Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Sint-Genoveva.

Sint Genoveva was een eenvoudig herderinnetje uit het Franse Nanterre. Ze werd rond 422 geboren. Haar moeder droeg de Griekse naam Gerontia, haar vader de Romeinse naam Severus. Het was ook het eind van de Romeinse tijd in dit deel van Frankrijk. Na het overlijden van haar ouders gaf ze op vijftienjarige leeftijd het herdersbestaan eraan en trok naar een tante in Parijs. Later trok ze, aangespoord door St. Germanus van Auxerre, in bij een kleine gemeenschap van nonnen, hoewel ze ook druk was met het helpen van de medemens in de straten van Parijs. Zo hielp ze bij een epidemie door het inrichten van ziekenzalen of probeerde tijdens een hongersnood bij de boeren wat eetbaars voor de stedelijke bevolking bijeen te sprokkelen. Volgens de legenda zou ze dit zelf met een schip over de Seine naar de stad hebben gebracht. Tijdens een oorlog bezocht ze de vijandelijke vorsten, eerst Childerik en later Clovis, om genade te vragen voor de krijgsgevangen. Tevens stichtte ze de kerk van Saint-Denis te Parijs. Al tijdens haar leven stond ze bekend als een vrome vrouw en zou ze wonderen kunnen verrichten. Genoveva bad veel, met name voor de grote kerkelijke feesten, waarbij ze aan de vooravond een gebedsuur hield. Volgens de legende blies een duivel haar kaars een keer uit, maar werd deze direct daarop weer door een engel opnieuw aangestoken.
Jaloerse stemmen spraken van ontuchtige handelingen die Genoveva zou hebben uitgevoerd, maar dit bleek niet waar te zijn.
Genoveva stierf op 3 januari 502 aan het hof van Koning Clovis en toen startte al direct haar verering. Boven haar graf werd een kerk gebouwd. Deze werd tijdens de Franse revolutie in 1790 afgebroken er kwam het Pantheon te staan, de tempel voor alle goden en helden van Frankrijk. Tijdens de Franse revolutie worden haar relikwiën op 23 november 1793 openbaar verbrand en werd het zilveren reliekkistje omgesmolten. Haar feestdag valt op 3 januari. Tegenwoordig vindt de verering van Sint-Genoveva plaats in de kerk Saint-Etienne-du-Mont. In de Middeleeuwen was Genoveva in Frankrijk de geliefdste heilige. In de kunst wordt Genoveva vaak als een jong herderinnetje met herdersstaf en tas, en soms ook met een kaars in haar handen en een duivel aan haar voeten, afgebeeld. Genoveva is de beschermheilige van Parijs, vaak is ze te zien met de sleutels van de stad in haar hand. Ook is ze beschermheilige van de herders, de kaarsenmakers, boerinnen, van de hoedenmakers en van de wijnboeren. Ook wordt ze aangeroepen bij ziektes als infecties, huiduitslag, lepra, pest, pokken, oogpijn en koorts. Genoveva wordt in Nederland in Holset en in Epen vereerd.