Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Palmzondag.

Op Palmzondag trok Jezus Jeruzalem binnen, daar werd hij ingehaald als de Messias en begroet met palmtakken. Vandaar de naam voor deze dag in de katholieke kerk. Met Palmzondag begint de Goede week, voor katholieken de aanloop naar Pasen. Deze intocht wordt nagebootst door de palmprocessies en palmpaasoptochten. Daarnaast verwijst deze processie naar de verlossing van de mensheid door de dood van Jezus.
Gewijde palm- of olijftakken werden gezien als bescherming tegen ziekte, dood en de duivel.Omdat palmen in noordelijke streken niet voorhanden zijn, worden hier buxustakken, hulst of zelfs wilgen gebruikt. Deze kunnen in de hoeken van akkers worden gestoken om het gewas te beschermen en de verbrande blaadjes worden gebruikt om boze geesten te weren. Rooms- katholieken nemen na de mis op Palmzondag nog steeds een gewijd takje buxus mee naar huis en steken het achter het kruisbeeld of het wijwaterbakje. Boeren zetten de palmtakjes op de hoeken van akkers of in kruisvorm in de akkers en staken ze tijdens de oogst in de eerste korenschoof, om zodoende de oogst te beschermen. Ook werden ze in de deur van de schuur gestoken. Als eronweer dreigde werden palmtakken verbrand om met de rook de bliksem en hagen weg te houden.


Palmprocessies.

Vroeger werden in Keulen, Aken en Trier op Palmzondag processies gehouden. Deze werd in de 15e tm 18e eeuw voorafgegaan door een levensgrote houten Jezusfiguur die op een houten ezel zat. In Keulen kwam dit soort processies na de reformatie voor. Ze zijn bekend uit de kerk Groß-Sankt-Martin in 1619 en uit de Sankt Gereon al voor 1619. Uit de Sankt Columbakerk in Keulen stamt zelfs een houten figuur van Jezus op de palmezel uit 1500. Deze werd tot 1778 gebruikt. In Trier bestond dit gebruik tot 1783. Daarna werd hij door de laatste Keurvorst en aartsbisschop verboden.


Palmpaastakken

De Palmpaasstokken worden reeds vanaf de 17e eeuw door kinderen op Palmzondag in optocht meegedragen. Deze Palmpaasstok is vergelijkbaar met de Meiboom, die ook vanwege de naderende lente werd rondgedragen. Aan de stok zijn allerlei versieringen aangebracht, zoals vogels van brood (de haan als symbool voor het naderende licht), broodjes in de vorm van een wiel (het zonnerad, om de zon te helpen langer te schijnen) en slingers van vruchten en noten. Ook andere Christelijke elementen, zoals een kruisvormig broodje en een kransvormig broodje (aureool) werden aan de Palmpaas toegevoerd. De haan wordt nu eerder gezien als symbool voor de verloochening van Christus door Petrus.