Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Zwarte specht.

          

De Zwarte specht (Dryocopus martius) maakt een hol van 55 centimeter, soms zelfs 60-70 centimeter diep. Hierbij komen 10.000 spaanders vrij. De bouw duurt circa 4 weken.
Verlaten holen van Zwarte spechten zijn van belang voor allerlei andere organismen als schuil-, woon- of broedplaats. Vaak maken allerlei andere vogels er gebruik van zoals de Kauw (Corvus monedula), de Holenduif (Columba oenas), de Bosuil (Strix aluco), de Ransuil (Asio otus), de Steenuil (Athena nocturna) de Ruigpootuil (Aegolius funereus), de Boomklever (Sitta europaea), de Taigaboomkruiper (Certhia familiaris), de Spreeuw (Sturnus vulgaris), de Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca), de Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata), de Zwarte mees (Periparus atra), de Pimpelmees (Cyanistes caeruleus), de Torenvalk (Falco tinunculus) en de Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros).
Maar ook andere spechtensoorten zoals de Grijskopspecht (Picus canus) en de Groene specht (Picus viridis) gebruiken de verlaten holen. Daarnaast ook allerlei zoogdieren zoals de Eekhoorn (Sciurus vulgaris), Relmuis (Glis glis), de Bosmuis (Apodemus sylvaticus), de Boommarter (Martes martes), de Steenmarter (Martes foina), de Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) en vleermuizen als de Baardvleermuis (Myotis mystacinus), de Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), de Watervleermuis (Myotis daubentonii), de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de Laatvlieger (Eptesicus serotinus), de Franjestaart (Myotis nattereri), de Brandsvleermuis (Myotis brandtii)
Honingbijen, hommels, wespen en Hoornaars (Vespa crabo) maken hun nesten ook vaak in spechtenholen.