Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Sint-Brigida.

Sint-Brigida is patrones van Ierland. Brigida werd in 436 geboren in het plaatsje Gaugher. Haar vader was een stamhoofd van Leinster, een landgoed ten westen van Dublin. Haar stiefmoeder behoorde tot het koninlijk geslacht van de O ´Connors. Omdat de kleine Brigida als klein meisje al opviel vanwege haar schoonheid en haar vroomheid, kreeg ze de keltische naam voor licht `Brighid´ of `ride`, hetgeen is afgeleid van het engelse woord bright, dat helder of glanzend betekent. Ook stond ze bekend vanwege haar liefde voor dieren. Vanwege haar schoonheid werd ze ook door veel mannen aanbeden. Ze wees ze echter allemaal af en bekeerde zich tot het Christendom. Ze werd rond 455 gedoopt door een leerling van St. Patrick. Nadat ze getroffen werd door een oogziekte, die haar gelaat verminkte, was de aandacht van de mannen ver te zoeken. Ze kreeg van haar vader een eikenbos-domein geschonken, waar ze als kluizenares ging wonen. Deze plek werd Çill-Dra’ genoemd, dit betekent kluis onder de eik. Ze bleef niet alleen, al snel sloten zich vele andere vrouwen bij haar aan om onder het juk van de uithuwelijking uit te komen. Deze gemeenschap van kluizenaressen kreeg van bisschop Machilis, een neef van Sint-Patrick, de opdracht om Ierland en het vasteland van Europa verder te kerstenen. Sint-Brigida was stichteres en abdis van het klooster Kildare in Ierland, de eerste vrouwelijke kloosterorde van West-Europa. Kildare is afgeleid van celldara dat kerk van de eik betekent. Ze leefde in afzondering in een cel onder een eik. Ze karnde de melk van haar koe en gaf de boter aan de armen. Daarom wordt ze vaak afgebeeld met een koe aan haar voeten. Er wordt ook wel verteld dat ze bij de geboorte van Jezus in Bethlehem aanwezig was geweest. Maria zou de zorg van Jezus een tijdlang hebben overgelaten aan Brigida. Brigida zou een koe, dus geen os, in de koestal hebben gemolken en zo de Heilige familie van de hongerdood hebben gered. Brigida is patroonheilige van het vee en wordt vaak aangeroepen bij veeziekten. Brigida overleed op hoge leeftijd in 520.
St. Brigida wordt onder meer vereerd in Noorbeek en in Venwegen.