Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

De bevaarbaarmaking van de Worm.

Tijdens de Spaanse successie-oorlog, welke gevoerd werd tussen Spanje en Frankrijk aan de ene en Duitsland, Holland en Engeland aan de andere kant, kwam het Gelders Overkwartier in Hollands bezit. Tijdens deze overheersing onderzochten Kolonel d´Abadie, in die tijd commandant van Roermond, raadsfiscaal Pallant en Johan van Laer, rentmeester van Amt Montfort de mogelijkheden om het Gulikse gedeelte van de Roer bevaarbaar te maken. Het was een geheime inspectie onder het voorwendsel dat ze bouwmaterialen zouden gaan kopen in Linnich, Jülich en Düren. Vanuit Düren keerden ze via Eschweiler en Aken langs de Worm terug. In Aken spraken ze met plaatselijke kooplieden die de bevaarbaarmaking van de Worm interesseerde en die zelfs genegen waren hier geld in te investeren. Hetzelfde zou de stad Aken volgens hun ook moeten doen. De Roermondse inspecteurs spraken ook met de Akense magistraat, die verklaarden problemen te hebben met vele molens langs de rivier. De Hollanders gaven aan dat deze door een gracht omzeild konden worden, waarna het magistraat de situatie serieus liet onderzoeken. Er bleken in het district Aken in de periode rond 1705 12 of 13 molens langs de Worm te liggen, soms wel twee tot drie in één gehucht. Het moest echter mogelijk zijn een kanaaltje te graven en zo kleine schepen, met een inhoud van 25 tot 30 karren, te laten passeren. De afvoer van de wollen stoffen, het koperwerk en enkele mineralen zou na gereedkomen van de bevaarbaarmaking van de Worm via het water kunnen gebeuren. Ook de steenkool uit de omgeving van Kerkrade kon eventueel via de Worm worden afgevoerd. Stroomafwaarts van Kerkrade lagen nog enkele molens langs de Worm.

Literatuur:

De Valk, J.C., 1978. Een Hollands advies uit 1705 tot bevaarbaarmaking van de Roer. Jaarboek Roerstreek ´78. Heemkundevereniging Roerstreek, Sint-Odiliënberg.