanvaren (Botrychium lunaria) een bijzonderheid in het gebied.
Andere bijzondere plantensoorten zijn Smal wollegras (Eriophorum angustifolium), Echte en Slanke sleutelbloem (Primula veris en Primula elatior), Hieracium lactucella, Rondbladig en Klein wintergroen (Pyrola rotundifolia en Pyrola minor), Trekrus (Juncus squarossus), Bergvenkel (Meum athamanticum), Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum), Liggende en Gewone vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia en Polygala vulgaris), Kleine valeriaan (Valeriana dioica) en Hondsviooltje (Viola canina).

          

           Klein wintergroen                          Klokjesgentiaan                            Bergvenkel
          
(Pyrola minor).                               (Gentiana pneumonanthe).            (Meum athamanticum).

Fauna.

De graslanden bieden plaats aan enkele bijzondere diersoorten. De Graspieper (Anthus pratensis) is hier onder meer te vinden. Aan zijn karakteristieke zang is hij goed te herkennen.
In de graslanden wemelt het in de zomer van Dambordjes (Melenargia galathea). Ook de Rode vuurvlinder (Lyceana hippothoe) is hier te vinden.
In de graslanden leeft het Gewoon doorntje (Tetrix undulata).

Onderweg in het gebied.

Het gebied is toegankelijk via enkele smalle paadjes die met gekleurde paaltjes worden gemarkeerd. Een parkeerplaats is te vinden langs de B-258 tussen Sistig en Krekel. Ook vlakbij hte plaatsje Benenberg bevindt zich een parkeerplaats.

Tijd.

Een mooie tijd om het gebied te bezoeken is eind mei tot eind juni. Dan bloeit alles en zijn de graslanden op en top. Voor de Klokjesgentianen moet je vanaf midden juli op stap. Een bezoek aan het gebied duurt circa 1,5 uur als je een beetje rustig wilt kijken. Je kunt er natuurlijk ook een halve dag van maken. Maar er is in deze omgeving nog zoveel te ontdekken dat je natuurlijk dat ook wilt meepikken.