Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Sodahalde Gouley.

     

             Een pad over de Sodahalde.                                      Vroege zandbij (Andrena vaga)

De kalkstortberg op de dalbodem van het Wormdal nabij Teuterhof is een opvallend fenomeen in het Wormdal. Hier werden in het verleden de afvalstoffen van de Solvay- sodafabriek in Würselen gestort. Deze fabriek was in 1871 door Honingmann gesticht. Later werd de fabriek overgenomen door Solvay. In 1929 werd ze gesloten.Wat nog is gebleven is een stortberg met afvalmateriaal.
Een deel van het gestorte materiaal werd weer weggehaald, maar er resteert nog een oppervlakte van ongeveer drie hectare van tot tien meter hoge heuvels uit zuivere zure kalk. Het is een bijzonder gebied met fraaie witte klippen dat fraai begroeit is met een jong bos dat grotendeels bestaat uit Ruwe berken (Betula pendula) en Ratelpopulieren (Populus tremula).
De vegetatie komt overeen met die van droge graslanden op kalkbodems. Het is een bijzondere vegetatie met onder meer orchideeën, waaronder Bijenorchis (Ophrys apifera), Bruinrode wespenorchis (Epipactis atrorubens) en Grote keverorchis (Neottia ovata). Verder groeit er Kruiptijm (Thymus serpyllum), Vrouwenmantel (Alchemilla monticola), Zwarte toorts (Verbascum nigrum), Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria), Geelhartje (Linum cartharticum), Driedistel (Carlina vulgaris), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), Marjolein (Origanum vulgare), Muizenoortje (Hieracium pilosella) en Scherpe fijnstraal (Erigeron acris).
Op meer beschaduwde plekken groeit het Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia) met haar wintergroene leerachtige bladeren. Hier vinden we ook de Bosaardbei (Fragaria vesca). Langs de bomen slingert Bosrank (Clematis vitalba) omhoog. Zeer bijzonder is het levermos Vierkantsmos (Preissia quadrata).
Helaas is op veel plekken ook de Japanse dwergmispel (Cotoneaster horizontalis) te vinden, die de inheems vegetatie verdringt. Op open plekken liggen kolonies van de solitair levende Vroege zandbij (Andrena vaga). Ook is hier de Groene zandloopkever (Cicindela campestris) te zien, die vaak alleen opvalt wanneer hij opvliegt.
Het gebied is helaas niet officieel toegankelijk. De ingangen zijn grotendeels afgezet. Dit is met name gedaan omdat er veel mountainbikers en motorcrossers de heuvels in het gebied gebruiken als piste en daardoor de kwetsbare vegetatie kapot rijden.

          

Bruinrode wespenorchis (Epipactis atrorubens), Bijenorchis (Ophrys apifera) en Grote keverorchis (Neottia ovata)