Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Roerdal tussen Sint-Odiliënberg en Melick

     

Algemeen.

Het Roerdal tussen Sint-Odiliënberg en de Zwarte Berg bij Melick ligt ietwat verdiept ten opzichte van haar omgeving. Het hoogteverschil bedraagt twee tot drie meter. De brede dalkom waardoor de rivier met brede meanders kronkelt ligt een stuk lager dan haar omgeving. Markante punten aan de horizon zijn Huize Overen bij Sint-Odiliënberg, de bossen bij Hoosden en de beboste heuvel van de Zwarte berg. Aan de horizont prijkt de basiliek van Sint-Odiliënberg. Hoewel de rivier op het eerste oog vrij lijkt te meanderen, is haar loop toch vastgelegd met lage dijkjes. Een groot deel van het gebied hoort bij de Tonedenhof, een carréboerderij uit 1600. Dit landgoed is grotendeels in gebied als weiland, waarin paarden en koeien grazen en deels als natuurgebied. Ook liggen er enkele akkers, waarop onder meer suikerbieten worden verbouwd, op de hoger gelegen gronden.

Flora.

     

             Tonedenhof in Melick.                                             Gele lis.

Op de steile oevers van de Roer groeit Geoord helmkruid (Scrophularia auriculata), Margriet (Leucanthemum vulgare) en Vlasleeuwenbek (Linaria repens). In de ruigere delen groeit Gevlekte scheerling (Conium maculatum).
Op de hooggelegen voedselrijke oeverwallen direct langs de rivier groeit veel Grote brandnetel (Urtica dioica) waarop Groot warkruid (Cuscuta europaea) parasiteert. Deze parasitaire plant heeft geen wortels en ook bladeren ontbreken. Haar voedsel en water betrekt ze via hechtworteltjes (haustoria) direct uit haar gastheer, waardoor deze vaak slechts een dwerggroei vertoont. Ook groeit er veel Glanshaver (Arrhenaterum elatius) en Grote engelwortel (Angelica sylvestris).
Op de slikstrandjes langs de Roer groeit Moeras-vergeet-me-nietje (Myosotis palustris), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Watermunt (Mentha aquatica) en Blauw glidkruid (Scrophularia galericulata). Op stilstaande plekjes langs de oever groeit sterrekroos (Callitriche spec.).
In het water groeit hier en daar Kleine egelskop (Sparganium emersum), goed herkenbaar aan haar drijvende bladeren. In de afgesneden meanders groeit Waterpostelein (Peplis portula), Hoge cyperzegge (Carex pseudocyparus), Bosbies (Scirpus sylvaticus), Watermuur (Mentha aquatica), Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Wolfspoot (Lycopus europaeus) en Grote lisdodde (Typha latifolia).
Op de hogere, zandige dijkjes met hun sneller opwarmende bodem groeien soorten die behoren tot de stroomdalflora, onder meer Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), Duizendblad (Achillea millefolium), Gewoon biggekruid (Hippochaeris radicata), Grasmuur (Stellaria graminea), Geel walstro (Gallium verum), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Knoopkruid (Centaurea jacea), Sint-Janskruid (Senecio jacobaea), Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Zeepkruid (Saponnaria officinalis) en Kattendoorn (Ononis spinosa). Door het open karakter komen er soms ook pioniersoorten als Grote klaproos (Papaver rhoeas) op. Door de extensieve begrazing groeien er ook steeds meer struikjes, onder meer meidoorns (Crataegus spec.) en wilde rozen (Rosa spec.).

Fauna.

     

Langs de Roer zitten regelmatig Blauwe reigers (Ardea cinerea) op de uitkijk naar vis. Ook Aalscholvers (Phalocrocorax carbo) komen regelmatig vissen in het gebied. De graslanden worden door Grauwe ganzen (Anser anser) en Knobbelzwanen (Cygnus olor) gebruikt om te foerageren. In het bouwland rondom de Tonedenhof leven Patrijzen (Perdix perdix), Veldleeuwerikken (Alauda arvensis) en Putters (Carduelis carduelis). Nabij de boerderij leeft de Steenuil (Athena nocturna). Op de planten langs het water zitten de prachtige Weidebeekjuffers (Caleopteryx splendens) met hun half blauwe- half doorschijnende vleugels vaak op de uitkijk. In de vegetatie zitten in het voorjaar regelmatig Beekrombouten (Gomphus vulgatissimus) uit te harden. De vers uitgeslopen dieren zijn herkenbaar aan de glazende vleugels. Ook Gewone oeverlibellen (Orthetrum cancellatum) vliegen regelmatig langs het water. Bevers (Castor fiber) doorkruisen het gebied soms, maar eigenlijk is er te weinig boomopslag om een permanent verblijf mogelijk te maken. Knaagsporen zijn dus maar zelden aan te treffen.
De poelen en oude meanders langs de Roer vormen het leefgebied van onder meer Alpenwatersalamander (Triturus alpestris), Kleine watersalamander (Triturus vulgaris), Gewone pad (Bufo bufo), Bruine kikker (Rana temporia) en Poelkikker (Rana lessonae).

Onderweg in het gebied.

Rondom de Tonedenhof, nabij de Kerkberg te Melick, is een wandelroute uitgestippeld die door de graslanden en langs de Roer verloopt.

Tijd.

Voor het pad langs landgoed Tonedenhof volstaat een uur. De mooiste tijd van het jaar zijn de maanden mei tot begin juli, wanneer de meeste bloemen in bloei staan.