Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Nationaal Park Veluwezoom.

Ligging: Gelderland, nabij Arnhem.
Hoogteligging: circa 110 meter boven N.A.P.
Oppervlakte: 5000 hectare.

Beheerder: 
Natuurmonumenten.
Onder bescherming sinds: .

Algemeen.

Nationaal Park Veluwezoom omvat de zuidelijke Veluwerand. Het heuvelachtige landschap wordt beheerst door heidevelden, eiken-berkenbossen en Grove dennenbossen die doorsneden worden door statige beukenlanen. Een zeer bekende plek is de Posbank bij Rhenen, dit is een stenen bank die geplaatst werd ter ere van dhr. Pos, ooit voorzitter van de ANWB. Vanaf de Posbank is het uitzicht op de glooiende heidevelden en tot aan het IJsseldal fantastich.

Geologie.

De Veluwezoom is gevormd door het opstuwen van grind en puin door het ijs tijdens de IJstijden.

Mycologie.

De bossen zijn rijk aan paddenstoelen, zowel mycorrhiza-vormers als parasieten en saprofieten. Op oude Beuken (Fagus sylvaticus) groeien vaak Gewone tonderzwammen (Fomes fometarius). Wanneer de bomen vermolmen kan de zeer zeldzame saprofiet Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides) groeien. Deze zwam groeit enkel op zeer oude dikke stammen van Beuken die grotendeels vermolmd zijn. Omdat deze soort uniek is, is het zinvol om in het beheer van het gebied rekening te houden met de zwam en oude beukenstammen te laten liggen.Op takken van Beuken groeit de parasitaire Porseleinzwam (Oudemansiella mucida), een prachtige witte zwam met een slijmerig glanzende hoed. Onder Beuken kan de Roodgeschubde gordijnzwam (Cortinarius bolaris) worden gevonden.
Op allerlei voedselarme plekjes groeit de Cantharel (Cantharellus cibarius), een soort die door de toenemde stikstofdepositie steeds zeldzamer geworden was.

Flora.

De bossen van de Veluwezoom bestaan uit loofbossen en naaldbossen, heidevelden en grasvlaktes. Natuurlijke loofbossen zijn de eiken-berkenbossen met Zomereik (Quercus robur) en Ruwe berk (Betula pendula). In de ondergroei staat veel Bochtige smele (Deschampsia flexuosa). Deze soort is vaak aspectbepalend in de bossen. Ertussen groeit ook Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) en Pijpenstrootje (Molinea caerulea). Op enkele plekken wordt de bosbodem zelfs compleet bedekt met Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en zelfs Rode bosbes (Vaccinium vitis-idae).
In de bossen met Grove den (Pinus sylvestris) is de ondergroei opvallend open, vaak bestaat deze enkel uit een tapijt van Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), sporadisch onderbroken door Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata).
De heidevelden zijn vaak zeer reliefrijk en bestaan enerzijds uit prachtige velden met Struikheide (Calluna vulgaris) en anderzijds uit vergraste heidevelden vol met Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) of Pijpenstrootje (Molinea caerulea). Tussen de Struikheide (Calluna vulgaris) groeien echter ook enkele soorten brem waaronder Gewone brem (Cytisus scoparius) en Stekelbrem (Genista anglica).

Fauna.

Net als de rest van de Veluwe is ook Nationaal Park Veluwezoom rijk aan wild. Het is vrijwel onmogelijk om het gebied te bezoeken zonder de sporen van Wilde zwijnen (Sus scrofa) te zien. Langs fiets- en wandelpaden, maar ook elders in bossen en langs bosranden zijn de zoden door deze dieren massaal omgekeerd op zoek naar wormen, slakken, engerlingen en andere lekkernijen. Zeer geliefd bij de zwijnen zijn ook de wortelstokken van Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). Overigens worden deze zetmeelrijke wortelstokken in Japan ook gebruikt voor menselijke consumptie. Wel bevatten ze veel blauwzuur dat op langere termijn kankerverwekkend kan zijn.
In de ochtend- en avondschemering, en op druilerige dagen ook overdag staan Reeen (Capreolus capreolus) langs de rand van bossen of in heidevelden te grazen. Damherten (Dama dama ) zitten er (helaas) ook, vaak in grote groepen.
In de bossen leven allerlei soorten bosvogels zoals Boomklever (Sitta europaea ), Vlaamse gaai (Larus glandarius ), Grote bonte specht (Dendrocopus major ) en Houtduif (Columba palumbus ).

Onderweg in het gebied.

De Posbank vormt het centrum van het gebied, vanaf deze uitspanning kunt u een wandeling maken door de Onzalige bossen en door de heidevelden in de omgeving. Een andere mogelijkheid is om te starten bij het bezoekerscentrum aan de Heuvenemseweg te Rhenen.

Tijd.

Zoals voor alle heidegebieden geldt dat de topbloei in augustus valt, dit is dus een uitgelezen moment voor een bezoek. Het gebied is zo groot dat u er gerust een of twee dagen kunt rondwandelen zonder in dezelfde deelgebieden rond te lopen.