Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Oolderplas.

Ligging: Nederlands-Limburg, Midden-Limburg, ten zuiden van Roermond, bijOOl.
Hoogteligging: 19 meter boven N.A.P.
Oppervlakte: 219 hectare.
Onder beheer bij: Stichting het Limburgs Landschap

Algemeen.

De Oolderplas of Oolerplas is een van de Midden-Limburgse Maasplassen. Dit voormalige grindgat is genoemd naar haar ligging bij het dorpje Ool onder de rook van Roermond. Het gebied langs de plas is een natuurontwikkelingsterrein met ruige graslanden die begraasd worden met Galloway-runderen en Konik-paarden. De graslanden worden afgewisseld met bosjes die ten dele aangeplant en ten dele spontaan ontstaan zijn.

Geschiedenis.

De plas is ontstaan door het uitbaggeren van grind. Nadat het grind compleet was verwijderd, werd met zandzuigers ook nog een laag rivierzand uit de plas gehaald. De Oolderplas heeft een diepte van 37 meter. De plas is van noord tot zuid circa 1,5 kilometer lang en circa 1 kilometer breed.

Flora.

De oevers van de Oolderplas zijn begroeid met een ruige graslandvegetatie. Met name langs de Maas groeien velden met Akkerdistel (Cirsium arvense) en Grote brandnetel (Urtica dioica). Hier en daar liggen echter ook mooie stroomdalgraslandjes met bijzondere soorten als Geel walstro (Galium verum), Wilde kruisdistel (Eringium campestre), Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria), Knoopkruid (Centaurea jacea), Kattendoorn (Ononis spinosa), Wilde marjolein (Origanum vulgare) en Sint-Janskruid (Hypericum perforatum). Langs het water groeit op vrij kale plekken veel Rode ogentroost (Odontites vernus ssp. serotina) en Late stekelnoot (Xantium strumarium). Op ruigere plekken groeit Moerasandoorn (Stachys palustris), Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica), Harig wilgenroosjes (Epilobium hirsutum), Moeras-vergeet-me-nietje (Myosotis palustris agg.), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Kattenstaart (Lythrum salicaria), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Poelruit (Thalictrum flavum) en Gewone wederik (Lysimachia vulgaris).
De ruige graslanden herbergen soorten als Grote kaardenbol (Dipsacus fulonum), Witte honingklaver (Melilotus albus), Koninginnekruid (Eupatoria cannabinum) en Wilde bertram (Achilea ptarmica). Een echte bijzonderheid is Peperkers (Lepidium latifolium), een circa 1,50 meter hoge kruisbloem met dichte trossen van kleine witte bloempjes.

Fauna.

De diepe Oolderplas is zeer geliefd bij watervogels. In de wintermaanden november tot maart overwinteren er grote aantallen Kuifeenden (Aythya fuligula) en Tafeleenden (Aythya ferina). Ook Smienten (Mareca penelope) kunnen hier in grote groepen worden aangetroffen. Ook Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) zijn er vaak in grote aantallen aanwezig.
In de zomermaanden vliegt een aantal soorten libellen rondom de plas. Onder meer de fraaie Weidebeekjuffer (Caleopteryx splendens) waarvan de mannetjes half blauw gekleurde vleugels hebben. De Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) is ook veel aanwezig. Ook de Grote keizerslibel (Anax imperator) cirkelt regelmatig rond. Een fraaie soort is de Vuurlibel (Crocothemis erythraea) met een prachtig rood lijf en dito ogen.
De bloemrijke graslanden worden bezocht door vlinders als Icarusblauwtje (Polyomatus icarus), Kleine vuurvlinder (Lycaena phleas) en Koninginnepage (Papilio machaon).

Onderweg in het gebied.

De Oolderplas is bereikbaar via de A73 (afslag Roermond Zuid). Ga rechtsaf op te rotonde bij het tankstation en sla de eerste weg links in. Deze blijf je volgen door Herten en Ool tot je uitkomt op de parkeerplaats van de Oolerplas.
Er zijn geen routes uitgezet, maar als je het gebied langs de plas inloopt kun je eigenlijk niet verdwalen, overal loopt het pad dood tegen de plas of tegen de Maas.

Tijd.

Voor het bekijken van watervogels zijn de wintermaanden het meest geschikt, met name de maanden december en januari. In de mid- en nazomermaanden is de flora het meest uitbundig. Misschien is het wel goed te weten dat (een groot deel van) het terrein ook voor naaktrecreatie wordt gebruikt, waardoor een bezoek voor het bekijken van flora en fauna het beste is op koele of regenachtige dagen, zodat je de badgasten geen overlast bezorgt.