Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Nationaal Park Eifel Natuurwaarden.

Hoewel het gebied van Camp Vogelsang gedurende meer dan 50 jaar als militair oefenterrein is gebruikt, is er toch een unieke flora en fauna te vinden. Dit heeft er onder meer mee te maken dat grote delen van het gebied niet of nauwelijks werden gebruikt zodat de natuur zich ongestoord kon ontwikkelen. Op andere plekken zijn echter ook vele resten te vinden van het vroegere militaire gebruik. De grootste gevaren stammen echter niet van het gebruik als militair oefenterrein, maar worden gevormd door munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze stammen van de luchtaanvallen op Vogelsang. In de Obersee, aan de voet van de Urfttalsperre zijn bijvoorbeeld vele kraters te vinden. Deze waren in het begin van de jaren 1990 nog te zien toen het stuwmeer een tijdlang droog lag vanwege onderhoudswerkzaamheden. Hier zijn de munitieresten echter opgeruimd Elders is dit niet gebeurt. Verder liggen er roestende tanks, is er olie in het grondwater gelekt en kan er op allerlei plekken nog munitie liggen.
Op het gebied van het voormalige Camp Vogelsang zijn circa 460 plantensoorten te vinden. De meest bedreigde soorten groeien in de bergvenkelweiden en de borstelgraslanden langs de kleine beekjes in het gebied. Hier groeit onder meer Borstelgras (Narduus stricta), Wolverlei (Arnica montana), Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), Driekleurig viooltje (Viola tricolor ssp. tricolor), Blauwe knoop (Sucissa pratensis) en Bergvenkel (Meum athamanticum). Op enkele plekken groeit Jeneverbes (Juniperus communis). Hier en daar komen overgangvenen voor. Hier groeit onder meer Wateraardbei (Potentilla palustris) en Waterdrieblad (Menyanthes trifoliatum). In een bronbeekje groeit Groot bronkruid (Montia fontana ssp. fontana). Ook bijzonder zijn de ravijnbossen met schuivend puin op de steile hellingen langs het stuwmeer van de Urft waarin vroeger veel Ruwe iep (Ulmus glabra) groeide, maar deze is door de iepziekte teruggedrongen. Verder groeit er Wilde judaspenning (Lunaria rediviva), Tongvaren (Phylites scolopendrion), Smalle beukvaren (Phegopteris connectilis) en Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum).