Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Onkruidakker Eyserbosch.
          


Aan de zuidrand van het Eyserbos werd in de winter van 2008-2009 een 15 tot 20 jaar oude sparrenaanplant gekapt. Op het perceel, met een oppervlak van 1 hectare en in bezit van Stichting het Limburgs Landschap, ontstond een akker. Mede door de ligging op het zuiden en de kalkrijke ondergrond leek het een goede plek voor de ontwikkeling van een akkerreservaat. Een deel van de te voedselrijke bovenlaag werd afgegraven en vervolgens werd er wintertarwe ingezaaid. Dit inzaaien gebeurde vanzelfsprekend veel dunner dan in reguliere akkers, dit om de akkerflora voldoende kansen te geven. Vervolgens was het afwachten wat er uit de zaadbank in de bodem zou opkomen. In de zomer van 2012 bleek deze akker een paradijs voor zeldzame akkerplanten. Zo groeit er Spiesleeuwenbek (Kickxia elatine), Kleine wolfsmelk (Euphorbia exigua), Blauw guichelheil (Anagallis arvensis ssp. foemina), Rood guichelheil (Anagallis arvensis ssp. arvensis), Akkerandoorn (Stachys arvensis), Getande veldsla (Valerianella dentata), Gladde ereprijs (Veronica polita) en Rode ogentroost (Odontites vernus ssp. serotinus).