Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Ophoven.

Ophoven is een klein dorpje in het dal van de Rur tussen Wassenberg en Herkenbosch, vlakbij de Duits-Nederlandse grens. In de dorpskern staan nog enkele oude boerderijen. In het midden ligt een gezellig ingericht grasveld onder enkele platanen waaronder kinderen zich kunnen uitleven op een goed verzorgde speeltuin. Ook ligt er een oude, enkel nog aan de naam herkenbare, watermolen.
In Ophoven staat een drieschepige romaanse pijlerbasiliek uit tufsteen. Deze kerk stamt uit circa 1200. Oorspronkelijk behoorde de kerk tot een Zisterzienserinnenklooster.Het grondstuk hiervoor werd in 1196 geschonken door graaf Otto von Born en zijn echtgenote en vier jaar later werd de kerk gebouwd. Al in 1247 werd het klooster naar Dalheim verplaatst, maar de kerk bleef bezit van het klooster. Sinds 1571 is ze in gebruik als parochiekerk St. Maria Himmelfahrt van Ophoven. In de 18e eeuw werd ze gerestaureerd en het interieur verbouwd in barokstijl. Het exterieur bleef grotendeels zoals het was. Binnenin bevindt zich een Antwerps houtsnijaltaar uit 1520, een Genadebeeld van Mater Amabilis en een Mariabeeld uit 1550. Twee lindenhouten beelden stammen uit 1650 en een kruis uit 1750.Ook staat er een Sint-Anna ten Drieen uit 1460. In 1952 was de restauratie na de schade die ze in de Tweede Wereldoorlog opliep verholpen.

Ophovener See.

De Ophovener See is een grindgat langs de Rur ten noorden van Hückelhoven. Op de grote wateroppervlakte zitten regelmatig groepen watervogels. De volgende soorten kunnen er worden waargenomen: Fuut (Podiceps cristatus), Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Waterhoen (Gallinula chloropus), Meerkoet (Fulica atra), Kuifeend (Aythya fuligula), Tafeleend (Aythya ferina), Wilde eend (Anas platyrhynchos), Blauwe reiger (Ardea cinerea), Dodaars (Tachybaptus ruficollis),
Naast de Kokmeeuw (Larus ridibundus) is ook de Zilvermeeuw (Larus argentatus), de Stormmeeuw (Larus canus) en de Grote mantelmeeuw (Larus marinus) hier regelmatig aanwezig. Langs de oevers zoeken in de trektijd Witgatjes (Tringa ochropus) en Kieviten (Vanellus vanellus) naar voedsel. De Witte kwikstaart (Motacilla alba) is hier het hele jaar op jacht naar kleine insecten. Hoewel langs de oever weinig bomen staan, is de IJsvogel (Alcedo atthis) er toch regelmatig vissend te zien.
Ook exoten als de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) komen er voor. Op de omliggende akkers leven akkervogels als Geelgors (Emberiza citrinella), Kievit (Vanellus vanellus) en Patrijs (Perdix perdix). Ook Holenduiven (Columba oenas) en Houtduiven (Columba palumbus) foerageren regelmatig op de braakliggende akkers.