Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Steenberg Noppenberg.

De steenberg Noppenberg ligt tussen Merkstein en Alsdorf, net ten noorden van het Broichbachtal. De steenberg Noppenberg behoorde bij de steenkolenmijn Anna in Alsdorf.
Het is een zogenaamde tafelberg, met een vlakke top. Deze steenberg ligt op de Jülicher Börde (lossgordel) temidden van intensief gebruikte akkers. Aan zuidkant van de steenberg ligt een woonwijk.
Op de top van de steenberg is een kuil gevormd om het regenwater hierin te laten draineren. In deze kuil groeien Fioringras (Agrostis stolonifera), Varkensgras (Polygonum aviculare) en Waterpeper (Polygonum hydropiper). Eromheen groeit veel Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) en Reukeloze kamille (Tripleurospermum maritimum). Opvallend zijn de grotendeels met Bezemkruiskruid begroeide strepen die vanaf de top naar beneden lopen, een beetje als vanillesaus op een zwarte pudding. Dit komt omdat de erosiegreppels die vanaf de top naar onder lopen in 1988 met rioolslib zijn volgestort om de vegetatiedekking te bevorderen. In de eerste zomer waren deze helemaal met tomaten (Lycopersicon esculentum) begroeit (Plum, 1999). In deze erosiegreppels loopt vaak regenwater naar onder, waardoor ze vochtiger zijn dan de rest van de helling. Naast Bezemkruiskruid groeit hier ook Duinriet (Calamagrostis epigejos) en enkele Ruwe berken (Betula pendula) en Gewone vlieren (Sambuccus nigra).
Op de steile hellingstukken tussen de banen met rioolslib groeiden alleen enkele planten van Wilde reseda (Reseda luteola) en Bezemkruiskruid tussen de overigens kale bodemdelen. Aan de voet van de Noppenberg is een bosstrook aangeplant. Enerzijds om de steenberg een beetje te verhullen en anderzijds om te voorkomen dat stof van de steenberg over de omliggende akkers waait. Aan de voet van de berg groeide veel Grote brandnetel (Urtica dioica), Leverkruid (Eupatorium cannabinum), Zeepkruid (Saponaria officinalis) en Duinriet.
Een bijzondere soort op deze steenberg is Brandpastinaak (Pastinaca urens ssp. urens).

Literatuur

Plum, N., 1999, Vegetationsdynamik auf Steinkohlenbergehalden des Aachen-Erkelenzer Reviers, Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Magisterprüfung im Fach Geographie. Geograpisches Institut, RWTH Aachen