Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

De Sint- Johannes de Doperkerk te Nideggen.

    

De katholieke Sint- Johannes de Doperkerk is een drieschepige kerk, opgetrokken uit rode zandsteen. De kerk ligt binnen het versterkte gebied van de burcht en is ontstaan in het laatste kwart van de 12e eeuw. Haar grootte laat de hoge ambities van de Jülische graven goed zien. In 1219 werd ze aan de Deutschorden geschonken en tussen 1270 en 1280 kwam ze in bezit van de orde van de Johanniter ridders. Tussen de 14e en de 15e eeuw werden grote verbouwingen uitgevoerd. In de Tweede Wereldoorlog werd ze zwaar beschadigd, en in 1954 weer opgebouwd met een modern interieur. De buitenkant is zeer eenvoudig, alleen het koor bezit een reliëf met dierkoppen. In het drieschepige interieur zijn nog enkele oorspronkelijke delen behouden, waaronder de herstelde apsisfresco 's met daarop Jezus in de Mandorla met Maria en Johannes uit 1250. Zij zijn de laatste getuigen van een eens prachtige aankleding van de kerk. Ze zijn gemaakt in een overgangsstijl tussen de romaanse en de gotische stijl. Daarnaast zijn bezienswaardig: het houten, romaanse Triomfkreuz (1220) en een begin 16e eeuws schilderij van de Gregoriusmis. Daarnaast 3 beelden van Madonna met kind (1313), Johannes de Doper (1330) en de Heilige Catherina met rad en zwaard (1330). Ze zijn waarschijnlijk van dezelfde maker die ook de figuren op de pijlers in het koor van de Keulse Dom maakte. Daarnaast een olieverfschilderij met de aanbidding van de koningen (omstreeks 1624).


       


Graaf Willem IV van Jülich, die in 1277 in de strijd met de Rijksstad Aken gedood werd, ligt samen met zijn brouw Ricarda von Geldern in een praalgraf aan de westzijde in de kerk begraven. Dit 14e eeuws praalgraf bestaat uit rode zandsteen en maakt zelf ook een geschonden indruk. Van de beide figuren ontbreken voeten, lijf en gezicht. Op het graf staat in het Latijn: "Van welke woede waren jullie bevangen, o burgers, dat jullie de vorsten wilden vernietigen? Wilhelm IV was als een lichtende ster van zijn voorvaderen, op hem wijzen de daden van zijn voorvaderen. Met daadkracht begiftigd, droeg hij de witte riddermantel op de schouders. Men sloeg hem dood. "