Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

De Perlenbach.De Perlenbach is de belangrijkste en tevens ook de langste zijrivier van de Rur. In de bovenloop heet ze dan eerst nog Schwalm of Schwalmbach. Het brongebied van de Schwalmbach bevindt zich in de Belgische Hoge Venen en ligt ten noord- oosten van Elsenborn. De beek ontstaat door het samenvloeien van enkele bronbeken die samen de Schwalmbach vormen. In de dalen van de bronbeekjes en hun zijbeekjes zijn vooral laagveenvegetaties te vinden. Het brongebied is helaas voor wandelaars niet toegankelijk, omdat het op het terrein van het militaire kamp Elsenborn ligt.
Ze vervolgt haar weg door het gebied van het militaire kamp van Elsenborn en neemt bij de Bieley de Krokesbach op. De Bieley is een kwartsietrots van Devonische oorsprong. Deze ligt op een hoogte van circa 550 meter. De naam Bieley stamt mogelijk van het Keltische "bil" dat steil of steile helling betekent. Het kan ook van het Germaanse "bili" komen. Dit betekent vooruitspringend. Het tweede deel van de naam is het oud- Duitse woord "ley" hetgeen rots betekent en dan met name leisteenrots.
Nabij de Bieley ligt aan weerszijden van de Schwalm de zogenaamde Galgendamm. Hier stond ooit een galg om mogelijke plunderaars van de mosselbanken af te schrikken. De fundamenten van deze galg moeten nog in het begin van de 20e eeuw zichtbaar zijn geweest. Het is onduidelijk of deze verhoging natuurlijk ontstaan is, of juist door mensenhanden gemaakt.
Kort daarna passeert ze de Duitse grens en vanaf nu heet ze Perlenbach. Deze naam van de rivier komt van de beekparelmossels die vroeger in deze beek te vinden waren en die tot in de 18e eeuw er ook uit gehaald werden. Er bestonden strenge wetten om de parels te beschermen en een parelrover kon er zelfs de doodstraf voor krijgen. Als dreigmiddel stonden daarom op de zogenaamde "Galgenberg" en op de "Galgendamm" ook altijd een galg klaar. Na de Franse tijd eindigde de bescherming van de parelmossels en binnen enkele jaren waren de mosselbanken zo geplunderd dat ze uitgeput raakten. Vroeger lag de grens ter hoogte van de Bieley, maar wegens een in 1956 genomen besluit werd het gebied rondom deze rots in 1958 aan België toebedeeld en de grens bij de Jägerssief gelegd. Op Duits grondgebied snijdt de beek zich steeds verder in en wordt haar dal steeds smaller. Hier verandert haar naam ook in Perlenbach.
Zo'n 300 meter voor de Höfener Mühle mondt de Fuhrtsbach in de Perlenbach. Deze beek ontspringt in het Höfener Wald. De Fuhrtsbach is van bron tot monding als natuurreservaat aangewezen. Nu passeert de Perlenbach de voormalige watermolen Höfener Mühle uit 1805, nu café-restaurant. Ruim 900 meter voorbij de molen begint de Perlenbachtalsperre. Iets voorbij de stuwdam stroomt de Perlenbach onder de brug van de weg B- 258 door en passeert de voormalige houtzagerij Perlenau. Bij Dreistegen mondt de Perlenbach uit in de Rur. De Perlenbach heeft dan over een afstand van 18 kilometer gestroomd, de Rur op dat moment 19 kilometer, het zijn dus twee gelijkwaardige waterlopen -beide afkomstig van de Hoge Venen- die zich hier verenigen.