Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Rohren.
     

Rohren (Roare, Die Rohr) werd voor de eerste keer in de 16e eeuw genoemd. De naam van het dorp Rohren komt van het woord rode. Dit houdt verband met het werkwoord rooien. Het was dus een nederzetting in het bos waar de inwoners leefden van het bos.
In 1521 werd Rohren in een oorkonde genoemd als “Damgen upt Royren”. In 1551 waren er 8 belastingbetalende inwoners in “Uf den Rohren”. In 1647 had Rohren 16 belastingbetalende inwoners en stond vermeld als “Schüttelgens Rohren”. Deze naam komt van de handel in serviesgoed die vanuit Rohren bedreven werd. Het is niet zeker of het hier om geïmporteerd aardewerk uit Limburg gaat, dat vanuit Rohren verder verhandeld werd, of dat het gaat om lokaal geproduceerd beukenhouten servies.
In ieder geval is Rohren ontstaan als rodingsnederzetting, dat wil zeggen, een nederzetting die gebouwd is op een opengekapte plek in het bos. Dit is ook nog te zien in het wapen van Rohren waarin een boomstam met twaalf wortels te zien is. De hoorn in het bovenste deel van het wapen wijst op de kerkpatroon St. Kornelius. Deze leefde in de 3e eeuw en was een paus die tijdens de Christenvervolgingen door de Romeinen omkwam. Hij ligt begraven in de Sint- Calixtuskatakomben te Rome. Zijn feestdag is 16 september. Hij wordt gezien als beschermer van alle vee met horens en tegen stress.
In de winter van 1944/ 1945 werd Rohren vrijwel helemaal verwoest.
Rondom het dorp lagen vroeger de metershoge beukenheggen, bedoelt om de invloed van het koude klimaat aan de rand van de Hoge Venen enigszins te verlichten. De winters hier zijn koud en lang en achter de heggen was men toch enigszins beschut tegen de ergste kou. Naast bescherming tegen de wind voor de mensen, vormen de heggen ook een woonplaats voor vele diersoorten. Ten gevolge van de Tweede wereldoorlog staan tegenwoordig nauwelijks nog oude huizen en beukenheggen in het dorp.
Rohren is zowel ’s zomers als ’s winters aantrekkelijk. In de zomer kan rondom het dorp gewandeld worden en bestaat de mogelijkheid om met een rodelbaan de berg af te dalen, ’s winters gebeurt dit per ski.
Rond de naamdag van de kerkpatrones, Sint-Anna, vindt de Anna-kermis in het dorp plaats en komen ook bedevaartsgangers naar het dorp.
Vlak buiten het dorp, in het dal van de Kluckbach, staat een houten zaagmolen.

Sint- Corneliuskerk.

In 1700 werd de eerste kapel gebouwd in het dorp met 24 huizen dat bekend stond onder de naam “Schöttelers Roare” In 1756 telde het dorp 50 huizen, dit kwam door de ontwikkeling van de doekindustrie in het nabije Monschau. In 1804 werd het onder Napoleon een zelfstandige parochie. De huidige kerk werd gebouwd tussen 1865 en 1867.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de winter van 1944-1945 werd de kerk door Duitse soldaten opzettelijk opgeblazen. De nieuwe kerk werd tussen 1949 en 1955 gebouwd naar voorbeeld van de omliggende hoeves met diep naar onder getrokken daken. Het is een zaalkerkje. Binnenin is een vlag te zien met Sint-Cornelius en een vlag met Sint-Anna, de tweede kerkpatrones. Op de vlag staat "Sancta Anna ora pro nobis". In de kerk staat een fraaie barokke boerenmadonna. Ook is er een kruis te zien dat geflankeerd wordtdoor Sint-Cornelius en Sint-Anna, dit stamt uit 1951.

Lourdesgrot.

De Lourdesgrot werd in 1903 door pastoor Hesseler van de Sint- Corneliusparochie te Rohren gebouwd. De plannen hiervoor kwamen van pater Rademann uit Steyl. De plechtige inwijding was op de feestdag van de Heilige Anna in 1903. In de grot zijn de Zeven smarten van Maria te zien.