Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Bevers en bosbouwers in het Hürtgenwald.

Beschreven november 2009, nog niet gecontroleerd !

Tijdens deze wandeling maakt u kennis met de uitgestrekte bossen van het Hürtgenwald. En u leert ook heel wat over de geschiedenis van deze bossen. Van het kappen van de bossen vanwege de houtskool die nodig was in de ijzersmeltovens van Platten- en Neuenhammer, van de schade aan de bossen in de Tweede Wereldoorlog en van het herplanten ervan na de oorlog. Tegenwoordig zijn veel van de oorspronkelijke loofbossen vervangen door Fijnsparren. Alleen in de beekdalen zijn nog de oorspronkelijke elzenbroekbossen overgebleven. Deze worden tegenwoordig op een heel natuurvriendelijke wijze beheerd. Er zitten namelijk enkele families Bevers die ervoor zorgen dat er genoeg openheid in het dal komt waardoor er ook ruimte is voor andere moerasbewoners zoals allerlei soorten amfibieën.
De route heeft een lengte van ruim 16 kilometer en gaat grotendeels over brede boswegen. Op enkele kleine hellinkjes na, kent de route weinig opvallende hoogteverschillen.

Hoe bereiken we het startpunt ?

Vanuit de richting Heerlen nemen we de autoweg A-76, later A-4, richting Aken-Keulen. Bij het knooppunt Aachener Kreuz slaan we rechtsaf, richting Luik (A-44). Daarna nemen we de eerste afslag (Ausfahrt 3) Aachen-Brand. Onderaan bij de stoplichten gaan we rechtsaf en volgen de B-258 richting Monschau, Stolberg en Kornelimünster. Helemaal boven aan de berg begint de B-258 te dalen en even later verlaten we Aachen-Brand ook weer. We rijden nu door het dal van de Inde langs het fraaie Kläuser Wäldchen en komen uit in Kornelimünster. In Kornelimünster passeren we drie stoplichten en rijden linksaf bergop richting Langerwehe-Breinig. Door de weilanden komen we uit in Breinig en blijven de weg volgen. Na het spoor nemen we de derde straat rechtsaf (Neustraße). Bij de kerk slaan we linksaf (Alt-Breinig) en rijden verder richting Düren-Zweifall. We rijden door weilanden en bossen en dalen af tot in Zweifall. In Zweifall slaan we rechtsaf richting Monschau-Düren en parkeren op het pleintje tegenover de kerk.

Wandelroute.

Vanaf het plein bij de RK-kerk lopen we de Döllscheidter Straße in. Na enkele meters gaan we linksaf de Apfelhofstraße in. Zo komen we langs de Evangelische kerk die is gebouwd uit Devonische zandsteen met blauwstenen omlijstingen rondom de deuren en ramen. De kerk stamt uit 1683, hetgeen ook te lezen is boven de ingang.
We volgen de Apfelhofstraße door een woonwijk en gaan op een Y-splitsing linksaf via de Klapperweg. We verlaten nu het dorp Zweifall en zien aan onze rechterhand weilanden waarin hier en daar kwelplekken liggen. Deze zijn goed herkenbaar aan de aanwezigheid van onder meer Pitrus (Juncus effusus) en Kale jonker (Cirsium palustris). Hoog op de helling steekt de kerktoren van het klooster van Zweifall boven de bomen uit. We negeren een zijweg naar rechts en de inrit van de Junkershammer naar links. Het pad wordt nu plotsklaps smaller en daalt af naar de Vicht. Langs het pad groeit Veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum). We komen uit in het gehuchtje Jägersfahrt. Hier slaan we op de verharde weg linksaf, negeren een weg van rechts en lopen rechtdoor de straat `Am Burgberg´ in. We passeren enkele kalkstenen huizen. Ertegenover liggen, onder in het dal, de voormalige hoogovens Neuenhammer en Plattenhammer. Op een Y-splitsing gaan we linksaf en volgen het teken van de Eifelverein (<). Na 150 meter gaan we linksaf een voetpad in. Naast het pad groeit in een grasland Knoopkruid (Centauria jacea). Het voetpad loopt nu onderlangs een hellingbos met loofbomen. Er groeien vooral Haagbeuken (Carpinus betulus) en in de ondergroei Grote veldbies (Luzula sylvatica), Witte veldbies (Luzula luzuloides), Valse salie (Teucrium scorodonium), Hengel (Melampyrum pratense), Gewone brem (Cytisus scoparius), Struikheide (Calluna vulgaris), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus). Aan het eind van het bos slingert het pad door het bos omhoog. Links op de helling liggen enkele rotsblokken, de zogenaamde Kluckensteine.
Op een open plek in het bos lopen we rechtdoor door het bos en komen uit in een woonwijk. Na ongeveer 50 meter gaan we linksaf via de straat ´Am Burgberg´. Via enkele trappen dalen we af en gaan onderaan rechtsaf bergop via een veldweg naar de Burgberg. Bovenaan gaan we op een kruising linksaf via een smalle weg met Haagbeuken erlangs door weilanden. Onderaan gaan we rechtsaf en negeren een weg naar links. Na enkele honderden meters steken we een beekje over, negeren een verkeersweg in de richting van Schevenhütte en lopen rechtdoor via de Fischbachstraße. We lopen nu langs een gemengd loofbos met eiken en Beuken (Fagus sylvatica). Links in het dal groeien langs de beek veel Zwarte elzen (Alnus glutinosa). We nemen de tweede weg rechtsaf, dat is direct na een smal beekje bij een eenzaam woonhuis. We lopen nu over een bosweg waarlangs veel mierenhopen liggen. Ook groeit in de wegberm veel Dubbelloof (Blechnum spicant), Liggend hertshooi (Hypericum humifusum) en Witte klaverzuring (Oxalis acetosella). Op een vijfsprong nemen we de derde weg rechtsaf, dat is quasi rechtdoor. We lopen nu door een hoog opgaand sparrenbos en negeren de zijwegen van links en van rechts. Langs de weg groeit hier in de herfst Nevelzwam (Lepista nebularia) en Heksenschermpje (Mycena rosea). We komen uit op de parkeerplaats Pflanzgarten. Hier steken we de weg tussen Vicht en Schevenhütte over en lopen rechtdoor via een verharde weg die verboden is voor alle verkeer. We lopen nu door een beuken- en een fijnsparrenbos. Na enkele honderden meters bereiken we het Gottfriedskreuz. Hier overleed Frau Gertrud Gottfried, geboren Ruland op 16 december 1918. Op de kruising lopen we rechtdoor. We kunnen hier in de fraaie houten blokhut, reeds gebouwd in 1962 ???, even pauze houden. We komen uit op een bosweg waar we linksaf gaan. Rechts in het dal ligt een klein elzenbroekbosje. Langs de weg groeit Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Schaduwkruiskruid (Senecio fuchsii) en Dubbelloof. Op een kruising van boswegen gaan we rechtsaf en steken de Rothsiefen over. Hier kunnen we sporen van Bevers (Castor fiber) ontdekken. Langs de weg groeit veel Hangende zegge (Carex pendula). Op een Y-splitsing gaan we linksaf over een verharde weg in de richting van Hürtgen. We dalen af tot in het dal van de Rote Wehebach en gaan op een Y-splitsing onderaan rechtsaf en volgt het dal van de Rote Wehebach. Langs de weg groeit Bosbies (Scirpus sylvaticus). We negeren een zijweg linksaf en houden enkele meters verder links aan en blijven het dal van de Rote Wehebach volgen. Op de dalbodem groeit een elzenbroekbos waarin naast Zwarte elzen ook veel Fijnsparren (Picea abies) groeien. Na enkele honderden meters wordt het dal opeens open en liggen op de plaats van de smalle beek enkele meertjes die door Bevers zijn opgestuwd. De beverdammen zijn slecht te zien omdat ze inmiddels helemaal met gras begroeid zijn. Verder hogerop zijn wel nog verse beverdammen te zien, die helemaal uit hout bestaan. Ook is hier beter te zien dat de Bevers bomen geveld hebben.
Op een Y-splitsing van brede boswegen gaan we rechtsaf en lopen bergop langs een elzenbroekbos. Daarna slingert de weg zich omhoog door een hoog opgaand beukenbos. We negeren een weg van rechts en loopt verder linksaf in de richting van de schuilhut bij de Kartoffelbaum. We steken de kruising bij de Kartoffelbaum over en dalen af in de richting van Zweifall. Opvallend zijn de open plekken in het sparrenbos, die zijn beplant met jonge Beuken. We nemen de eerste weg rechtsaf en loopt verder langs een beukenbos. We negeren een weg naar links en lopen langs enkele opvallende naaldbomen, eerst een Zilverspar (Abies alba), dan enkele coniferen (Thuja plicata) en daarna een stuk met veel Douglassparren (Pseudotsuga menziesii). Op een kruising gaan we linksaf. Langs de weg groeit weer veel Hangende zegge. We negeren een weg rechtsaf en gaan onder een stroomleiding linksaf. We dalen nu af over een weg naast een brede grasstrook, waarin een gasleiding ligt. Recht vooruit hebben we mooi uitzicht op de omliggende bossen, vooral beuken- en fijnsparrenbossen. Onderaan de helling gaan we rechtsaf en lopen langs een kleine boomgaard in de richting van een huis. Op de verkeersweg gaan we ongeveer 75 meter rechtsaf, steken dan over, steken ook de Gieschetbach over en lopen een bosweg in. Links ligt een parkeerplaats. In het bos gaan we na honderd meter rechtsaf over een bosweg. Dit is een oud Waldlehrpfad, dat reeds in 1963 werd ingericht en in 1984 werd vernieuwd. We lopen onderlangs een beukenbos en passeren enkele zandsteenrotsen met Devonisch gesteente. Dit gesteente bestaat uit kalkhoudende leistenen met carbonaatknollen uit de Bovenste Gedinne-periode van het Onder-Devoon. In dit gesteente zijn regelmatig resten van de pantservis Pteraspis te vinden. We negeren een weg linksaf. Langs de weg groeit Veelbloemige salomonszegel, Kranssalomonszegel (Polygonatum verticillatum), Lievevrouwebedstro (Gallium odoratum), Muursla (Mycelis muralis), Grote veldbies, Bosaardbei (Fragaria vesca), Witte klaverzuring en Bosbingelkruid (Mercurialis perennis). We komen uit bij Forsthaus Zweifall, hier gaan we rechtsaf en na de brug over de Gieschetbach gaan we linksaf over de parkeerplaats. Aan de overkant van de verkeersweg ligt één van de vele houtzagerijen die Zweifall rijk is. Aan het eind van de parkeerplaats steken we de Hasselbach over en gaan even linksaf de straat ´Im Solchbachtal´ in. Direct voorbij de brug gaan we rechtsaf en volgen de Hasselbach verder stroomafwaarts. Langs de Hasselbach groeien veel Zwarte elzen en Haagbeuken. We lopen langs enkele woonhuizen en weilanden. Aan het eind staat een klein elzenbosje. We steken de beek wederom over en lopen langs de verkeersweg het dorp Zweifall in. Hier nemen we de eerste weg linksaf, de Kornbendstraße. We blijven deze straat volgen tot helemaal aan het einde. Hier gaan we linksaf via de Jägerhausstraße. Op de hoek liggen enkele mooie oude huizen uit Devonische en Carbonische stenen met mooie blauwstenen deuromlijstingen. Als we de Jägerhausstraße blijven volgen bereiken we vanzelf de kerk van Zweifall.